Лапина Т.Л. Терапия за ликвидиране на инфекция с хеликобактер пилори.

Автори: Lapina T.L.

Терапия за ликвидиране на инфекция с хеликобактер пилори

2005 е годината на две значими събития, свързани с микроорганизма Helicobacter pylori. Първото събитие има огромен обществен опит: Нобеловата награда за физиология или медицина за 2005 г. беше присъдена на двама австралийски изследователи, Бари Дж. Маршал и Дж. Робин Уорън, за откриването на „бактерията Helicobacter pylori и нейната роля в гастрит и пептична язва“. Първата култура на тогава все още неизвестния микроб, изолиран от биопсии на антрама на човешкия стомах, е получена през 1982 г. Оттогава са натрупани значителни сведения за значението на H. pylori в патогенезата на човешките заболявания и възможностите за лечение на тези заболявания. Второто събитие се очакваше от лекари и специалисти. Това е поредният преглед на авторитетни европейски насоки за диагностика и лечение на инфекция с H. pylori. Според името на мястото на първите конференции за изграждане на консенсус в тази област - град Маастрихт - препоръките се наричат ​​Маастрихт, а броят на такива конференции е третите препоръки от Маастрихт (предишните конференции се провеждаха през 1996 и 2000 г.).

Като индикации за задължителното лечение, насочено към унищожаване на H. pylori, са:

• Пептична язва на стомаха и дванадесетопръстника както в остър стадий, така и в стадий на ремисия, както и след лечение на усложнения - сложни форми.

• MALToma (рядък тумор - В-клетъчен лимфом, произхождащ от лимфоидна тъкан, свързана с лигавиците).

• Състояние след гастректомия за рак;

• Тесни взаимоотношения с лица, страдащи от рак на стомаха (тоест епирацията на H. pylori е показана на лица, които са най-близките роднини на пациенти със стомашен рак).

• Желание на пациента (след пълна консултация с лекар).

Горният списък с показания беше предложен от участниците в Маастрихтската конференция през 2000г. През последните 5 години беше възможно да се натрупат достатъчно нови факти, потвърждаващи правилния избор на тези условия за задължителна антихеликобактерна терапия. Обективно е показано, че унищожаването на H. pylori при пептична язвена болест води не само до успешно излекуване на язвата, но до значително намаляване на честотата на рецидив на заболяването, както и до предотвратяване на усложненията на заболяването. Епидикационната терапия на H. pylori при атрофичен гастрит при роднини на пациенти със стомашен рак, както и след резекция на стомаха за рак, се счита за превантивна мярка за предотвратяване на предракови промени в стомашната лигавица и самия рак.

Синдромът на диспепсия (болка и дискомфорт в епигастралния регион) е една от най-честите причини за посещение на общопрактикуващ лекар и гастроентеролог. Необходимо ли е да планирате като необходими мерки диагнозата на H. pylori и антихеликобактерната терапия при наличие на синдром на диспепсия. Международните експерти предлагат да се разграничат две клинични ситуации: 1) синдром на диспепсия, причината за която не е установена; 2) установена диагноза на функционално заболяване - функционална диспепсия. Когато за първи път се свържете с лекар за диспепсия ("неидентифицирана" диспепсия), хората под 45 години без предупредителни симптоми (загуба на тегло, температура, дисфагия, признаци на кървене) се препоръчва да не провеждат ендоскопски преглед и да следват стратегията за тестване и лечение. "Тест и лечение" означава диагностицирането на H. pylori неинвазивно (не изисква ендоскопско изследване с биопсия) и назначаването на ерадикационна терапия с положителен резултат. В страни с високо разпространение на инфекция с H. pylori (Русия също принадлежи към такива страни) този подход позволява да се спестят ресурси в здравеопазването и да се постигне положителен клиничен ефект от емпиричната терапия с анти-хеликобактер пилори.

Ерадикационната терапия на H. pylori трябва да се разглежда като приемливо лечение на функционална диспепсия, особено в страни с висока степен на инфекция. Като доказателствена база за това твърдение представяме данни от систематичен преглед на Cochrane Foundation (P. Moayyedi, S. Soo, J. Deeks et al.s 2006). Анализ на 13 рандомизирани контролирани проучвания (при редица пациенти от 3186) показа, че относителният риск от диспептични оплаквания при пациенти, подложени на ерадикация на H. pylori, е намален с 8% (95% CI = 3% - 12%) в сравнение с групата, която получава плацебо. NNT (за излекуване на 1 случай на диспепсия) е 18 (95% CI = 12 - 48). Положителният ефект от антихеликобактерната терапия при пациенти с функционална диспепсия е статистически значим, макар и незначителен. Това, очевидно, причини съвещателния (но не задължителен) характер на назначаването на ерадикационна терапия за функционална диспепсия.

Поради високата честота, гастроезофагеална рефлуксна болест и гастропатия, предизвикани от нестероидни противовъзпалителни средства, могат да се нарекат актуални проблеми на съвременната гастроентерология. Значението на H. pylori в патогенезата на тези заболявания е противоречиво, а антихеликобактерната терапия трябва да бъде обект на редица точки.

Изкореняването на H. pylori не провокира развитието на гастроезофагеална рефлуксна болест. Изкореняването на H. pylori не влияе върху резултата от използването на основни лекарства за лечение на рефлуксна болест - инхибитори на протонната помпа. Диагнозата на H. pylori не трябва да се счита за рутинно проучване за рефлуксна болест на хранопровода, но терапията с H. pylori и anti-Helicobacter pylori трябва да се извършва при пациенти, които се нуждаят от дългосрочна поддръжка с инхибитори на протонната помпа.

Тази препоръка се основава на интересна връзка между хроничен гастрит, причинен от H. pylori, и гастроезофагеална рефлуксна болест, изискваща лечение с инхибитор на протонната помпа. Преди около 10 години бяха публикувани данни за ускореното развитие на атрофия (особено в стомаха) по време на продължителна терапия с блокатори на хистаминови Н2-рецептори и инхибитори на протонната помпа. Атрофичният гастрит е предраково заболяване, което поставя под съмнение безопасността на тези мощни антисекреторни лекарства. С по-подробно проучване на връзката на атрофичния гастрит и инхибиторите на протонната помпа се оказа, че лекарствата нямат никакъв ефект върху морфологията на стомашната лигавица. Причината за хроничния гастрит е инфекцията с H. pylori. Инхибиторът на протонната помпа, имащ значителен ефект върху pH на стомаха, алкализира микросредата на бактериите, което прави тяхната жизнеспособност практически невъзможна. При монотерапия с инхибитор на протонната помпа, H. pylori се преразпределя по протежение на стомашната лигавица - от антрама до тялото на стомаха с по-ниски стойности на рН, се активира възпалението.

БЪДА. Schenk et al. (2000 г.) изследва характеристиките на гастрит при гастроезофагеална рефлуксна болест в рамките на 12 месеца от лечението с омепразол 40 mg в три групи: 1) пациентите с H. pylori са подложени на ерадикационна терапия; 2) Пациентите с H. pylori са получавали плацебо вместо ерадикационна терапия; 3) пациенти първоначално без инфекция с H. pylori. Със запазването на H. pylori активността на възпалението се увеличава в стомаха, намалява в антрама, с успешното изкореняване на H. pylori - активността на възпалението намалява в стомаха и в антрама; при пациенти първоначално без инфекция с H. pylori не са открити хистологични промени. По този начин няма връзка между прогресията на атрофичния гастрит и приема на омепразол. Атрофичният гастрит прогресира само с инфекция с H. pylori. Това доведе до появата на препоръка първо да се унищожи микроорганизмът и едва след това да се предписват инхибитори на протонната помпа за дълго време с рефлуксна болест на хранопровода.

Връзката на гастропатията, предизвикана от нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и H. pylori, авторите на международни препоръки обобщиха и в няколко позиции.

• Ерадикацията на H. pylori е показана за хора, които трябва да приемат НСПВС дълго време, но този курс не е достатъчен за предотвратяване на язви.

• Преди започване на курса на НСПВС трябва да се проведе антихеликобактер терапия, за да се предотврати появата на язва и кървене.

• Ако имате нужда от дълъг прием на аспирин и ако има анамнеза за кървене, трябва да проведете тест за определяне на инфекция с H. pylori и, ако е положителен, да предпишете лечение срещу хеликобактер.

• Ако е необходима продължителна употреба на НСПВС и пептична язва и / или кървене, поддържащата терапия с инхибитори на протонната помпа е по-ефективна от премахването на инфекцията с H. pylori (за предотвратяване на язва и кървене).

За първи път в препоръките. Маастрихт - 3, като индикация за ерадикационна терапия, анализира екстрагастрални заболявания, които чрез редица патогенетични механизми могат да бъдат свързани с инфекция с H. pylori. Така че лечението може да бъде предписано за анемия с дефицит на желязо, причината за която не е установена, или за идиопатична тромбоцитопенична пурпура. Въпреки факта, че нивото на научните доказателства не е най-високо и степента на неотложност на препоръката също не е максимална, тези разпоредби със сигурност са балансирани и имат определена основа. Така че при значителен процент от пациентите (50%) с идиопатична тромбоцитопенична пурпура след успешна терапия с ерадикакотин за инфекция с H. pylori се постига нормализиране на броя на тромбоцитите.

Схемите за успешна ерадикационна терапия на H. pylori са разработени емпирично, както в техните компоненти, така и в дозите на лекарствата и по време на лечението. Те отговарят на определени изисквания за ефективност (постоянно висок процент от унищожаването на микроорганизма, възпроизведен в различни популации) и безопасност.

Като терапия на първа линия се предлагат следните трикомпонентни схеми на лечение (вж. Таблица 1): инхибитор на протонната помпа (или ранитидин бисмут цитрат) в стандартна доза 2 пъти на ден + кларитромицин 500 mg 2 пъти на ден + амоксицилин 1000 mg 2 пъти на ден или метронидазол 500 mg 2 пъти на ден. Комбинацията на кларитромицин с амоксицилин е за предпочитане пред кларитромицин с метронидазол. У нас това се дължи предимно на нивата на резистентност на щамовете H. pylori към антибактериални агенти. Така процентът на резистентни на метронидазол щамове (при възрастни пациенти) през 2005 г. е 54,8%, а процентът на устойчиви на кларитромицин щамове е 19,3% (Л. В. Кудрявцева, 2006: лична комуникация).

Таблица 1. Схеми за ерадикационна терапия на инфекция с H. pylori (1-ви ред)
1-ви компонент на веригата2-ри компонент на веригата3-ти компонент на веригата
инхибитор на протонната помпа:
лансопразол 30 mg 2 р / ден или
омепразол 20 mg 2 р / ден или
пантопразол 40 mg 2 р / ден или
рабепразол 20 mg р / ден или
езомепразол 10 mg 2 р / ден
кларитромицин 500 mg 2 р / денамоксицилин 1000 mg 2 р / ден
или ранитидин бисмут цитрат 400 mg 2 p денили метронидазол 500 mg 2 p ден

В случай на неуспех на лечението се предлага терапия на втора линия - четирикомпонентна схема на лечение: инхибитор на протонната помпа (или ранитидин бисмут цитрат) в стандартна доза 2 пъти на ден + бисмут субсалицилат / субцитрат 120 mg 4 пъти на ден + метронидазол 500 mg 3 пъти на ден + тетрациклин 500 mg 4 пъти на ден (виж таблица 2). Една от новите разпоредби на Маастрихтския консенсус 3 е индикация за възможността за използване на квадротерапия в определени клинични ситуации като терапия на първа линия (алтернативна терапия на първа линия).

Таблица 2. Схеми на четирикомпонентна ерадикационна терапия на инфекция с H. pylori (2-ри ред)
1-ви компонент на веригата2-ри компонент на веригата3-ти компонент на веригата4-ти компонент на веригата
инхибитор на протонната помпа:
лансопразол 30 mg 2 р / ден или
омепразол 20 mg 2 р / ден или
пантопразол 40 mg 2 р / ден или
рабепразол 20 mg р / ден или
езомепразол 10 mg 2 р / ден
бисмут субаличен-
lat субцитрат 120 mg 4 p ден
метронидазол 500 mg 3 р / дентетрациклин 500 mg 4 р / ден

Променили ли са се възприятията за оптимално лечение на първа линия през последните 5 години след приемането на Маастрихтския консенсус 2? Един от съвременните принципи на Маастрихт 3 е, че комбинацията от инхибитор на протонната помпа - кларитромицин - амоксицилин или метронидазол остава препоръчителната терапия от първа линия за популации с честота на резистентни щамове към кларитромицин под 15 - 20%. При популации с честота на резистентност към метронидазол под 40% се предпочита инхибиторът на протонната помпа - кларитромцин-метронидазол. Горните вътрешни данни за антибиотичната резистентност насочват вниманието ни именно върху схемата "инхибитор на протонната помпа - кларитромицин - амоксицилин".

Минималната продължителност на тройната терапия е 7 дни. Според настоящите данни, обаче, за инхибитора на протонната помпа - кларитромицин - амоксицилин или метронидазол, 14-дневният курс на лечение е по-ефективен от 7-дневен курс (12%; 95% CI 7 - 17%). Въпреки това може да се приеме 7-дневна тройна терапия, ако местните проучвания покажат, че тя е високоефективна и е по-икономичен избор в страни с ниски здравни разходи..

Следователно трябва да се заключи, че диапазонът от показания за изкореняване на H. pylori се разширява. Стандартизираната тройна терапия остава надежден инструмент при лечението на заболявания, свързани с H. pylori.


Терапия за ликвидиране на инфекция с хеликобактер пилори.

Клиника по пропедевтика на вътрешни заболявания, гастроентерология и хепатология. V.Kh. Василенко ВМА име Тях. Sechenova.

Хеликобактер пилори схеми за ликвидиране

Helicobacter pylori е бактерия, която може да се превърне в причинител на заболявания на дванадесетопръстника и стомаха. Язви, гастрити, дуоденит и дори ракови тумори често са резултат от разпространението на този микроорганизъм. Поради специалната структура на бактериите е възможно да нахлуят в лигавицата и спокойно да се създадат колонии там.

При лечението на заболявания, свързани с Helicobacter pylori, е важно да се предвиди набор от мерки за пълно унищожаване на бактериите. Счита се за ефективен само ако вероятността за възстановяване се доближи до знака от 80%. Средната продължителност на такова лечение е около две седмици, а вероятността от странични ефекти не трябва да надвишава 15%. Повечето от тях не са сериозни, тоест няма нужда да прекъсват курса на лекарствата, предписани от гастроентеролога заради тях.

Режими на лечение

Режимът на лечение трябва преди всичко да осигурява постоянно високо ниво на изкореняване на бактерията. Схемата за ликвидиране на Helicobacter pylori се избира индивидуално в зависимост от чувствителността на бактериите и реакцията на организма към лекарството.

Има много схеми за ликвидиране (елиминиране) и с течение на времето броят им се увеличава. Освен това всички те са насочени към постигане на редица задачи, включително:

 • Оптимизация на всички лекарствени курсове за подобряване на мониторинга на пациентите.
 • Намалена нужда от строга диета. Напоследък това стана възможно благодарение на използването на най-новите инхибитори на протонната помпа..
 • Намаляване на продължителността на курса на приемане на наркотици. Със средно две седмици има редица работни схеми, които могат да намалят този период до 10 дни. В някои случаи (по преценка на лекаря) се използват лекарства, продължителността на лечението на които е изобщо една седмица.
 • Намаляване на количеството лекарства, използвани от пациента. Последното стана възможно чрез използването на комбинация от активни вещества в нови проби от лекарства..
 • Намаляване на честотата на прием на лекарства за единица време, за да се увеличи вероятността от навременно приложение. Съвременните фармакологични разтвори могат да намалят скоростта на абсорбция на активни вещества - именно благодарение на тези развития е станал възможен пробив в тази индустрия..
 • Минимизиране на страничните ефекти, причинени от лекарства или лекарствени взаимодействия.
 • Решаване на проблема с повишаване устойчивостта на бактериите към лекарствата.
 • Попълване на модели за ликвидиране. Наличието на алтернативен метод на лечение ще осигури повече възможности, ако пациентът е алергичен към един от компонентите на предложените лекарства.

Дизайн на верига

В момента значителни резултати във всички горепосочени области са постигнати благодарение на сътрудничеството на учени и фармацевтични предприятия. В края на миналия век е създадена група от най-влиятелните индустриални експерти, чиито усилия са насочени към обмен на знания за ликвидиране.

Това позволи пробив в развитието на методите за лечение и по-ефективни изпитвания. Най-големият напредък е постигнат на конференция в Маастрихт през 1996 г. В чест на това събитие, впоследствие наречени комплекси за лечение на Helicobacter pylori.

Създаване на нови лечения

Учените бързо стигнаха до извода: няма напълно функциониращи и 100% ефективни решения за потискане на бактериите. Въпреки това бяха разработени и систематизирани основните групи мерки за премахване на болестите. Започнаха да ги наричат ​​линии..

Експериментално и поради обобщаването на резултатите от различни изследвания, учените подредиха наличните алгоритми в ред на намаляване на ефективността. Това направи работата на гастроентеролозите още по-лесна: сега за изкореняването на болестите беше необходимо да се следва първата линия, а ако не помогна - втората. Систематизацията на методите на лечение значително повишава ефективността на лечението.

Трябва ли да се лекува Helicobacter pylori?

Не всички носители на тази бактерия развиват патологични процеси, свързани с Helicobacter pylori. Ето защо във всеки конкретен случай на откриване на Helicobacter pylori при пациент е необходима консултация с гастроентеролог и често с други специалисти, за да се определи медицинската тактика и стратегия.

Световната общност на гастроентеролозите е разработила ясни стандарти, които регулират случаите, когато премахването на Helicobacter pylori с помощта на специални схеми е абсолютно необходимо..

Схемите с антибактериални лекарства се предписват за следните патологични състояния:

 • пептична язва на стомаха и / или дванадесетопръстника;
 • състояние след стомашна резекция, извършена за стомашен рак;
 • гастрит с атрофия на стомашната лигавица (предраково състояние);
 • рак на стомаха в близкото семейство;
 • МАЛТ лимфом.

В допълнение, Световният съвет на гастроентеролозите настоятелно препоръчва премахването на Helicobacter pylori за следните заболявания:

 • функционална диспепсия;
 • гастроезофагеален рефлукс (патология, характеризираща се с хвърляне на съдържанието на стомаха в хранопровода);
 • заболявания, изискващи дългосрочно лечение с нестероидни противовъзпалителни средства.

Официални препоръки

Първата линия е предложена още през 80-те години на миналия век. Единственото нещо, което се е променило, е формата на препаратите, които са значително подобрени оттогава. Специалистите по диагностициране на заболявания, свързани с Helicobacter pylori, предлагат тази опция като основна.

Терапията за ликвидиране на първа линия се състои от три ключови компонента. Първият е лекарство с инхибитор на протонната помпа (съкратено като IPN). Има препоръчителни дози за всеки от тях:

 • за рабепразол - 0,02 g два пъти на ден;
 • за езомепразол - 0,02 g (единична доза);
 • за пантопразол - 0,04 g (два пъти на ден);
 • за лансопразол - 0,03 g (разделен на две или четири дози);
 • за омепразол - 0,02 g.

Вторият компонент е кларитромицин, антибиотик, получен от еритромицин. Приема се в дози от 500 mg два пъти дневно в продължение на една седмица.

Третият елемент, с който се премахва Helicobacter pylori, варира в зависимост от клиничната картина. Гастроентеролог ще трябва да избере между приложението на амоксицилин (1000 mg два пъти на ден) и метронидазол (500 mg също два пъти на ден). Курсът и на двете лекарства е седмица, но може да продължи до десет дни..

Последни промени

На последната среща водещите учени в тази индустрия направиха редица промени в препоръките, изброени по-горе. Това е фундаментална позиция, от която разчитат всички експерти..

 • Helicobacter pylori, независимо от симптомите и проявите, причинява инфекциозно заболяване.
 • Заболяването засяга пряко появата на диспепсия (аномалии в стомашно-чревния тракт).
 • Една от линиите на лечение може да се използва само след използване на всички неинвазивни методи за диагностика, препоръчани от научната общност.
 • Инвазивните методи (напр. Ендоскопия) се използват само когато страната или регионът на пребиваване на пациента имат разпространение на заболяването под средното.
 • Изкореняването на Helicobacter pylori неизменно намалява вероятността от усложнения.
 • Тестът за респираторна уреаза се счита за най-предпочитания метод за диагностициране на заболяването, но не може да се използва за пациенти, приемащи антиациди (лекарства, които предотвратяват киселините)..
 • Интензивността и честотата на лечебните курсове се изчислява на базата на статистически данни за разпространението на заболяването в района на пребиваване на пациента.
 • Комбинацията от инхибитори на протонната помпа и кларитромицин може да се използва само в определени региони. Само при ниво на толеранс над 15%, струва си да се обмислят други методи на лечение и да се замени лекарството с аналог.
 • Като заместител на кларитромицин трябва да се използва многокомпонентно лечение с бисмут.
 • При липса на ефект след употреба на бисмут е необходимо да се използват препарати от флуорохинолоновата група.
 • Ако няма резултат от прилагането на двата метода, описани по-горе, се препоръчва да се проведе проучване на темата за реакцията на пациента на антибиотици.
 • Пациентите, които са изложени на риск и са предразположени към стомашен рак, трябва да бъдат прегледани за диагноза..

Съществува и разширена версия на схемите, чрез които ерадикационната терапия се провежда в Русия. Той отчита особеностите на устойчивостта на жителите на страната към болести и предлага съвременни методи на лечение, описани в препоръките на срещата на гастроентеролозите в Маастрихт.

Първа линия

 • инхибитор на протонната помпа (по преценка на лекуващия лекар) - стандартна доза два пъти на ден;
 • кларитромицин (0,5 г два пъти на ден) или йозамицин (два пъти повече при дозировка) или нифурател (0,4 г два пъти на ден);
 • амоксицилин в дози от 0,5 g четири пъти на ден или 1 g - два пъти.
 • инхибитор на протонната помпа в конвенционални дози;
 • кларитромицин, или йозамицин (1 g 2 пъти на ден), или nifuratel (400 mg два пъти на ден);
 • амоксицилин;
 • трикалиев бисмут дицитрат (240 mg два пъти дневно или 120 mg четири пъти).

Продължителност - от десет дни до две седмици.

 • амоксицилин (0,5 g 4 пъти на ден или 1 g - 2 пъти);
 • кларитромицин, или йозамицин или нифурател (стандартни дози);
 • бисмут трикалиев дицитрат (240 mg два пъти на ден или половината от дозата - четири пъти).

Горната схема се използва само за пациенти с атрофия на стомашната лигавица.

Четвърти вариант (за пациенти в напреднала възраст):

 • стандартна доза на инхибитори;
 • бисмут трикалиев дицитрат;
 • амоксицилин.

Четвъртият вариант (алтернатива) е да се приема бисмут трикалиев дицитрат в стандартни дози за 28 дни с възможна краткосрочна употреба на инхибитори.

Втори ред

При липса на видим ефект се използва втори ред на ликвидиране, което позволява да се повиши ефективността на процедурата.

 • инхибитор на протонната помпа;
 • бисмут трикалиев дицитрат;
 • метронидазол;
 • тетрациклин.
 • инхибитори;
 • бисмут трикалиев дицитрат;
 • препарати от група нитрофуран;
 • амоксицилин.
 • инхибитор на протонната помпа;
 • бисмут трипокалиев дицитрат (само 120 mg четири пъти на ден);
 • амоксицилин;
 • рифаксимин (0,4 g два пъти дневно).

Трети ред

Има и трета линия, но нейното разпространение е минимално поради високата ефективност на изброените по-горе опции. Използването на тази схема се осъществява само в случаите, когато показанията не позволяват използването на първите две поради алергични реакции или незадоволителен отговор на лечението.

Регистриран е нов Alere HIV Combo Ag-At тест и се предлага за доставка

Бърз тест на 4-то поколение
Alere Combo Ag / At

Тестове без инструменти
за ветеринарна медицина

Основни връзки

Тук ли си

4.3. Н. pylori ерадикационна терапия при деца

Съдържание

За да видите текста на книгата, щракнете върху желаната глава в съдържанието

Следваща част

Предишна част

Външен вид

В зората на "ерата на хеликобактериоза" в края на 80-те се смяташе, че за ефективното лечение на хронични възпалителни заболявания на VOPT е достатъчно да се използва едно лекарство (монотерапия) или двойна терапия. За тези цели метронидазол (трихопол) обикновено се използва в комбинация с Denol® или полусинтетични пеницилинови антибиотици (ампицилин) в дози, свързани с възрастта. Лечението е средно 14-28 дни и е довело до изкореняване при 70-80% от децата. Въпреки това, дълъг курс на лечение, широко и не винаги оправдано предписване на трихопол и антибиотици за гастродуоденит и пептична язва при деца и възрастни доведе до факта, че до 1991 г. употребата на едно или две лекарства не предизвиква изкореняване. През 1992-1994г най-ефективният беше режимът на трикратно лечение, включващ Де-нол, метронидазол (Trichopolum), амоксицилин в рамките на 10-14 дни и позволяващ постигане на ерадикация при 78,3% от децата. От средата на 1994 г. обаче степента на изкореняване от продължаващата терапия намалява и реинфекцията при преди това лекувани деца настъпва в рамките на 1-4 месеца.

Това се дължи предимно на появата на нови щамове на микроорганизми, резистентни към използваните лекарства [62]. Както показват микробиологичните изследвания, проведени в Русия, броят на резистентните щамове нараства експоненциално. По този начин броят на резистентните на метронидазол щамове в възрастното население на Русия надвишава 40%, което е значително по-високо от средното европейско ниво [63].

Микробиологичните изследвания при деца разкриват първично резистентни щамове на H. pylori към метронидазол. И така, при деца през 1996 г. те са били определени в 21,7% от всички изолирани щамове на този микроорганизъм, а през 1997 г. - вече в 26,1%. През 1997г при 7,1% от децата първо са открити резистентни на кларитромицин щамове, а при 4,7% от децата се определя полирезистентността както към метронидазол, така и към амоксицилин [64]. След лечение, което не доведе до ликвидиране на H. pylori, резистентността към метронидазол става 90-100% [65].

Появата на резистентни щамове при деца може да се дължи на няколко причини. На първо място, това е фамилен фактор [66–68]. Като се има предвид, че основният начин на предаване е орално-перорално, децата могат да получат щамове, които вече са резистентни към антибиотици от родителите си. Наличието на братя и сестри в семейството повече от 2,6 пъти увеличава честотата на обостряне на хронични VOPT заболявания, свързани с инфекция с H. pylori при деца след ерадикационна терапия, отколкото в семейства с едно дете.

Втората причина за появата на резистентни щамове е нарушение на режима на лечение. Съвременните схеми на лечение са краткосрочни (7 дни), лекарствата обикновено се предписват два пъти на ден. Следователно, ако сте пропуснали поне едно хапче, ефективността на лечението се намалява с поне 2,3%. Ако един ден се прескочи, тогава очакваната ефективност на лечението се намалява с 14,3%. Ако по време на лечението не се постигне ликвидиране, се появяват предпоставките за образуване на нови мутантни щамове, резистентни към използваните лекарства. От друга страна, продължителното време на лечение също може да допринесе за появата на резистентни щамове..

Третият фактор за появата на резистентни щамове е лечението на други заболявания при деца. Въпросите на рационалната антибиотична терапия са най-остри при педиатрията. На децата не трябва да се предписват много от лекарствата, които се използват при възрастни. Обаче тези лекарства, които са одобрени за употреба при деца, често се използват неправилно. Неразумното предписване на мощни антибактериални лекарства, промяна в схемата на лечение и времето на лечение е мощен фактор за развитието на резистентни щамове на H. pylori. Това е така, защото повечето антибактериални лекарства се приемат през устата. Ако H. pylori, присъстващ при дете, реагира по някакъв начин на това лекарство, тогава когато те взаимодействат, се създават благоприятни условия за развитие на резистентност.

За ефективен контрол на H. pylori, включително резистентни щамове, е необходимо да се предпише адекватна терапия, към която хеликобактериите биха били чувствителни. Ако пациентът има анамнеза за прием на метронидазол или антибиотици, използвани в режимите на ерадикационна терапия, тогава съществува висок риск да се срещне резистентни на тези лекарства щамове. В този случай, преди да се предпише лечение, трябва да се проведе микробиологично изследване на чувствителността на щамовете към различни лекарства. Друг вариант за управление на тези пациенти е назначаването на такива схеми, които биха изключили употребяваните преди това лекарства, или назначаването на четирикомпонентни схеми (квадротерапия), които позволяват ерадикация в 80-90%, въпреки наличието на резистентни щамове [69].

Всички лекарства, които са част от режима на епидикация на H. pylori при деца и в момента се използват, могат да бъдат разделени на няколко групи [64, 70-71].

 • Лекарства, които влияят на киселинно-образуващата функция на стомаха. Те включват инхибитори на протонната помпа (Losec-Maps® (омепразол), понастоящем широко използвани при възрастни и деца при деца и деца). Тези лекарства нямат анти-хеликобактер пилори активност. Действието им е насочено към промяна на pH на стомаха. Под влияние на протонните инхибитори производството на солна киселина намалява, като по този начин алкализира pH в антрама, докато вегетативните форми на H. pylori, които съществуват на повърхността на лигавицата, предпазвайки се от въздействието на киселина от амонячната мембрана, умират при алкални условия под въздействието на образуваната от тях кисела киселина и не се неутрализират амоняк. Появява се един вид „самоубийство“ на H. Pylori.Тези бактерии, останали във фундуса като коки, с повишаване на pH в стомаха, преминават във вегетативна форма и стават достъпни за антибиотици..Pylori, създайте условия за излагане на антибиотици iotikov. Омепразол контролира дневните, стимулираните от храната и нощните секрети; инхибира производството на солна киселина, независимо от стимула, действащ върху рецепторите на париеталните клетки; не предизвиква толерантност; бързо инхибира секрецията на киселина; не причинява синдром на отскок; позволява 24-часов мониторинг на стомашната секреция. При използване на комбинация от омепразол с кларитромицин (Fromilide) се отбелязва повишаване на бионаличността на двете групи лекарства, което увеличава степента на излагане на макролиди на H. pylori. От съществуващите понастоящем голям брой инхибитори на протонната помпа, само Losek-Maps® се препоръчва за лечение на киселинно зависими заболявания при деца, по-специално за ерадикационна терапия. Това лекарство, което има изразена киселинно-потискаща активност, може да се използва както под формата на таблетки, така и в разтворена форма като напитка, или да се инжектира в стомашната кухина през епруветка. В допълнение, оригиналната таблетка Losec-Maps, съдържаща 10 mg омепразол, може лесно да бъде разделена на части, което позволява точното дозиране на лекарството за деца на различна възраст, започвайки от първите години от живота.
 • Друга група лекарства са бисмутовите препарати. По-специално - De-nol® - бисмут трикалиев дицитрат. Това лекарство има стипчив, цитопротективен, защитен ефект. Образува тънък защитен филм на повърхността на увредения епител на лигавицата. De-nol® има изразена активност срещу H. pylori. Дори при монотерапия ефективността на изкореняване е 30%. Важно свойство на Denol® е липсата на антисекреторни и антиацидни свойства, лекарството практически не влияе на pH в лумена на стомаха. При употребата му бактерицидната функция на стомашния сок се запазва и след приключване на лечението с денол не се появява явлението „отскок“. Трябва да се отбележи, че употребата на Denol® забавя процесите на абсорбция на някои антибиотици (тетрациклин, амоксицилин), като по този начин допринася за увеличаване на тяхната концентрация в стомашното съдържание - мястото на приложение при лечението на хеликобактериоза. Към средата на 90-те години стойността на Denol® при лечението на инфекция с H. pylori намалява леко поради появата на нови ефективни антибиотични групи и използването на PPI. В момента обаче се наблюдава своеобразен ренесанс на бисмутовите препарати във връзка с ефективността на тяхното използване за борба с резистентни щамове. Съвременните рационални режими на лечение, включително De-nol® като основно лекарство против Хеликобактер, не отстъпват по своята ефективност на схемите с включване на PPI, а комбинираната им употреба позволява да се постигне високо ниво на ликвидиране на микроорганизми (повече от 85%), независимо от степента на чувствителност на H. Rylori до антибиотици.
 • За ерадикационна терапия се използват устойчиви на киселина антибиотици, които действат върху грам-отрицателна аеробна и микроеарофилна флора. Понастоящем полусинтетичното пеницилинно производно амоксицилин (по-специално неговата форма под формата на разтворими таблетки Flemoxin-solutab®) се използва широко в „стандартни“ схеми. Този антибиотик е стабилен в киселата среда на стомашното съдържание, практически не влияе на чревната микробиоценоза, одобрен е за употреба при деца от различни възрасти и се предлага в удобна форма за ясна дозировка. Въпреки 16-годишния опит с използването на този антибиотик в схемите за ерадикационна терапия, резистентността на щамовете на H. Pylori към него практически не се развива, което поставя това лекарство в първия ешелон на лекарствата против Х. пилори. Макролидите са друга група антибиотици, широко използвани в ерадикационната терапия. Кларитромицинът се използва по-често за лечение на H. pylori. Това антибактериално лекарство има високи киселинно-устойчиви качества, активно е срещу H. pylori. Поради широкото му използване при лечението на хеликобактериоза, напоследък се появяват щамове, резистентни на кларитромицин. С комбинацията от макролиди с инхибитори на протонната помпа бионаличността на тези антибиотици значително се увеличава, което намалява дозировката и продължителността на курса на терапия. За лечение на инфекция с H. pylori е по-предпочитано да се използва един от представителите - кларитромицин (Fromilide). Този антибиотик е високоефективен срещу H. pylori (според микробиологично проучване). Активно се натрупва в полиморфонуклеарни неутрофили и междуклетъчна субстанция като активни метаболити, като по този начин приближава доколкото е възможно зоната на влияние върху H. pylori, отделя се главно през стомашно-чревния тракт, няма странични ефекти, практически не влияе на микрофлората дебело черво. В допълнение, проблемите на фармакоикономиката са важен фактор при избора на конкретна комбинация от лекарства за ерадикационна терапия. Fromilid® е първият антибиотик от редица макролиди, които намират оптималната „златна средна стойност“ по отношение на качеството на лечението и цената му..
 • Друга група лекарства, които обикновено се използват за лечение на инфекция с H. pylori, е нитроимидазол-метронидазол или тинидазол. Тези лекарства започват да се използват широко за унищожаване на H. pylori от откриването му. Дългосрочната употреба на метронидазол под формата на монотерапия или двойна терапия в комбинация с лекарства с бисмут или антибиотици е довела до рязко увеличаване на броя на резистентните на това лекарство щамове. Понастоящем първичната резистентност към метронидазол в различни страни варира от 40% до 75%. За да се преодолее резистентността и да се постигнат ефективни резултати от лечението, има няколко варианта. Едно от тях е замяната на метронидазол с други лекарства, към които H. pylori е чувствителен. Някои от тях са лекарства от серията нитрофуран. Това широко известно лекарство е фуразолидон. Това лекарство обаче има доста неприятни органолептични свойства. Освен това, кратък период на циркулацията му в организма изисква често приемане за поддържане на необходимите концентрации. Новият представител на нитрофурановите препарати е macmiror®, който има висока активност срещу H. pylori, киселинна устойчивост и добри органолептични свойства. Прилаганите дози macmirror (10-15 mg / kg / ден 2 пъти на ден) за ликвидиране на H. pylori не предизвикват значителни странични ефекти. Преди това той се използва широко в гинекологията за лечение на хламидиална инфекция, устойчива на действието на метронидазол. Освен това, поради по-дългия полуживот, това лекарство се предписва два пъти на ден..

През 2001 г. на IX конгрес на педиатрите в Русия „Здравните грижи за децата в Русия: стратегия за развитие“ са приети и одобрени схеми за лечение на хеликобактериоза при деца. Следните лекарства се препоръчват за употреба при ерадикационна терапия:

1.Висмут трикалиев дицитрат (De-nol®)8 mg / kg (макс. - 480 mg / ден)
2.Амоксицилин (Flemoxin-Solutab®)25 mg / kg (макс. - 1 g / ден)
Кларитромицин (Fromilide®)7,5 mg / kg (макс. - 500 mg / ден)
3.Macmirror15 mg / kg
фуразолидон20 mg / kg
Метронидазол40 mg / kg
4.Омепразол (Losek-Maps®)0,5 mg / kg

Така на IX конгрес на педиатрите в Русия бяха одобрени и препоръчани за употреба следните схеми на лечение на хеликобактериоза:

 • Една седмица тройна терапия с бисмут:
   • Висмут трикалий дицитрат
   • Амоксицилин / кларитромицин (Fromilide) / рокситромицин /
   • Macmirror / Фуразолидон
   • Висмут трикалий дицитрат
   • Кларитромицин (Fromilide) /
   • Амоксицилин
 • Едноседмична тройна терапия с H + K + -ATPase блокери:
   • Омепразол (Losec-Maps) кларитромицин /
   • Macmirror / Фуразолидон
   • Омепразол (Losek-Maps)
   • Кларитромицин (Fromilide) /
   • Амоксицилин
 • Едноседмична квадротерапия:
  • Висмут трикалий дицитрат
  • Амоксицилин / рокситромицин / кларитромицин / азитромицин
  • Macmirror / Фуразолидон
  • Омепразол (Losec-Maps) / Ранитидий

Квадротерапията се препоръчва за лечение на резистентни на антибиотици щамове, ако предишното лечение е неуспешно или ако не е възможно да се определи чувствителността на щама на микроорганизмите.

Лечение на хеликобактериоза: схеми за ликвидиране на хеликобактер пилори (използване на антибиотици, химиотерапевтични средства, бисмутови препарати), народни средства, хранителни характеристики. Усложнения по време и след лечение

Сайтът предоставя справочна информация само за информационни цели. Диагностиката и лечението на заболявания трябва да се извършват под наблюдението на специалист. Всички лекарства имат противопоказания. Необходима е консултация със специалист!

С кой лекар трябва да се свържа с Helicobacter pylori?

Какви изследвания може да предпише лекар за Helicobacter pylori?

С Хеликобактериоза е необходимо лекарят да прецени наличието и количеството на Helicobacter pylori в стомаха, както и да прецени състоянието на лигавицата на органите, за да назначи адекватно лечение. За да направите това, се използват редица методи и във всеки случай лекарят може да предпише всеки от тях или комбинация от тях. Най-често изборът на изследване се основава на това какви методи може да извърши лабораторията на медицинска институция или какви платени тестове може да си позволи човек в частна лаборатория.

Като правило, ако подозирате хеликобактериоза, лекарят предписва ендоскопско изследване - фиброгастроскопия (FGS) или фиброгастроезофагодуденоскопия (FEGDS) (запис), по време на който специалист може да оцени състоянието на стомашната лигавица, да открие язви, подуване, зачервяване и подуване изравняване на гънки и мътна слуз. Ендоскопското изследване обаче може само да оцени състоянието на лигавицата и не дава точен отговор на въпроса дали Helicobacter pylori присъства в стомаха.

Следователно, след ендоскопско изследване, лекарят обикновено предписва някои други тестове, които позволяват висока степен на сигурност да отговори на въпроса дали Helicobacter присъства в стомаха. В зависимост от техническите възможности на институцията могат да се използват две групи методи за потвърждаване на наличието или отсъствието на Helicobacter pylori - инвазивен или неинвазивен. Инвазивният включва уточняване на парче стомашна тъкан по време на ендоскопия (регистрирайте се) за по-нататъшен анализ, а за неинвазивни проби се вземат само кръв, слюнка или изпражнения. Съответно, ако е извършено ендоскопско изследване и институцията има технически възможности, тогава се предписва един от следните тестове за идентифициране на Helicobacter pylori:

 • Бактериологичен метод. Това е посев върху хранителната среда на микроорганизмите, разположени върху парче от стомашната лигавица, взето по време на ендоскопия. Методът позволява да се открие наличието или отсъствието на Helicobacter pylori със 100% точност и да се определи неговата чувствителност към антибиотици, което дава възможност да се предпише най-ефективният режим на лечение.
 • Фазова контрастна микроскопия. Това е изследване на цяло необработено парче стомашна лигавица, взето по време на ендоскопия под фазов контрастен микроскоп. Този метод обаче позволява да се открие Helicobacter pylori само когато има много от тях..
 • Хистологичен метод. Това е изследване на подготвено и оцветено парче лигавица, взето по време на ендоскопия под микроскоп. Този метод е високо точен и ви позволява да откриете Helicobacter pylori, дори ако те са в малки количества. Освен това хистологичният метод се счита за "златен стандарт" в диагностиката на Helicobacter pylori и ви позволява да определите степента на замърсяване на стомаха с този микроорганизъм. Следователно, ако има техническа възможност, след ендоскопия за идентифициране на микроба, лекарят предписва точно това изследване.
 • Имунохистохимично изследване. Това е идентифицирането на Helicobacter pylori в парче лигавица, взето по време на ендоскопията по метода ELISA. Методът е много точен, но за съжаление изисква висококвалифициран персонал и техническо оборудване на лабораторията, следователно не се провежда във всички институции.
 • Тест за уреаза (регистрирайте се). Това е потапяне на парче лигавица, взето по време на ендоскопия в разтвор на урея и последващо фиксиране на промяната в киселинността на разтвора. Ако през деня разтворът на карбамид е боядисан в малинов цвят, това показва наличието на Helicobacter pylori в стомаха. Освен това, скоростта на появата на малинов цвят също ви позволява да установите степента на замърсяване на стомаха с бактерия.
 • PCR (полимеразна верижна реакция), проведена директно върху избрано парче стомашна лигавица. Този метод е много точен и може също така да открие броя на Helicobacter pylori..
 • Цитология. Същността на метода е, че пръстовите отпечатъци се правят от взетото лигавично парче, оцветяват се според Романовски-Гемса и се изследват под микроскоп. За съжаление, този метод има ниска чувствителност, но се използва доста често.

Ако не е извършено ендоскопско изследване или не е взето парче от лигавицата (биопсия) по време на неговия курс, тогава за да определи дали лицето има Helicobacter pylori, лекарят може да предпише един от следните тестове:
 • Тест за дишане на урея. Този тест обикновено се извършва при първоначалния преглед или след лечението, когато е необходимо да се установи дали Helicobacter pylori присъства в стомаха на човек. Тя се състои в вземане на проби от издишан въздух и последващ анализ на съдържанието на въглероден диоксид и амоняк в тях. Първо се вземат проби от издишан въздух, а след това на човек се дава закуска и етикетът въглерод C13 или C14, след което на всеки 15 минути се вземат други 4 проби от издишан въздух. Ако в тестовите проби на въздуха, взети след закуска, количеството белязан въглерод е увеличено с 5% или повече в сравнение с фоновите, тогава резултатът от анализа се счита за положителен, което несъмнено показва наличието на Helicobacter pylori в човешкия стомах.
 • Анализ за наличие на антитела срещу Helicobacter pylori (запис) в кръвта, слюнката или стомашния сок чрез ELISA. Този метод се използва само когато човек се изследва за първи път за наличие на Helicobacter pylori в стомаха и преди това не е лекуван за този микроорганизъм. Този тест не се използва за наблюдение на лечението, тъй като антителата се съхраняват в организма в продължение на няколко години, докато самият Helicobacter pylori вече не е.
 • Анализ на изпражненията за наличие на Helicobacter pylori чрез PCR. Този анализ се използва рядко поради липсата на необходимите технически възможности, но е доста точен. Може да се използва както за първоначално откриване на инфекция с Helicobacter pylori, така и за наблюдение на ефективността на терапията..
Обикновено се избира и назначава един единствен анализ, който се извършва в медицинско заведение..

Как се лекува Helicobacter pylori. Основните методи и схеми за лечение на хеликобактериоза

Съвременно лечение на заболявания, свързани с Хеликобактер. Каква е схемата за ликвидиране на Helicobacter pylori?

След откриването на водещата роля на бактерията Helicobacter pylori в развитието на заболявания като гастрит тип В и пептична язва на стомаха и дванадесетопръстника, започва нова ера в лечението на тези заболявания.

Най-новите методи на лечение са разработени въз основа на отстраняването на Helicobacter pylori от организма чрез поглъщане на комбинации от лекарства (т. Нар. Ерадикационна терапия).

Стандартната схема за ликвидиране на Helicobacter pylori задължително включва лекарства, които имат пряк антибактериален ефект (антибиотици, химиотерапевтични антибактериални лекарства), както и лекарства, които намаляват секрецията на стомашния сок и по този начин създават неблагоприятна среда за бактериите.

Трябва ли да се лекува Helicobacter pylori? Показания за използването на ерадикационна терапия на хеликобактериоза

Не всички носители на хеликобактериоза развиват патологични процеси, свързани с хеликобактер пилори. Ето защо във всеки конкретен случай на откриване на Helicobacter pylori при пациент е необходима консултация с гастроентеролог и често с други специалисти, за да се определи медицинската тактика и стратегия.

Независимо от това, световната общност на гастроентеролози е разработила ясни стандарти, които регулират случаите, когато премахването на Helicobacter pylori с помощта на специални схеми е абсолютно необходимо..

Схемите с антибактериални лекарства се предписват за следните патологични състояния:

 • пептична язва на стомаха и / или дванадесетопръстника;
 • състояние след стомашна резекция, извършена за стомашен рак;
 • гастрит с атрофия на стомашната лигавица (предраково състояние);
 • рак на стомаха в близкото семейство;
 • МАЛТ лимфом.

В допълнение, Световният съвет на гастроентеролозите настоятелно препоръчва премахването на Helicobacter pylori за следните заболявания:
 • функционална диспепсия;
 • гастроезофагеален рефлукс (патология, характеризираща се с хвърляне на съдържанието на стомаха в хранопровода);
 • заболявания, изискващи дългосрочно лечение с нестероидни противовъзпалителни средства.

Как да убием Helicobacter pylori надеждно и удобно? Какви са изискванията на стандартен модерен режим на лечение на заболявания като Helicobacter pylori-асоцииран гастрит и язва на стомаха и / или дванадесетопръстника??

Първата и втората линия на ерадикационната терапия. Трикомпонентна схема за лечение на Helicobacter pylori с антибиотици и квадротерапия Helicobacter (4-компонентна схема)

Днес за Helicobacter pylori са разработени така наречените първа и втора линия на ерадикационна терапия. Те бяха приети по време на помирителни конференции с участието на водещи гастроентеролози в света..

Първата такава глобална консултация с лекари за борбата срещу Helicobacter pylori се проведе в град Маастрихт в края на миналия век. Оттогава се провеждат няколко подобни конференции, всички от които се наричат ​​Маастрихт, въпреки че последните срещи се проведоха във Флоренция..

Световни светила стигнаха до извода, че никоя от схемите за ликвидиране не дава 100% гаранция за избавяне от Helicobacter pylori. Поради това беше предложено да се формулират няколко „линии“ на схемите, така че пациентът, лекуван съгласно една от схемите от първия ред, в случай на неуспех, да се обърне към схемите на втория ред.

Схемите от първа линия се състоят от три компонента: две антибактериални вещества и лекарство от групата на така наречените инхибитори на протонната помпа, които намаляват секрецията на стомашния сок. В този случай антисекреторното лекарство, ако е необходимо, може да бъде заменено с лекарство с бисмут, което има бактерицидно, противовъзпалително и привкусяващо действие..

Схемите на втората линия се наричат ​​също хеликобактер квадротерапия, тъй като се състоят от четири лекарства: две антибактериални лекарства, антисекреторно вещество от групата на инхибиторите на протонната помпа и лекарство с бисмут.

Може ли Helicobacter pylori да се излекува, ако първата и втората линия на ерадикационна терапия са безсилни? Чувствителността на бактериите към антибиотиците

В случаите, когато първата и втората линия на ерадикационна терапия по правило са безсилни, ние говорим за хеликобактер пилори щам, който е особено устойчив на антибактериални лекарства.

За да унищожат вредните бактерии, лекарите провеждат предварителна диагноза за чувствителността на щама към антибиотици. За да направите това, по време на фиброгастродуоденоскопия те вземат Helicobacter pylori култура и я сеят върху хранителни среди, определяйки способността на различни антибактериални вещества да инхибират растежа на колонии от патогенни бактерии.

Тогава на пациента се предписва трета линия на ерадикационна терапия, схемата на която включва индивидуално подбрани антибактериални лекарства.

Трябва да се отбележи, че повишаването на устойчивостта на Helicobacter pylori към антибиотици е един от основните проблеми на съвременната гастроентерология. Ежегодно се тестват все повече и повече нови схеми на ерадикационна терапия, предназначени да унищожат особено устойчиви щамове.

Антибиотици - лекарство номер едно за Helicobacter pylori

Какви антибиотици се предписват за инфекция с Helicobacter pylori за лечение: амоксицилин (Flemoxin), кларитромицин и др..

Още в края на осемдесетте години се изследва чувствителността на бактериалните култури на Helicobacter pylori към антибиотици и се оказа, че в колона с епруветка на свързания с патогена хеликобактер гастрит може лесно да бъде унищожен с помощта на 21-и антибактериален агент.

Тези данни обаче не са потвърдени в клиничната практика. Така че, например, антибиотикът еритромицин, който е високоефективен в лабораторен експеримент, беше напълно безсилен да изгони Helicobacter от човешкото тяло.

Оказа се, че киселата среда напълно дезактивира много антибиотици. В допълнение, някои антибактериални средства не са в състояние да проникнат в по-дълбоките слоеве на слуз, в които живее повечето бактерии Helicobacter pylori..

Така че изборът на антибиотици, които могат да се справят с Helicobacter pylori, не е толкова голям. Днес най-популярни са следните лекарства:

 • амоксицилин (Флемоксин);
 • кларитромицин;
 • азитромицин;
 • тетрациклин;
 • левофлоксацин.

Амоксицилин (Флемоксин) - хапчета от Helicobacter pylori

Амоксицилин, широкоспектърен антибиотик, е включен в много схеми за ликвидиране на Helicobacter pylori, както на първата, така и на втората линия.

Амоксицилин (друго популярно име за това лекарство - Флемоксин) се отнася до полусинтетични пеницилини, тоест е далечен роднина на първия антибиотик, изобретен от човечеството..

Това лекарство има бактерициден ефект (убива бактериите), но действа изключително върху размножаващите се микроорганизми, така че не се предписва с бактериостатични агенти, които инхибират активното делене на микробите..

Подобно на повечето пеницилинови антибиотици, амоксицилинът има сравнително малък брой противопоказания. Лекарството не се предписва за свръхчувствителност към пеницилини, както и за пациенти с инфекциозна мононуклеоза и склонност към левкемоидни реакции.

С повишено внимание, амоксицилин се използва при бременност, бъбречна недостатъчност, както и при настоящи индикации за колит, свързан с антибиотици..
Повече информация за амоксицилин

Амоксиклав - антибиотик, който убива особено устойчивите бактерии Helicobacter pylori

Amoxiclav е комбиниран препарат, състоящ се от две активни вещества - амоксицилин и клавуланова киселина, което осигурява ефективността на лекарството по отношение на устойчиви на пеницилин щамове на микроорганизми.

Факт е, че пеницилини са най-старата група антибиотици, с които много щамове бактерии вече са се научили да се борят, като произвеждат специални ензими - бета-лактамази, които унищожават сърцевината на пеницилиновата молекула.

Клавулановата киселина е бета-лактам и поема „удараната“ бета-лактамаза на пеницилин-резистентните бактерии. В резултат ензимите, разграждащи пеницилин, се свързват и свободните молекули на амоксицилин убиват бактериите.

Противопоказанията за приемане на Amoxiclav са същите като при амоксицилин. Трябва обаче да се отбележи, че амоксиклав по-често причинява сериозна дисбиоза, отколкото обикновеният амоксицилин..
Повече информация за Amoxiclav

Антибиотик кларитромицин (Klacid) като лек срещу Helicobacter pylori

Антибиотикът кларитромицин е едно от най-популярните лекарства, използвани срещу бактерията Helicobacter pylori. Използва се в много схеми за ликвидиране на първа линия..

Кларитромицин (Клацид) се отнася до антибиотици от еритромициновата група, които се наричат ​​още макролиди. Това са бактерицидни широкоспектърни антибиотици с ниска токсичност. Така че приемането на макролиди от второ поколение, които включват кларитромицин, причинява неблагоприятни странични ефекти само при 2% от пациентите.

От страничните ефекти най-често се срещат гадене, повръщане, диария, по-рядко - стоматит (възпаление на устната лигавица) и гингивит (възпаление на венците), още по-рядко - холестаза (застой на жлъчката).

Кларитромицинът е едно от най-мощните лекарства, използвани срещу бактерията Helicobacter pylori. Резистентността към този антибиотик е сравнително рядка..

Второто много атрактивно качество на Klacid е неговата синергия с антисекреторни лекарства от групата на инхибиторите на протонната помпа, които също са включени в режимите на ерадикационна терапия. По този начин предписаните съвместно кларитромицин и антисекреторни лекарства засилват действията си взаимно, допринасяйки за ранното изгонване на Хеликобактер от организма..

Кларитромицин е противопоказан в случай на повишена индивидуална чувствителност към макролиди. Това лекарство се използва с повишено внимание в ранна детска възраст (до 6 месеца), при бременни жени (особено през първия триместър), с бъбречна и чернодробна недостатъчност.
Прочетете повече за кларитромицина

Антибиотик азитромицин - "резервно" лекарство от Helicobacter pylori

Въпреки това, азитромицинът се предписва като алтернатива на кларитромицин в случаите, когато страничните ефекти, като диария, пречат на употребата на кларитромицин..

Предимствата на азитромицина пред Klacid са също така повишена концентрация в стомашния и чревния сок, което допринася за насочен антибактериален ефект и лекота на приложение (само веднъж на ден).
Прочетете повече за азитромицина

Как да убием Helicobacter pylori, ако първата линия ерадикационна терапия не успее? Лечение на инфекция с тетрациклин

Антибиотичният тетрациклин има сравнително по-голяма токсичност, така че се предписва в случаите, когато първата линия на ерадикационна терапия е била безсилна.

Това е широкоспектърен бактериостатичен антибиотик, който е прародител на едноименната група (тетрациклинова група).

Токсичността на лекарствата от тетрациклиновата група се дължи до голяма степен на особеността, че техните молекули нямат селективност и засягат не само патогенните бактерии, но и върху размножаващите се клетки на макроорганизма.

По-специално, тетрациклинът може да инхибира образуването на кръв, причинявайки анемия, левкопения (намаляване на броя на левкоцитите) и тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите), да наруши сперматогенезата и клетъчното делене на епителните мембрани, като допринесе за появата на ерозия и язви в храносмилателния тракт и дермата.

Освен това тетрациклинът често има токсичен ефект върху черния дроб и нарушава синтеза на протеини в организма. При децата антибиотиците от тази група причиняват нарушен растеж на костите и зъбите, както и неврологични разстройства.

Следователно тетрациклините не се предписват за малки пациенти на възраст под 8 години, както и за бременни жени (лекарството преминава през плацентата).

Тетрациклинът е противопоказан и при пациенти с левкопения, а патологии като бъбречна или чернодробна недостатъчност, стомашни и / или дуоденални язви изискват специални грижи при предписване на лекарството.
Повече информация за тетрациклин

Лечение на бактерията Helicobacter pylori с флуорохинолонови антибиотици: левофлоксацин

Левофлоксацин принадлежи към флуорохинолоните - най-новата група антибиотици. По правило това лекарство се използва само в схеми от втората и третата линия, тоест при пациенти, които вече са претърпели един или два безплодни опита за изкореняване на Helicobacter pylori.

Както всички флуорохинолони, левофлоксацин е широкоспектърен бактерициден антибиотик. Ограниченията на употребата на флуорохинолони в схемите за ликвидиране на Helicobacter pylori са свързани с повишена токсичност на лекарства от тази група.

Левофлоксацин не се предписва на непълнолетни (под 18 години), тъй като може да повлияе неблагоприятно на растежа на костите и хрущялите. В допълнение, лекарството е противопоказано при бременни и кърмещи жени, пациенти с тежки лезии на централната нервна система (епилепсия), както и с индивидуална непоносимост към лекарства от тази група.

Трябва да се отбележи, че в мрежата има много отзиви на клиницисти, които отбелязват повишаване на резистентността на Helicobacter pylori към този антибиотик. Така че, въпреки относителната си новост, това лекарство не винаги може да помогне на пациента.
Прочетете повече за лекарството левофлоксацин

Химиотерапевтични антибактериални лекарства срещу Helicobacter pylori

Хеликобактер пилори метронидазолова инфекция

Метронидазол е антиинфекциозно химиотерапевтично лекарство от групата на нитроимидазолите. Тези лекарствени вещества имат бактерициден ефект. Те влизат в клетката на паразита, където се разпадат в токсични метаболити, които унищожават генетичния му материал..

Нитроимидазолите в тези случаи, когато се предписват за кратки курсове (до 1 месец), рядко имат токсичен ефект върху тялото. Въпреки това, когато се приемат, могат да се появят такива неприятни странични ефекти като алергични реакции (сърбящ кожен обрив) и диспептични разстройства (гадене, повръщане, загуба на апетит, метален вкус в устата)..

Трябва да се има предвид, че метронидазол, подобно на всички лекарства от групата на нитроимидазол, не е съвместим с алкохола (причинява тежки реакции при прием на алкохол) и оцветява урината в ярък червено-кафяв цвят.

Метронидазол не се предписва през първия триместър на бременността, както и при индивидуална непоносимост към лекарството.

В исторически план метронидазол е първото антибактериално средство, което се използва успешно в борбата срещу Helicobacter pylori. Бари Маршал, който откри Helicobacter pylori, успешно тества инфекция с Helicobacter pylori и след това излекуван гастрит тип В, ​​развит в резултат на изследването, използвайки двукомпонентна схема от бисмут и метронидазол.

Въпреки това, днес по целия свят се отчита увеличение на устойчивостта на бактерията хеликобактер пилори към метронидазол. И така, клиничните проучвания, проведени във Франция, показват резистентност на хеликобактериоза към това лекарство при 60% от пациентите.
Повече за лекарството метронидазол

Лечение на Helicobacter pylori с Macmiror (nifuratel)

Macmirror (nifuratel) е антибактериално лекарство от групата на нитрофурановите производни. Лекарствата от тази група имат както бактериостатични (те свързват нуклеиновите киселини и предотвратяват растежа на микроорганизми), така и бактерицидни ефекти (инхибират жизненоважните биохимични реакции в микробната клетка).

При краткосрочно приложение нитрофураните, включително Macmirror, нямат токсичен ефект върху организма. От страничните ефекти понякога се срещат алергични реакции и диспепсия от гастралгичен тип (болка в стомаха, киселини, гадене, повръщане). Характерно е, че нитрофураните, за разлика от други антиинфекциозни вещества, не отслабват, а по-скоро засилват имунния отговор на организма.

Единственото противопоказание за назначаването на Macmirror е повишената индивидуална чувствителност към лекарството, което е рядкост. Macmirror преминава през плацентата, затова бременните жени се предписват с голямо внимание.

Ако има нужда да приемате Macmirror по време на лактация, трябва временно да изоставите кърменето (лекарството преминава в кърмата).

По правило Macmirror се предписва във схемите за ликвидиране на хеликобактер пилори от втора линия (тоест след неуспешен първи опит да се отървете от хеликобактериозата). За разлика от метронидазол, Macmirror се характеризира с по-висока ефективност, тъй като Helicobacter pylori все още не е развил резистентност към това лекарство.

Клиничните данни показват висока ефективност и ниска токсичност на лекарството в четирикомпонентни схеми (инхибитор на протонната помпа + бисмут + лекарство амоксицилин + Macmirror) при лечение на хеликобактериоза при деца. Толкова много експерти препоръчват да се предписва това лекарство на деца и възрастни в схеми от първа линия, замествайки метронидазол с Macmirror.

Хеликобактер пилори ерадикационна терапия с бисмутови препарати (De-nol)

Активното вещество на лекарственото лекарство против язва Де-нол е бисмут три-калиев дицитрат, който се нарича също субцитрат на колоиден бисмут или просто бисмут субцитрат.

Бисмутовите препарати са били използвани при лечението на стомашно-чревни язви още преди откриването на Helicobacter pylori. Факт е, че попадайки в киселата среда на стомашното съдържание, De-nol образува един вид защитен филм върху увредените повърхности на стомаха и дванадесетопръстника, който не допуска агресивни фактори на стомашното съдържание.

В допълнение, De-nol стимулира образуването на защитна слуз и бикарбонати, които намаляват киселинността на стомашния сок, а също така допринася за натрупването на специални епидермални растежни фактори в увредената лигавица. В резултат на това под въздействието на бисмутови препарати ерозията бързо епителизира и язви претърпяват белези..

След откриването на хеликобактериоза се оказа, че препарати от бисмут, включително Denol, имат способността да инхибират растежа на Helicobacter pylori, като упражняват едновременно пряк бактерициден ефект и трансформират местообитанието на бактериите по такъв начин, че Helicobacter pylori се отстранява от храносмилателния тракт.

Трябва да се отбележи, че Denol, за разлика от други препарати от бисмут (като например бисмут субнитрат и бисмут субалицилат), е в състояние да се разтвори в стомашната слуз и да проникне в по-дълбоките слоеве - местообитанието на повечето бактерии Helicobacter pylori. В този случай бисмутът навлиза в микробните тела и се натрупва там, унищожавайки външните им черупки.

Медицинското лекарство De-nol, в случаите, когато се предписва на кратки курсове, няма системен ефект върху организма, тъй като по-голямата част от лекарството не се абсорбира в кръвта, а преминава през червата.

Така че противопоказанията за назначаването на De-nol е само повишена индивидуална чувствителност към лекарството. В допълнение, De-nol не се приема по време на бременност, по време на лактация и при пациенти с тежко увреждане на бъбреците..

Факт е, че малка част от лекарството, което влиза в кръвта, може да премине през плацентата и в майчиното мляко. Лекарството се екскретира от бъбреците, така че сериозните нарушения на отделителната функция на бъбреците могат да доведат до натрупване на бисмут в организма и до развитие на преходна енцефалопатия.
Повече информация за лекарството De-nol

Как надеждно да се отървете от бактериите Helicobacter pylori? Инхибитори на протонната помпа (PPI) като лекарство за хеликобактериоза: Омез (омепразол), Париет (рабепразол) и др..

Лекарствата от групата на инхибиторите на протонната помпа (IPN, инхибитори на протонната помпа) традиционно са включени в схемите за ерадикационна терапия на Helicobacter pylori, както първата, така и втората линия.

Механизмът на действие на всички лекарства от тази група се състои в селективната блокада на активността на париеталните клетки на стомаха, произвеждащи стомашен сок, съдържащ агресивни фактори като солна киселина и протеолитични (разтварящи протеини) ензими.

Благодарение на употребата на лекарства като Omez и Pariet секрецията на стомашния сок се намалява, което, от една страна, рязко влошава условията на живот на Helicobacter pylori и насърчава изкореняването на бактериите, а от друга, елиминира агресивния ефект на стомашния сок върху увредената повърхност и води до бърза епителизация на язви и ерозия. Освен това, намаляването на киселинността на стомашното съдържание позволява поддържане на активността на антибиотици, чувствителни към киселинната среда.

Трябва да се отбележи, че активните вещества на лекарствата от групата на IPN са киселинно нестабилни, поради което се отделят в специални капсули, които се разтварят само в червата. Разбира се, за да работи лекарството, капсулите трябва да се консумират цели, без да се дъвчат.

Абсорбцията на активните вещества на лекарства като Omez и Pariet се случва в червата. Веднъж попаднали в кръвта, PPI се натрупват в лигавичните клетки на стомаха в достатъчно висока концентрация. Така терапевтичният им ефект продължава дълго време.

Всички лекарства от групата на IPN имат селективен ефект, така че неприятните странични ефекти са редки и като правило са появата на главоболие, замаяност, развитието на признаци на диспепсия (гадене, нарушена функция на червата).

Лекарства от групата на инхибиторите на протонната помпа не се предписват по време на бременност и кърмене, както и в случай на повишена индивидуална чувствителност към лекарства.

Детската възраст (до 12 години) е противопоказание за назначаването на лекарството Омез. Що се отнася до лекарството Pariet, инструкцията не препоръчва употребата на това лекарство при деца. Междувременно има клинични данни от водещи руски гастроентеролози, които показват добри резултати от лечението на хеликобактериоза при деца под 10 години с режими, които включват Pariet.

Какъв е оптималният режим на лечение на гастрит с Helicobacter pylori? За първи път ми беше открита тази бактерия (тест за положителен хеликобактер), страдам от гастрит отдавна. Прочетох форума, има много положителни отзиви за лечението с Де-Нол и лекарят не ми предписа това лекарство. Вместо това той предписа амоксицилин, кларитромицин и омез. Цената е впечатляваща. Могат ли бактериите да бъдат премахнати с по-малко лекарства??

Лекарят ви е предписал режим, който днес се счита за оптимален. Ефективността на комбинацията от инхибитор на протонната помпа (омез) с антибиотици амоксицилин и кларитромицин достига 90-95%.

Съвременната медицина е категорично против използването на монотерапия (тоест само лекарства) за лечение на свързан с хеликобактер гастрит, с оглед ниската ефективност на подобни схеми.

Например, клиничните проучвания показват, че монотерапията със същото лекарство De-Nol може да постигне пълно ликвидиране на Helicobacter само при 30% от пациентите.

Какви усложнения могат да възникнат по време и след лечение на Helicobacter pylori, ако е предписан многокомпонентен курс на ерадикационна терапия с антибиотици??

Възможно ли е да се лекува Helicobacter без антибиотици?

Как да излекуваме Helicobacter pylori без антибиотици?

Схемите за ликвидиране на хеликобактер пилори, които задължително включват антибиотици и други антибактериални вещества, могат да се отнемат само с малко засяване на хеликобактериоза, в случаите, когато няма клинични признаци на патология, свързана с хеликобактер пилори (гастрит тип В, ​​стомашна и дуоденална язва, жлезиста жлеза, атопичен дерматит и др.).

Тъй като ерадикационната терапия представлява сериозна тежест за организма и често причинява нежелани странични ефекти под формата на дисбиоза, на пациентите с безсимптомно носене на Helicobacter се препоръчва да избират по-леки лекарства, чието действие е насочено към нормализиране на стомашно-чревната микрофлора и укрепване на имунната система.

Бактистатин - хранителна добавка като средство за лечение на Helicobacter pylori

Бактистатин е хранителна добавка, предназначена да нормализира състоянието на микрофлората на стомашно-чревния тракт.

В допълнение, компонентите на бактистатин активират имунната система, подобряват храносмилателните процеси и нормализират чревната подвижност.

Противопоказание за назначаването на бактистатин е бременността, кърменето, както и индивидуалната непоносимост към компонентите на лекарството.

Курсът на лечение е 2-3 седмици.

Хомеопатия и Helicobacter pylori. Отзиви на пациенти и лекари за лечението с хомеопатични лекарства

Мрежата има много положителни отзиви от пациенти за лечението на хомеопатия на Helicobacter pylori, която, за разлика от научната медицина, счита, че инфекцията с Helicobacter pylori не е инфекциозен процес, а като заболяване на целия организъм.

Специалистите по хомеопатия са убедени, че цялостното изцеление на организма с хомеопатични лекарства трябва да доведе до възстановяване на микрофлората на стомашно-чревния тракт и успешното елиминиране на Helicobacter pylori.

Официалната медицина по правило се отнася до хомеопатичните лекарства без предразсъдъци, в случаите, когато се предписват според индикации.

Факт е, че при асимптоматичен превоз Helicobacter pylori, изборът на метод на лечение остава на пациента. Както показва клиничният опит, при много пациенти Helicobacter pylori е случайна находка и не се проявява в организма.

Тук мненията на лекарите са разделени. Някои лекари казват, че Helicobacter трябва да бъде отстранен от организма на всяка цена, тъй като представлява риск от развитие на много заболявания (патология на стомаха и дванадесетопръстника, атеросклероза, автоимунни заболявания, алергични кожни лезии, чревна дисбиоза). Други експерти са уверени, че в здраво тяло Helicobacter pylori може да живее години и десетилетия, без да причинява никаква вреда..

Следователно обжалването на хомеопатията в случаите, когато няма признак за назначаване на схеми за ликвидиране, от гледна точка на официалната медицина, е напълно оправдано..

Симптоми, диагноза, лечение и профилактика на Helicobacter pylori - видео

Бактерия Helicobacter pylori: лечение с прополис и други народни средства

Прополисът като ефективно народно лекарство срещу Helicobacter pylori

Клинични проучвания за лечение на язви на стомаха и дванадесетопръстника с използване на алкохолни разтвори на прополис и други пчеларски продукти са проведени още преди откриването на Helicobacter pylori. В същото време бяха получени много обнадеждаващи резултати: пациентите, които в допълнение към обичайната противоязвена терапия, получават меден и алкохолен настройване на прополис, се чувстват много по-добре.

След откриването на хеликобактериоза бяха проведени допълнителни изследвания върху бактерицидните свойства на пчелните продукти по отношение на Helicobacter pylori и беше разработена технология за приготвяне на водна тинктура от прополис.

Гериатричният център проведе клинични изпитвания за използването на воден разтвор на прополис за лечение на хеликобактериоза при възрастни хора. В продължение на две седмици пациентите получават 100 ml воден разтвор на прополис като ерадикационна терапия, докато при 57% от пациентите е постигнато пълно възстановяване от хеликобактериоза, а при останалите пациенти се наблюдава значително намаляване на инфекцията с Helicobacter pylori..

Учените стигнаха до извода, че многокомпонентната антибиотична терапия може да бъде заменена с прополисова тинктура в такива случаи като:

 • старост на пациента;
 • наличието на противопоказания за употребата на антибиотици;
 • доказана резистентност на щама Helicobacter pylori към антибиотици;
 • ниско семе Helicobacter pylori.

Възможно ли е да се използва ленено семе като народно лекарство за Helicobacter pylori??

Традиционната медицина отдавна използва ленено семе при остри и хронични възпалителни процеси в стомашно-чревния тракт. Основният принцип на ефекта на ленените семена върху засегнатите повърхности на лигавиците на храносмилателния тракт се състои от следните ефекти:
1. Обвиваща (образуването върху възпалената повърхност на стомаха и / или червата на филм, който предпазва увредената лигавица от въздействието на агресивни компоненти на стомашния и чревния сок);
2. Противовъзпалително;
3. Анестетик;
4. Антисекреторен (намалена секреция на стомашен сок).

Препаратите от ленено семе обаче нямат бактерициден ефект, следователно те не са в състояние да унищожат Helicobacter pylori. Те могат да се разглеждат като вид симптоматична терапия (лечение, насочено към намаляване на тежестта на признаците на патология), което само по себе си не е в състояние да премахне болестта.

Трябва да се отбележи, че лененото семе има подчертан холеретичен ефект, следователно това народно лекарство е противопоказано при калкулозен холецистит (възпаление на жлъчния мехур, придружено от образуването на камъни в жлъчката) и много други заболявания на жлъчните пътища.

Имам гастрит, открих Helicobacter pylori. Той се лекувал у дома (De-nol), но безрезултатно, въпреки че чел положителни отзиви за това лекарство. Реших да пробвам народни средства. Ще помогне ли чесънът при хеликобактериоза?

Чесънът е противопоказан при гастрит, тъй като ще раздразни възпалената лигавица на стомаха. Освен това бактерицидните свойства на чесъна ще бъдат очевидно недостатъчни, за да унищожат Helicobacter pylori..

Не експериментирайте върху себе си, свържете се със специалист, който ще Ви предпише ефективна схема за ликвидиране на Helicobacter pylori.

Лечение на Helicobacter pylori с антибиотици и народни средства: прегледи (материали, взети от различни форуми в Интернет)

Мрежата има много положителни отзиви за лечението на Helicobacter pylori с антибиотици, пациентите говорят за излекувани язви, нормализиране на стомаха, подобряване на общото състояние на организма. В същото време има данни за липсата на ефект от антибиотичната терапия.

Трябва да се отбележи, че много пациенти се молят взаимно да осигурят "ефективен и безвреден" режим на лечение за Helicobacter pylori. Междувременно такова лечение се предписва индивидуално, като се вземат предвид следните фактори:

 • наличието и тежестта на патологията, свързана с Helicobacter pylori;
 • степента на засяване на стомашната лигавица Helicobacter pylori;
 • лечение, предприето преди това за хеликобактериоза;
 • общо състояние на организма (възраст, наличие на съпътстващи заболявания).

Така схема, която е идеално подходяща за един пациент, няма да може да донесе нищо друго освен вреда. Освен това много "ефективни" схеми съдържат груби грешки (най-вероятно защото те са циркулирали в мрежата от дълго време и са претърпели допълнително "усъвършенстване").

Не открихме доказателства за ужасни усложнения на антибиотичната терапия, които по някаква причина пациентите постоянно се плашат взаимно („антибиотиците са само в най-крайния случай“).

Що се отнася до прегледите за лечението на Helicobacter pylori с народни средства, тоест доказателства за успешното излекуване на Helicobacter pylori с прополис (в някои случаи се обсъжда дори успехът на "семейното" лечение).

Някои от така наречените „бабински“ рецепти са поразителни в своето невежество. Например, при гастрит, свързан с Helicobacter pylori, се препоръчва да се приема сок от касис на празен стомах, а това е директен път към язва на стомаха.

Като цяло от проучването на прегледите за лечението на Helicobacter pylori с антибиотици и народни средства могат да се направят следните изводи:
1. Изборът на метод за лечение на Helicobacter pylori трябва да се извърши след консултация със специалист гастроентеролог, който ще постави правилната диагноза и, ако е необходимо, да предпише подходящ режим на лечение;
2. В никакъв случай не трябва да използвате „здравословни рецепти“ от мрежата - те съдържат много грешки.

Традиционни рецепти за лечение на инфекция с Helicobacter pylori - видео

Малко повече за това как успешно да се лекува хеликобактериоза. Хеликобактер пилори диета

Диетата за лечение на Helicobacter pylori се предписва в зависимост от тежестта на симптомите на заболяванията, причинени от бактерията, като гастрит тип В, ​​язва на стомаха и дванадесетопръстника.

В случай на безсимптомно превоз, достатъчно е просто да се спазва правилната диета, отказвайки се от преяждане и вредни за стомашните ястия (пушена храна, пържена "кора", пикантни и солени храни и др.).

В случай на пептична язва и гастрит тип В се предписва строга диета, всички ястия, които имат способността да увеличават секрецията на стомашен сок, като месо, риба и силни зеленчукови бульони, са напълно изключени от диетата.

Необходимо е да преминете към частично хранене 5 или повече пъти на ден на малки порции. Цялата храна се сервира в полутечна форма - варена и пара. В същото време те ограничават консумацията на трапезна сол и лесно смилаеми въглехидрати (захар, конфитюр).

Помага да се отървете от стомашни язви и гастрит пълномаслено мляко тип В (с добра поносимост до 5 чаши на ден), лигавични млечни супи с овес, грис или елда. Липсата на витамини се компенсира с въвеждането на трици (за супена лъжица на ден - приема се след пара с вряла вода).

За бързото заздравяване на дефекти в лигавицата са необходими протеини, така че трябва да ядете безалкохолни яйца, холандско сирене, некисела извара и кефир. Не трябва да отказвате месна храна - показани са суфлета от месо и риба, кюфтета. Липсват калории, допълнени с масло.

В бъдеще диетата постепенно се разширява, включително варено месо и риба, постна шунка, некисела заквасена сметана и кисело мляко. Разнообразете и гарнитури - те въвеждат варени картофи, зърнени храни и вермишели.

Докато язвите и ерозията заздравяват, диетата се приближава до таблица номер 15 (така наречената възстановителна диета). Въпреки това, в късния период на възстановяване трябва да бъде доста дълго време да се изоставят пушени меса, пържени храни, подправки, консерви. Много е важно напълно да премахнете тютюнопушенето, алкохола, кафето, газираните напитки.
Повече за диетите

Важно Е Да Се Знае За Диария

Всеки, който някога е страдал или страда от хемороиди, знае, че това заболяване е толкова неприятно, че носи не само физическо страдание, но и много други неудобства, емоционални преживявания и смущаващи спомени за нея.

Ако кашлицата е постоянна, хронична, киселини, кисело оригване, задух се появяват едновременно, трябва да се подозира наличието на гастроезофагеална рефлуксна болест.