Съвременно лечение на чернодробни метастази: възможно ли е да се направи без операция?

Чернодробните метастази, причинени от тумори на други места (метастатичен рак на черния дроб, метастатично увреждане на черния дроб), са много по-чести от злокачествените тумори, развиващи се от чернодробни клетки (първичен рак на черния дроб). За това как изглежда съвременната диагностика и лечение на чернодробни метастази - днешен материал.

Откъде идват чернодробните метастази??

Чернодробните метастази, като правило, са хематогенни - те се разпространяват с притока на кръв от тумори, разположени в близост до големи кръвоносни съдове. След израстването на злокачествена неоплазма в лумена на вена или артерия, туморните частици започват да циркулират в тялото. Черният дроб е естествен „филтър“, в който кръвта се пречиства, забавяйки скоростта на нейния поток. Ето защо има голяма вероятност циркулиращите микрометастази да се заселят в тъканите на органа, причинявайки растеж на вторичен тумор - чернодробни метастази.

Какви тумори най-често дават метастази в черния дроб?

Като се има предвид активната роля на черния дроб във филтрирането на кръвта, той е общ „прицелен орган“ за ракови метастази в редица локализации.

 • рак на панкреаса;
 • рак на червата;
 • рак на стомаха;
 • рак на млечната жлеза;
 • карцином на хранопровода.

Почти всички тумори на тези локализации могат да протичат тайно дори в момента на започване на метастази, следователно не е рядкост метастазите в черния дроб да проявяват по-изразени симптоми от първичния тумор и да станат причина за отиване на лекар. Ако в черния дроб се открие туморен процес, дори преди провеждането на морфологично изследване за идентифициране на типа туморни клетки, съставляващи неоплазмата, лекар, който познава статистиката на метастазите на различни видове рак в черния дроб, получава ценен сигнал за търсене на първичния тумор - източника на метастази.

Симптоми на чернодробни метастази

Симптомите при метастатичен рак на черния дроб обикновено са подобни на симптомите на други чернодробни заболявания - подуване на корема, гадене, тежест в десния хипохондриум, нарушения на изпражненията, интоксикация, слабост. По-точните симптоми зависят от размера и местоположението на неоплазмата във всеки от конкретните клинични случаи..

При лечението на първични тумори, често метастатични за черния дроб, важното е не толкова тежестта на симптомите, колкото самото им присъствие. Бдителността на лекаря и пациента за възможната поява на симптоми на увреждане на черния дроб ви позволява своевременно да идентифицирате и да започнете лечение на ракови метастази в черния дроб.

Чернодробни метастази - диагноза

Увеличаването на шансовете на пациенти с чернодробни метастази е високата наличност на такъв редовен метод за наблюдение като ултразвук. Ултразвукът на черния дроб е неинвазивен, евтин, бърз, наличието на този вид изследвания е високо дори в малките градове на ниво областния център.

Когато обаче се появят симптоми, които показват чернодробни дисфункции, които могат да бъдат причинени от метастази на първичния тумор (например рак на стомаха), са необходими по-информативни методи за диагностика. Най-често диагнозата и последващото лечение на чернодробни метастази изискват данни от компютърна томография (КТ), по-рядко магнитно-резонансно изображение (ЯМР) или позитронно-емисионна томография (ПЕТ).

След потвърждаване на наличието на неоплазма в даден орган, световните стандарти за онкология предвиждат биопсия на чернодробните метастази (вземане на проби от фрагмент от неоплазма) за последващи морфологични изследвания, включително имунохистохимия. Финоиглена чернодробна биопсия, извършена в областта на метастази под контрола на ултразвук или КТ, ви позволява да дадете отговор за вида и характеристиките на клетките, съставляващи метастазите. Това помага да се идентифицира източникът на чернодробни метастази - първичен тумор, а също така показва допълнителна възможност за комплексна терапия - имунохистохимията може да покаже чувствителността на тумора и неговите чернодробни метастази към целево лечение или имунотерапия.

Радикално лечение на чернодробни метастази

Традиционно чернодробните метастази, независимо от вида на първичния рак, се отстраняват хирургически заедно с увредените от тумор органи и тъкани. Недостатъкът на хирургията като единствен метод за радикално лечение на чернодробни метастази е значителната инвазивност на операцията и ограниченията на възможността за нейното провеждане - отслабено чрез лечение на първичния тумор (операция, лъчева терапия, химиотерапия), тялото често няма да може да издържи на друга интервенция под обща анестезия.

Развитието на технологиите в медицината отвори за пациенти с метастатичен рак на черния дроб други видове нежно радикално лечение:

 • химиоемболизация, която се състои в краткосрочно приложение в черния дроб вместо в кръвта на химиотерапевтични лекарства в по-висока концентрация, отколкото при системно приложение;
 • радиочестотна аблация, която е въздействието върху тумора на високочестотни радиовълни, което води до разрушаване на биологичните тъкани на чернодробните метастази поради нагряването им до значителни температури;
 • целенасочена терапия, засягаща на клетъчно ниво само първичния тумор и неговите метастази, в зависимост от редица структурни особености на раковите клетки;
 • имунотерапия, основана на естествения механизъм на унищожаване на злокачествените клетки.

Радиохирургично лечение на чернодробни метастази (CyberKnife, TrueBeam STx и др.)

Най-модерният метод за радикално лечение на чернодробни метастази е радиохирургията на CyberKnife. Също така, някои модели съвременни линейни ускорители позволяват осъществяване на радиохирургия, например специализираният линеен ускорител TrueBeam STx, който работи в отделението по радиохирургия на клиниката по MIBS онкология.


Висока точност на лечението на чернодробни метастази на линеен ускорител TrueBeam STx: на плана за лечение е представено предварително изчисление, което показва, че само зоната вътре в синия контур, която съответства по своята пространствена форма на контура на чернодробните метастази, получава висока доза. Задачата на лекарите да определят контурите на здрави и болни тъкани и най-мощният софтуерен комплекс ще изчисли броя, формата и траекторията, чрез която ултрамодерният медицински робот комплекс ще даде радиационни полета, т.е. Но контролът все още е върху човека - всеки план за лечение се одобрява от медицински физик и лъчетерапевт

Висока (аблативна) доза йонизираща радиация, доставена по време на радиохирургията в тези съоръжения, води до спиране на биологичните процеси в даден обем от чернодробни метастази. В същото време увреждането на здравите тъкани е сведено до минимум - не са необходими разрези, а необходимата доза фатални метастази към чернодробната радиация се състои от единични дози на всеки от множеството тънки лъчи. Освен това всеки лъчев лъч се подава точно по определен път, минавайки през различни части на тялото, без да се предава доза, която може да причини необратимо въздействие върху здравите тъкани.

Предимства на радиохирургичния метод:

 • радикално въздействие върху даден обем на увреждане на тумора;
 • безопасност за околните тъкани;
 • минимална инвазивност, позволяваща амбулаторно лечение;
 • ниски общи разходи за лечение, поради краткия престой в онкологичната клиника и липсата на нужда от рехабилитация.

Точността на радиохирургията на CyberKnife се осигурява от предварителното формиране на дигитален пространствен модел на формата и обема на метастазите в черния дроб на пациента. Визуалният модел, който ще бъде използван за определяне на параметрите на радиохирургичния план (зона с висока доза, неговото значение, зони с нулева доза за защита на критични органи и структури), се основава на сливането на няколко източника на диагностична информация, най-често - масиви от CT и MRI изображения.


Лечение на чернодробни метастази, радиохирургичен план на CyberKnife. Прави впечатление, че отделни тънки лъчи на йонизиращо лъчение (тюркоазен цвят) проникват в тумора от различни страни. Освен това в областта, в която се намира сърцето или гръбначният мозък, не минават лъчеви пътища. Но туморните тъкани (вътре в зеления контур) получават максимално предписаната доза.

CyberKnife и операция при лечението на чернодробни метастази: не конкуренти, а колеги

Съвременните протоколи за лечение на метастатичен рак на черния дроб се основават на интегриран подход, който въз основа на нуждите на конкретен клиничен случай комбинира хирургично лечение (включително отстраняване на засегнатите лимфни възли), химиотерапия, както и лъчетерапия, радиохирургия, имунотерапия. В този случай лекарят, при спазване на нежния метод на лапароскопска хирургия, може да реши да премахне онези метастази, до които има безопасен достъп, или сегменти от черния дроб, засегнати от значителен брой малки метастази.

Хирургичното отделение на клиниката по онкология MIBS разполага с всичко необходимо за извършване на хирургични интервенции от всякаква сложност, включително отстраняване на чернодробни метастази, а решението за тактиката на лечението се взема чрез интердисциплинарна консултация с онколози от различни специалности: клиничен онколог, химиотерапевт, хирург, лъчетерапевт, радиохирург. Само този подход ви позволява да приложите някой от съвременните методи на лечение и не предоставя на пациента избор на методи, достъпни за определен раков център.

Има ли избор на ефективна тактика на лечение на пациента в клиниката, където те могат да предложат само един вариант - радикална операция?

CyberKnife с чернодробни метастази: противопоказания

Няма директни противопоказания за лечение на метастази в черния дроб на CyberKnife. Ограничение може да бъде множество метастази със сравнително малък размер на най-голямата от новообразуванията. В този случай няма противопоказания от гледна точка на медицината, но няма и финансова възможност - такова лечение няма да повлияе пряко върху качеството на живот на пациента. Непрактично е и извършването на радиохирургия с метастази, които надвишават скоростта на ефективна употреба на системата CyberKnife - като правило диаметър седем или повече сантиметра. Но такива големи чернодробни метастази се откриват сравнително рядко..

Необходимо е обаче внимателно да се подготви за лечение на чернодробни метастази на CyberKnife при пациенти с намалена коагулация на кръвта. Да, лечението с CyberKnife се извършва дистанционно, без контакт с тялото, но маркировъчната точка е белег - мъничка частица злато, която се вижда на изображенията на позициониращата система на комплекса CyberKnife. Златни следи се инжектират директно в черния дроб. Важно е тази процедура да се извърши едновременно с биопсия на чернодробни метастази (чрез вземане на част от новообразувания за последващ морфологичен анализ и наблюдение на кръвосъсирването на пациента преди процедурата.

Колко струва лечението на чернодробни метастази?

При оценката на разходите за лечение, особено при сравняване на програмите, предлагани в различни онкологични центрове, трябва да се имат предвид не само разходите за радикално лечение, но и разходите за рехабилитационна терапия, финансови загуби от временна нетрудоспособност и др..

В случай на използване на CyberKnife за безконтактно унищожаване на чернодробни метастази, по-високата цена на лечението се компенсира от липсата на нужда от анестезия (тъй като няма разрези), няма нужда от рехабилитационни процедури и ограничения върху трудоспособността на пациента (лечението се провежда в амбулаторна база).

Когато лекувате извън вашето населено място, има разходи за пътуване, полет, настаняване на пациента и придружаващите го лица (особено в чуждестранни клиники), което значително увеличава общите разходи за лечение, което не гарантира неговото качество.

За жителите на Санкт Петербург разходите за лечение в онкологичната клиника MIBS могат да бъдат покрити в рамките на квотите, а за жителите на други региони на Русия разходите за лечение могат да бъдат покрити от регионалния бюджет, ако местният комитет отпусне целево финансиране за лечение в MIBS. В същото време в регионите въпросът за подлагане на последващ мониторинг след лечение се решава по-лесно и по-евтино (без да е необходимо посещение в Санкт Петербург) благодарение на развитата мрежа от диагностични центрове MIBS в Русия и редица съседни страни.

Колко ефективно е лечението на чернодробни метастази?

Съвременните методи на терапия позволяват да се спре растежа на метастазите и дори да се регресира в повечето случаи. Трябва обаче да се разбере ясно, че лечението на чернодробни метастази е само част от задачата, пред която е изправен вашият онколог. Наличието на метастази показва разпространението на процеса, а радиохирургията на чернодробните метастази решава само локален проблем. А задачата за адекватно лечение на първичния тумор и метастазите в други органи изисква тактика на комплексно лечение, определена с участието на група специалисти („интердисциплинарна консултация“ или „туморна дъска“). Този подход доказа своята ефективност в световната практика и се използва в клиниката по онкология на IIBS..

Вие или вашите близки са показани за чернодробни метастази? Обадете ни се сега!

Воробев Николай Андреевич

Онколог, рентгенолог
Завеждащ отдел за конформална лъчева терапия

Чернодробни метастази

Черният дроб е най-важният орган на човешкото тяло. Тук протичат множество процеси. Следователно, поражението на всяка инфекция, болест прави човек изключително уязвим. Всички процеси, протичащи в жлезата, условно се разделят на групи:

 • свързани с храносмилането;
 • не са свързани с него.

Функциите, свързани с храносмилателната система, черният дроб изпълнява чрез жлъчката. Течността, произведена от жлезата, се натрупва в специален жлъчен мехур.

Функциите на черния дроб с прякото му участие:

 1. Протеинов метаболизъм в организма. Протеинът се разгражда и се пренарежда, навлиза в черния дроб, който разгражда аминокиселини с помощта на ензими, превръщайки го в глюкоза. Тук се съхранява съхраняваният протеин..
 2. Мастният метаболизъм. Жлъчката окислява липидите. Също така в черния дроб има превръщане на захарта в мазнина, съхранявана тук.
 3. Регулира въглехидратния метаболизъм. Захарта, когато попадне в органа, се превръща в глюкоза, а след това в гликоген, който се съхранява в тъканите на жлезата, при необходимост се обръща обратно към глюкоза.
 4. Метаболизмът на витамините и по-нататъшното им съхранение. Тук се натрупват витамини (мастноразтворими A, D, B12) и се преработват (A, B, C, D, E, K, PP и фолиева киселина), микроелементите, катионите се съхраняват.
 5. Хормоните се разграждат. Черният дроб синтезира избрани хормони (соматомедини), той унищожава други (съдържащи йод). Излишък на продукцията.
 6. Производството на вещества, участващи в процеса на коагулация на кръвта.
 7. Филтрация и неутрализиране на кръвта от токсини (амоняк, продукт на разпадане на лекарства, отрови, хормони, витамини и др.), Микроби.

Функциите на черния дроб са безброй. Органът е изключително важен за организма като цяло, участва в почти всички процеси на човешкия живот. Увреждането автоматично води до метаболитни нарушения, тяхната усвояемост и детоксикация на кръвта.

Това е несдвоена способност за възстановяване на орган. Без черния дроб хората няма да оцелеят. Пълното увреждане на черния дроб води до смърт. Следователно, за да се спаси живота на хората и ако лечението не е възможно, се извършва трансплантация. И тъй като няма достатъчно донори, през 21 век учените се опитват да създадат изкуствен и биоинженериран черен дроб. Работата беше успешна, днес изследвания и тестове.

Когато се образуват чернодробни метастази

Чернодробните метастази са образуването на вторични огнища на онкологията поради навлизането на патогенни клетки от основния туморен фокус. Ултразвукът изглежда като малки възли. Процесът протича по правило вече на етап 4 на рак.

Функционалността на черния дроб е огромна. Причините за неговото поражение се дължат на една от най-важните задачи (детоксикация на кръвта). Поради особеностите на структурата и местоположението, както и поради неутрализиращите свойства, тук се заселват патологични вещества и микроорганизми. Човешката кръв (венозна, артериална) преминава през жлезата, превръщайки се в основен носител на патогени. В края на краищата разпространението и появата на вторични огнища на рак става по няколко начина:

 • Лимфогенни - злокачествените клетки носят лимфен поток;
 • Хематогенни - метастазите се носят от притока на кръв;
 • Имплантация - попадане в съседни тъкани чрез замяна на здрави клетки с пациенти;
 • Ретрограден - път, противоположен на посоките на движение на лимфата и кръвта в тялото;
 • Периневрална - метастазите се разпространяват през кухите канали, пукнатини, тялото.

Тези пътища водят до черния дроб, поради тези характеристики се появява вторична лезия (процес на метастазиране) при почти всички видове рак. Въпреки че лекарите различават най-често срещаните, при които популацията на черния дроб с патологични клетки е неизбежна:

 • онкология на стомашно-чревния тракт и храносмилателната система;
 • рак на гърдата (млечните жлези са засегнати);
 • увреждане на дихателната система (белодробна).

Лекарите имат неизказано правило: когато се открие злокачествен тумор в който и да е орган, първо проверете за чернодробни лезии, а след това и за останалите.

На практика се случва, че първоначално се откриват метастази в черния дроб, след това се намира основният туморен фокус.

симптоматика

В началните етапи на инфекция процесът протича без видими симптоми. Проявата идва много по-късно. Впоследствие с развитието на тумор се отбелязват признаци, показващи увреждане на черния дроб:

 • значителна загуба на тегло без видима причина;
 • треска и фебрилен синдром;
 • растеж на корема поради появата на излишна течност;
 • венозни звездички по повърхността на кожата;
 • сивкав (земен) или жълтеникав цвят на протеини на кожата и очите;
 • неприятен послевкус в устната кухина;
 • уголемяване на органите, забележимо при палпация, наличие на гъсти възли;
 • замаяност, обща слабост;
 • чревна дисфункция (диария, запек), лека с пръскане на кръв или катран-черен цвят на изпражненията;
 • непрекъснато повръщане с кръвни елементи;
 • болка и дискомфорт в хипохондриума;
 • запушване на млечните жлези при мъжете (зрително израстване);
 • изпъкнали вени по кожата на корема.

Ако поне един симптом е познат на човек, е необходимо да се види лекар за оцеляване. По-нататъшното увреждане на черния дроб може да бъде фатално. Чернодробните метастази могат да бъдат излекувани, постига се дългосрочна ремисия (5 години), при благоприятни условия - пълно възстановяване на функциите на органите.

Кога е късно да се предпише лечение

При обширно увреждане на черния дроб от метастази и късно откриване на вторични огнища, лекарството е безсилно да помогне, пациентите умират. Следните симптоми се появяват у човек преди смъртта и са предвестник:

 • Постоянно намаляване на апетита, отказ на пациента да яде храна, вода, тялото практически не усвоява храната.
 • Повишена умора и постоянно желание за сън, трудно да се събудя сутрин.
 • Намалена двигателна активност, невъзможност за самостоятелно извършване на действия.
 • Изтръпване, загуба на усещане и понижена температура на пръстите.
 • Плитко и често дишане.
 • Човек губи умения за ориентация поради нарушения в кръвообращението на мозъка, лекарствата имат краткосрочен ефект.
 • Подпухналост на краката, иктеричен цвят на кожата, болка, нарушение на пикочната система - възникват поради неизправности в организма.
 • Абстрахиране на пациента от другите.

В описания случай вече няма какво да се лекува, тялото губи силата си да се съпротивлява, туморът се разпада и тялото става напълно опиянено. Остават само няколко седмици или дни, докато човек умре..

Диагностика

Ранното откриване на чернодробни метастази е от решаващо значение. Изборът на метод на лечение и възможността за пълно освобождаване на важен орган от идентифицираните патологии зависи от броя на лезиите, техния размер, естеството на външния вид. Диагностицирането на чернодробни метастази може да изисква повторно преминаване на следните процедури:

 • Ултразвук - ултразвуковият метод е неточен, разкрива само нарушения в структурата на черния дроб.
 • Ангиография - въвеждането на специално маркерно вещество в съдовете на черния дроб, което помага да се идентифицира лезията и нейните характеристики.
 • PET, CT, компютърна томография най-точно показват лезии.
 • ЯМР - магнитен резонанс е близък до КТ.
 • Пункция, биопсия - с помощта на ултразвук в болен орган, игла се вкарва в тумор и се събира материал за клинично изследване.
 • Разширени кръвни тестове - за наличието или липсата на ензими, които са в черния дроб, за да се открие остатъчната функционалност.

Необходима е и биопсия, ако се открие само вторична лезия, с нейна помощ се определя патанатомията на тумора. Изследването на патологичните клетки открива органа донор на метастази. Последните съдържат важна информация, формират се от различни източници, съответно типът на лечение зависи от вида на рака. Онкологията е разделена на:

 • карциноми, образувани от обвита тъкан;
 • меланоми, произхождащи от вътрешните слоеве на кожата;
 • саркоми, излизащи от съединителната мускулна тъкан;
 • левкемия, започваща с кръвообразуващи клетки;
 • лимфоми с произход от лимфната система;
 • тератоми, появяващи се във вътрематочния стадий от ембрионалните клетки;
 • глиоми, възникващи от глиални клетки (състоящи се от нервна тъкан);
 • хориокарциноми, произхождащи от плацентарна тъкан.

Лекарят ще Ви каже прогнозата за продължителността на живота с медицинска помощ, срока на лечение на пациента само с пълна картина на заболяването, след преминаване на всички тестове и личен разговор с пациента. Приблизителните дати са, както следва:

 • без медицинска намеса човек ще живее от 6 до 18 месеца;
 • 35% медицинска корекция увеличава шансовете за живот до 5 години;
 • в късните етапи на откриване, в напреднали случаи човек има само седмици живот или дори дни.

Прогноза и лечение

Тъй като активните метастази при рак започват в четвъртия, последен стадий на рака, резултатите от лечението зависят от много фактори. Следните моменти имат огромно влияние: здравословно състояние, първоначален фокус на злокачествения процес, наличие на метастази в други органи, височина, тегло, пол. Настроението на човек, желанието му да живее, следвайте съветите на лекар. Туморите не се лекуват бързо. Процесът на лечение на чернодробни метастази е разделен на етапи и впоследствие изисква спазване на редица условия, благоприятни за възстановяване на органи.

 • единични - две огнища в черния дроб;
 • множество - огнища на повече от 3, разположени в различни отдели;
 • самотен - 1 метастази.

Най-благоприятните за резултата са самотни и единични. Дори при многобройно пълно възможна дезактивация Всичко зависи от размера, местоположението и избрания метод на борба. Само метастази на малка площ са обект на лечение. Ако започне рак, помощта и изцелението са невъзможни.

Трябва да се разбере, че е препоръчително да се справим с чернодробни метастази, ако основният туморен фокус може да бъде лекуван и няма други злокачествени тумори. Или ако има вторични огнища в други органи и също реагират на лекарства. Понякога се извършва лекарствен ефект върху черния дроб без първичен фокус, ако те не могат да бъдат намерени.

Лечението е разделено на няколко етапа:

 • Изцеление. Включва лечения, които могат да спрат растежа и са възможни за прочистване на тялото от метастази (операция, химиотерапия и др.).
 • Поддържаща и превантивна. Използват се антитуморни лекарства, които предотвратяват повторното образуване на патогенни процеси, и средства, които подобряват качеството и продължителността на живота на пациента. Ако остане поне една ракова клетка, туморът може да се върне.
 • Изцеление. Използвани лекарства, които премахват остатъчните ефекти, които помагат на черния дроб да се възстанови и поддържа неговата функционалност.

Изборът на подходящата болница и лекуващия лекар е важен. Всъщност, за да се постигне успех, се изисква скъпо лечение, вероятно дори операция на черния дроб, като се използва специално модерно високотехнологично медицинско оборудване и персонал от висок клас. Всичко това може да се предложи изключително от специализирана клиника, струва си да се обмислят варианти в Русия и чужбина.

Използваните методи са подобни на други видове рак:

 • химическа емболизация;
 • химиотерапия;
 • cryodestruction;
 • използване на радиохирургия и хирургия;
 • емболизация;
 • радиочестотна аблация.

Химиотерапията се превръща в неотносим метод поради масата на страничните ефекти. Методът е широко известен, няма смисъл да го обхващаме по-долу. При чернодробни метастази методът не винаги е от значение, лекарствата не влияят на рака, което може да увреди здравите клетки.

Помислете за плюсовете и минусите на всеки метод.

Метод на криодеструкция

Състои се в ефекта на студа (-190 градуса) върху огнищата на злокачествено образуване. Течният азот се подава до мястото на унищожаване през специална тръба и под въздействието на ниски температури болните клетки умират. Тогава те се отделят от организма по естествен начин. На мястото на пункцията се образува мехурче, което не може да се докосне. След 5-6 дни тя изчезва. На места за контакт са възможни усещане за парене и дискомфорт. Методът е популярен, принадлежи към хирургическия тип, оставя по-малко рани.

Химична емболизация

Този метод се счита за често срещан и ефективен. Химическата емболизация се разделя на маслена и сферична. Същността и на двата случая: препарат, съдържащ емболайзер (мазен или под формата на сфери) се инжектира в чернодробната артерия, отделяйки химическо противотуморно вещество, което запушва съда, който захранва тумора. В същото време има разрушителен ефект върху раковите клетки.

Радиохирургия и хирургия

Радиохирургия - отстраняване на злокачествено новообразувание с помощта на радиочестотни лъчи. Те се събират заедно и веднъж действат върху патогенния възел, унищожавайки го.

 • гама нож, състоящ се от лъчи от гама спектъра;
 • линеен ускорител;
 • кибер нож;
 • протонен ускорител.

Основните недостатъци са огромни дози радиация, поради което е възможно да се използва само с лезии под 3,5 см. При по-голяма зона на лезия е по-препоръчително да се извърши операцията със скалпел.

Хирургичният метод е резекция на черния дроб (ляв или десен лоб), механично изрязване на злокачествения елемент, последвано от излагане на мястото с химиотерапия или радиовълново лъчение.

емболизация

Този метод е ефективен, процентът на преживяемост на пациентите с рак достига 70. Благоприятен е, когато се образуват огнища под формата на възли.

Същността на метода е, че йонизиращите лъчи са насочени към туморните клетки и паралелно се инжектира лекарство с полимери, които запушват кръвоносните съдове, които доставят хранителни вещества и кислород до фокуса. В този случай патогенните елементи умират. Радиацията се избира индивидуално, за да се сведе до минимум вредното въздействие върху здравите органи на тъканите. Възможни са странични ефекти след такава интервенция..

Радиочестотна аблация

Най-често срещаният начин. Специални електроди (радиочестота) се въвеждат в болния орган в патологичните огнища и предават вибрации в определена степен, които повишават температурата, като по този начин унищожават неоплазмите на клетъчно ниво. В същото време здравословната среда не се уврежда. С този метод наблюдението се извършва с помощта на ултразвук, КТ, ЯМР.

Използва се за голямо място на лезия и когато хирургическата интервенция не е възможна (близост до основните артерии). Постигна 98% положителен резултат. Плюс - ако е необходимо, методът може да се използва повторно, без да навреди на пациента.

Нано нож

Тази нова техника е изобретена в Израел. Използва се електрически ток, който действа върху тумора на клетъчно ниво, сякаш го отрязва от черния дроб и го унищожава. Възможно е да се използва в онкологията, разположена в близост до големи артерии, без да ги уврежда..

Трансплантация на органи

В най-новия случай черният дроб е засегнат от множество лезии, по-големи от 7 mm. Единственият начин за оцеляване е трансплантацията на органи. Методът е много скъп, изисква огромни морални и физически разходи. Все пак черен дроб на някой друг ще бъде трансплантиран. Периодът на присаждане не е определен. Недостатъкът е липсата на донори (органът се отстранява от хора само с клинична смърт) и само след съгласието на роднините. Следователно черният дроб се изземва от неидентифицирани хора, загинали при автомобилни катастрофи. Или просто убит. Не всички са позволени етични стандарти, използвайки този метод..

За да изчезнат метастазите, методите се комбинират. Нано-нож с химиотерапия или с лъчева терапия, премахване на остатъчните ефекти.

Възстановяване на черния дроб

Проведеното лечение, използването на специални лекарства, които ускоряват процесите на регенерация, правилното хранене и спазването на специална диета влияят върху процеса на възстановяване. Не забравяйте да изключите от диетата на тези продукти:

 • Газови напитки.
 • алкохол.
 • Неестествени сокове.
 • Сладкарски и брашно продукти със сметана.
 • Чай за кафе.
 • Шоколад.
 • Пушени продукти.
 • Мазно месо и риба.
 • Консервирани храни.
 • домати.
 • Пържена храна.

Храната трябва да се приема често на малки порции, първо сурови зеленчуци, след това ястие с пара на месо. Всички съставки трябва да са пресни, допринасящи за възстановяването на увредените тъкани и образуването на кръв. Продължителността на живота директно зависи от храната..

Традиционни методи за лечение

Често, заедно с традиционните лекарства, онкоболните се опитват да използват нетрадиционни методи на лечение. И ако билковите отвари имат положителен ефект, тогава магическите церемонии са шарлатанство и примамване на пари от безнадеждни роднини.

Няма да се докосваме до етичната страна на този въпрос. Предупреждаваме ви, ако някой каже, че след като прочете няколко молитви над пациента и направи няколко пропуска с ръце, той е в състояние да лекува, не губете време и пари за този човек. Чудесата, разбира се, се случват, но не толкова често, колкото бихме искали. Времената на Кашпировски и Чумаков са потънали в забрава, но тези, които искат лесно да печелят пари, не намаляват.

Билкови отвари

Не забравяйте, че всички билки са токсични, употребата им може да навреди на болен човек. Преди употреба трябва да се консултирате с вашия лекар:

 • Тинктурата от прополис, взета по схемата, блокира растежа на патогенната среда, след което я унищожава.
 • Тинктурата от колекцията от билки (цикория + равнец + шипка + брезови пъпки) се вари и прилага ежедневно преди всяко хранене. Способен за намаляване на туморните огнища.
 • Ленените семена и жълтият кантарион се варят с вряла вода, настояват се на водна баня в продължение на няколко минути и също се консумират половин чаша преди хранене.
 • Корен от Марийн, чистолен, елеутерокок (поотделно) се залива с водка, настоява се и се приема три пъти на ден.
 • Сушена ладан, приготвена с вряла вода, консумирана след 8-часова инфузия.

Не бързайте веднага да правите различни тинктури. Народните методи са дадени в приблизителна версия, подробни рецепти са открити в специализираната литература. Но като започнете да се занимавате с алтернативно лечение, не забравяйте да погледнете информацията за някой от компонентите. Понякога билките се оказват отрова в конкретен случай.

Ракови метастази в черния дроб

Този орган е по-често засегнат от хематогенни метастази на тумори. Това усложнение е характерно за различни видове рак; в повечето случаи метастазите възникват поради злокачествени новообразувания в млечната жлеза, стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса.

Какво е фокусно увреждане на черния дроб

Под този термин, като правило, те означават патологични тумороподобни процеси. Тази концепция обединява много патологии, които са различни по своя поток / произход, които са свързани помежду си с основната характеристика - замяната на чернодробния паренхим с формации от патологичен тип. Фокалната лезия на този орган е:

 1. Множество / единични кухини, пълни с течност, секрет или друго съдържание.
 2. Тъканни израстъци, които се състоят от злокачествени / доброкачествени клетки.

В какъв стадий на рака се появяват метастази

Невъзможно е да се каже точно кога започват да се появяват метастази, защото те са маркер за влошаване. Ако говорим за лимфната система, тогава появата им показва преход от 1-ви към 2-ри етап. Метастазирането на хематогенни места в черния дроб или други органи незабавно прехвърля болестта до 4-та. Това предполага, че не ракът е този, който определя появата на метастази, но тези образувания показват развитието на болестта.

Чернодробни метастази - продължителност на живота

Според статистиката 1/3 от всички пациенти с рак страдат от това усложнение. Все още е невъзможно напълно да се излекува метастатичен рак, така че всички пациенти се интересуват колко живеят с чернодробни метастази. Продължителността на живота се влияе от терапията, която е избрана за лечение. Ако е възможно, прогнозата става, ако е възможно, за премахване на всички или част от метастазите. Средната продължителност на живота с тази диагноза е 1-1,5 години. Тази цифра се влияе от много фактори:

 • брой, размер на метастазите;
 • кога започна лечението (на какъв етап);
 • наличието на метастази в други органи;
 • локализация на новообразувания.

Причини

Появата на усложнения е свързана с различни видове онкологична патология. Като правило злокачествените новообразувания стават причина; черният дроб не може да устои на разпространението поради масивен приток на кръв. За доброкачествените тумори метастазите не са характерни. Основният източник на образуване на неопластични туморни клетки може да бъде рак:

 • дебело черво
 • стомах, хранопровод;
 • млечна жлеза;
 • бели дробове;
 • панкреас.

Много по-рядко, но може да причини метастази, тумор на яйчниците, жлъчните пътища, простатната жлеза, меланом. При пациенти с диагноза цироза това усложнение се проявява в изолирани случаи. Това се дължи на нарушение на притока на кръв, кръвоснабдяването, което предотвратява проникването на метастази. С разпространението на раковите клетки на тумора, нарушение на функциите на черния дроб и организма като цяло.

Симптоми на рак

Преживяемостта и благоприятната прогноза се увеличават с навременното откриване на болестта. Много симптоми могат да показват развитието на метастази, но всички те са неспецифични и подобни на признаци на други патологии. Причината за изследването на черния дроб и тестовете може да бъде комбинация от следните симптоми:

 • рязко намаляване на теглото, понякога стига до изтощение (кахения);
 • тъпа болка, усещане за тежест в десния хипохондриум;
 • слабост, повишена умора;
 • повишена сърдечна честота, телесна температура на човека;
 • черният дроб се увеличава по размер (хепатомегалия);
 • симптоми на холестаза: повръщане, пожълтяване на склерата на очите и кожата, сърбеж, тъмна урина, гадене, промяна в цвета на изпражненията;
 • уголемяване на гърдите, чревни нарушения (метеоризъм);
 • разширяване на подкожните вени по корема, асцит, кървещи вени на хранопровода.

Чест симптом за появата на метастази в черния дроб при пациенти е болка, ако се получи компресия на порталната или долна кава на вената, което е свързано с увеличаване на размера на органите. Понякога болката придобива формата на различни патологии, например, когато фокусът е локализиран под купола на диафрагмата, човек може да се оплаче от болка по време на дишане. Този симптом може да бъде сбъркан с плеврит. При множество огнища симптомите винаги са по-разнообразни.

Сигмоиден рак

Основните първи признаци за развитието на това заболяване ще бъдат появата на гной, ивици кръв, слуз в изпражненията. Този вид рак е способен да създава метастази в различни органи, но по-често в черния дроб, белите дробове и гръбначния стълб. Това води до бързото развитие на болка, която започва да се появява, когато туморът расте в тъканите на други органи (пикочен мехур, ректум, матка), нерви, кръвоносни съдове или увреждане на отдалечени органи.

Картината на различни етапи от развитието на метастазите се променя: чревните разстройства се заменят с постоянен запек, което води до запушване. В същото време има прогресия на други онкологични симптоми, които са свързани с повишаване на степента на интоксикация на организма:

 • повишаване на температурата;
 • слабост;
 • отслабване;
 • умора.

Рак на червата

Това усложнение не се развива веднага, отнема години. Растежът на туморите може да започне от полип в червата, той ще бъде там няколко години в една форма. Неоплазмата ще премине през 4 етапа на развитие, след което ще започне да прониква по-нататък, преминавайки към лимфните възли и по-нататък към други органи. Чернодробните метастази се формират, както следва:

 1. Те влизат в лимфните възли с лимфата. Има нарушение на имунната система на човека, метастазите мигрират към други органи.
 2. Черният дроб е отговорен за филтрирането на кръвта на целия организъм, следователно раковите клетки задължително влизат в него и остават там като вторичен тумор. Това води до появата на силна болка, нарушаване на работата на органа.

Чернодробни метастази на меланом

Този вид рак, когато попадне в черния дроб, ще изглежда като черни струпвания - това са области с увреждане на меланин. Органът реагира с функционални, физически промени, които засягат работата на целия организъм, както следва:

 • тялото придобива грудка структура;
 • появяват се области на пломби;
 • уголемяване на органи;
 • проявяват се жълтеница, асцит, гадене, загуба на тегло;
 • болката е локализирана в десния хипохондриум;
 • намален апетит;
 • биохимичните параметри на кръвта се променят;
 • кръвотечение от носа;
 • увеличен далак.

Млечен рак

Това е друг вид заболяване, което често дава метастази, могат да бъдат засегнати различни органи. Усложнението може да остане латентно за дълго време дори след отстраняване на тумора. По-често метастазите растат в белите дробове, костите и черния дроб. Те прогресират бързо, но не са придружени от специфични симптоми (клинични или лабораторни). С течение на времето болестта придобива класически симптоми:

 • появата на болка;
 • загуба на апетит, след това тегло;
 • болка в стомаха;
 • увеличаване на обема на черния дроб, телесната температура.

Диагностика

Ако човек преди това е бил диагностициран с рак на белите дробове, стомаха, ректума, гърдата, който е в състояние да създаде метастази в черния дроб, е необходимо да се провеждат редовни прегледи по време на лечението и след това, за да успеят да открият появата на неопластични огнища. Навременното откриване на метастази подобрява преживяемостта, опростява лечението, защото е по-лесно да се премахнат малки комплекси, без да се нарушава функцията на органа. За диагностициране е необходимо да се проведе цялостен преглед, който включва инструментални, лабораторни методи:

 1. За откриване на увеличение на трансаминазата се извършва фракция от билирубин, алкална фосфатаза, общ протеин, биохимичен кръвен тест.
 2. Имунохистохимично изследване. Този анализ е необходим за идентифициране на туморни маркери: простатен-специфичен антиген, хорион гонадотропин, алфа-фетопротеин. Това ще помогне да се изясни мястото на развитие на първичния тумор..
 3. Ултразвукът (ултразвукът) ще помогне да се определи връзката на огнищата с големи съдове, техния размер.
 4. Правенето на компютърна томография (КТ) или ЯМР (магнитен резонанс) е необходимо за получаване на допълнителна информация за локализацията на метастазите, което е важно за хирурзите за извършване на операция.
 5. Ангиографията ще помогне да се определи васкулатурата на лезиите, връзката с основните вени, артерии.
 6. Естеството на неопластичните образувания ще помогне да се определи чернодробната биопсия.

Лечение на рак на черния дроб с метастази

По правило е изключително трудно да се лекува 4-ти стадий на рак; терапията включва цялостен подход, който включва имуно-, химио- и лъчетерапия, отстраняване на възли. Хирургичното изрязване на последното рядко се извършва сега, в съвременните клиники използват по-малко травматични методи:

 • целенасочена терапия;
 • радиохирургична техника;
 • chemoembolization;
 • радиочестотна аблация;
 • радио и химиоемболизация.

Орган, засегнат от неопластични огнища, не може напълно да филтрира кръвта от токсини. Диетата с чернодробни метастази е важен момент по време на лечението, правилното хранене ще намали тежестта върху органа. В този случай можете да се придържате към следните препоръки:

Мазни, пържени, пикантни храни

Консервиращи сосове

Мастни млечни продукти

Лъчетерапия

Основната цел на този вид лечение е намаляване на болката. Има няколко вида лъчева терапия, но всички те са насочени към унищожаване на новообразувания със запазването на здрави тъкани. Метастазите в черния дроб се лекуват с такива методи:

 1. SRS терапия. Единичните тумори се отстраняват с мощно фокусирано лъчение..
 2. SIRT терапия. Дешифрирана като селективна вътрешна лъчева терапия. По време на процедурата изотопите се облъчват под формата на SIRT капсули, които се инжектират през чернодробната вена чрез маневриране..
 3. Кибер нож. Технология, която помага за ефективно лечение на метастази с диаметър по-малък от 1 mm с точкови фотонови лъчи.
 4. Локалната хипертермия или радиочестотната аблация убива огнища с температури над 700 градуса по Целзий. С нарастването на нови метастази процедурата се повтаря.

Резекция на черния дроб

Същността на тази процедура е да се отстрани частта от засегнатия орган, която съдържа тумора. Като правило се провежда при диагностициране на рак на черния дроб, когато е необходимо напълно да се елиминират злокачествените клетки от организма. За да определи колко ефективна ще бъде резекцията, хирургът взема предвид следните важни фактори:

 1. За стабилно функциониране след операция трябва да се запази голяма част от органа. В противен случай е възможна смърт поради чернодробна недостатъчност..
 2. Сцена. Ако метастазите са в различни части на органа, техният обем е голям, не може да се извърши хирургично отстраняване..
 3. Местоположението на туморите. Ако огнищата са близо до кръвоносните съдове, тогава те са неработоспособни. В такива случаи за лечение се използва химиоемболизация, химиотерапия..
 4. Цироза. Хепаектомия при хора с това заболяване не се извършва, има нисък процент на преживяемост поради съпътстващо заболяване.

химиотерапия

Според най-новите данни класическата системна химиотерапия не показва висока ефективност при лечението на черния дроб с метастази. Най-добрите показатели бяха отбелязани, ако лекарството се инжектира директно в чернодробната артерия, но този метод има редица неприятни странични ефекти. Съвременните клиники предлагат по-малко токсичен и по-ефективен вариант за борба с новообразувания - химиоемболизация. Състои се в затваряне на лумена (емболизация) на артерия, която захранва метастази или тумор.

Процедурата се извършва с помощта на лекарство, което включва противотуморно лекарство. Тази терапия е от два вида:

 1. Хемоемболизация с микросфери. Благодарение на материала на микросферите се осигурява продължителен контакт на цитостатиците и тумора. Направен от полимер, който е силно абсорбиращ.
 2. Хемоемболизация на маслото. Този тип емболайзер съдържа цитостатично лекарство за химиотерапия. Той блокира кръвоносните съдове, навлиза в тумора и постепенно освобождава противотуморно лекарство. Недостатъкът на тази опция е, че емболайзерът не издържа дълго.

Лечение на чернодробни метастази с народни средства

Има опции за алтернативни рецепти, които могат да се използват като допълнителни опции за лечение на метастази. Не забравяйте, че растенията, които са подходящи за лечение на черния дроб, са отровни, трябва много внимателно да следвате всички препоръки за приготвяне на лекарства. Не забравяйте, че излекуването на метастазите само по този начин не работи, средствата могат да действат само като спомагателен начин за укрепване на черния дроб.

За да приготвите тинктури срещу метастази, ви трябват 25 грама растителни семена и 0,5 л водка. Съхранявайте продукта за лечение на черния дроб за 10 дни на тъмно място, като разклащате от време на време. След експозиция прецедете лекарството. Метастазите се третират с кокошка в съответствие с тази схема:

 1. Вземете 30 минути преди хранене.
 2. В първия ден 1 капка, след това 2 и така на всеки ден +1, докато дозировката достигне 40.
 3. Първите 12 дни продуктът се разрежда със 100 мл вода.
 4. Ако се появят признаци на отравяне, намалете дозировката..

Използва се в лилаво и бяло. Сложете 0,5 литра вряла вода и супена лъжица цветя в термос. След 4 часа е необходимо да прецедите продукта. За лечение на метастази е необходимо да приемате по 100 милилитра три пъти на ден. Лечението на черния дроб с това лекарство продължава най-малко три седмици. Съхранявайте готова тинктура от картофени цветя за лечение на метастази в хладилника.

Това растение се използва за лечение на черния дроб с метастази. Ще ви трябва прясна трева, стрийте я старателно и я сложете в стъклен мехур (или просто буркан), напълнете я с алкохол (70%). Оставете продукта да вари за най-малко 24 часа. След това трябва да го вземете 1 чаена лъжичка в продължение на 5 дни, след това увеличете дозировката до супена лъжица и пийте още двадесет дни.

Метастатичен рак на черния дроб

Метастатичният рак на черния дроб е вторичен тумор на черния дроб, който възниква в резултат на разпространението на злокачествени клетки от първичния фокус, разположен в друг орган. Придружава се от неспецифични симптоми на рак (хипертермия, загуба на тегло и апетит), увеличаване на черния дроб и болезнеността му при палпация. В по-късните етапи черният дроб става бучка, появява се асцит, прогресираща жълтеница и чернодробна енцефалопатия. Диагнозата се поставя, като се вземат предвид анамнезата, клиничните симптоми, резултатите от лабораторни и инструментални изследвания. Лечение - химиотерапия, емболизация, радиочестотна аблация, хирургия.

ICD-10

Главна информация

Метастатичният рак на черния дроб е най-често срещаната метастатична лезия при рак. Наблюдава се при около 1/3 от пациентите със злокачествени тумори с различна локализация. Той се открива при всеки втори пациент, страдащ от рак на стомаха, рак на дебелото черво, рак на белия дроб и рак на гърдата. В началните етапи той протича безсимптомно, което усложнява навременната диагноза, особено с едновременно латентно протичане на първичния тумор.

Доскоро метастатичният рак на черния дроб се считаше за неоперабилен, независимо от вида, размера, местоположението и броя на вторичните лезии, но днес тази гледна точка постепенно се преразглежда. Лечението се провежда от специалисти в областта на онкологията, гастроентерологията и коремната хирургия.

Причини за чернодробни метастази

Метастатичният рак на черния дроб е особено често срещан при висцерални новообразувания, тъй като кръвта от коремните органи навлиза в черния дроб чрез системата на порталните вени. Това е често усложнение на рак на стомаха, рак на панкреаса, рак на жлъчния мехур и рак на дебелото черво. В същото време злокачествените клетки могат да влязат в черния дроб и от органи, които не се дренират от системата на порталните вени. Метастатичният рак на черния дроб често се среща с белодробен рак, меланом и рак на гърдата и често се диагностицира с рак на яйчниците, рак на простатата и тумори на бъбреците..

Злокачествените новообразувания, които рядко метастазират в черния дроб, включват рак на пикочния мехур, рак на фаринкса, рак на устната кухина и рак на кожата. В някои случаи метастатичният рак на черния дроб може да бъде трудно да се разграничи от тумор на първичен орган. Вторичното увреждане в такива случаи може да се подозира от ранната поява на асцит, поради колонизацията на коремната кухина със злокачествени клетки. Пациентите с вторична неоплазма в черния дроб често умират от рак на перитонит, без да имат време да живеят, за да видят значително увеличение на органа.

Pathanatomy

При метастатичен рак на черния дроб преобладават възлови форми. Фокусите могат да бъдат единични или множествени, локализирани в центъра на черния дроб или върху повърхността му. Диаметърът на метастазите варира от няколко милиметра до няколко сантиметра. При множество огнища на метастатичен рак на черния дроб може да се открие така нареченият "кестеняв" черен дроб - орган, покрит с множество неоплазми, наподобяващи лешници. Понякога вторичните тумори се развиват главно в центъра на органа, не се откриват чрез палпация и стават видими само в разреза.

Хистологичната структура на метастатичния рак на черния дроб обикновено съответства на структурата на първичната лезия. Повечето метастази са белезникави възли с кръгла или неправилна форма. При първичен рак на яйчниците обикновено в черния дроб се откриват множество ярки огнища с мека консистенция с ясни контури. При ясен клетъчен бъбречен рак консистенцията на метастатичните възли на рак на черния дроб практически не се различава от консистенцията на нормалната тъкан на органа. Възлите са светлокафяви, контурите са ясни. При първичните ендокринни новообразувания цветът на метастазите е от белезникав или жълтеникав до тъмнокафяв. Консистенция - малко по-плътна чернодробна тъкан. Както и в други случаи, метастазите имат ясни контури.

По-рядко е несъответствието между патологичните характеристики на първичния тумор и метастатичния рак на черния дроб, което се дължи на разликите в степента на диференциация на злокачествените клетки. Понякога хистологичното разграничаване на първичните и метастатичните лезии е трудна задача поради сходството на структурата на първичния процес в черния дроб и тумори с екстрахепатална локализация. Подобен проблем може да възникне например в разграничението между метастазите на аденокарцином на храносмилателния тракт и холангиоцелуларния рак на черния дроб, които имат подобна структура.

Симптоми на чернодробни метастази

В ранните етапи метастатичният рак на черния дроб протича безсимптомно. Пациентите могат да показват общи признаци на рак: слабост, умора, треска, намален апетит и загуба на тегло. При палпация се определя леко увеличение на черния дроб. Черният дроб е плътен, понякога болезнен. В някои случаи при аускултация се разкрива шум. Възможно уголемяване на далака.

Жълтеницата обикновено отсъства или е лека, с изключение на метастатичен рак на черния дроб, разположен в близост до жлъчните пътища. Установява се повишаване на нивото на лактат дехидрогеназа и алкална фосфатаза. Често има ранен асцит поради едновременното засяване на перитонеума. В по-късните етапи на метастатичен рак на черния дроб се наблюдават изразено уголемяване на органите, нарастваща жълтеница и чернодробна енцефалопатия. Много пациенти нямат време да се справят с тези симптоми. Причината за смъртта е раковият перитонит, дължащ се на множество метастази в коремната кухина.

Диагностика

Диагнозата се установява въз основа на анамнеза (наличие на рак), оплаквания, данни от обективни изследвания, резултати от инструментални и лабораторни изследвания. Пациентите със съмнение за метастатичен рак на черния дроб се насочват за ултразвук и КТ. В повечето случаи тези методи са доста ефективни, но при малки метастази и чернодробни промени, причинени от доброкачествени тумори и хронични заболявания с нетуморен характер, са възможни диагностични затруднения..

За оценка на чернодробната функция се предписва биохимичен кръвен тест. При съмнителни случаи метастатичният рак на черния дроб се потвърждава въз основа на резултатите от чернодробна биопсия. За да се увеличи точността на диагнозата, може да се извърши биопсия под наблюдението на ултразвуково сканиране или по време на лапароскопия..

В допълнение, пациент с метастатичен рак на черния дроб се насочва за ултразвук на коремните органи, гръдна рентгенова снимка, КТ на мозъка и други изследвания за откриване на вторични новообразувания в други органи. Ако по време на първоначалното лечение се установят чернодробни метастази и основният рак протича безсимптомно, се предписва разширен преглед.

Лечение на метастатичен рак на черния дроб

Хирургични методи

Дълго време метастатичният рак на черния дроб се считаше за доказателство за почти фатален изход. Поради особеностите на структурата и васкуларизацията на органа, хирургичните интервенции бяха свързани с висок оперативен риск, така че чернодробната резекция през първата половина на 20 век беше много рядка. Подобряването на хирургичните техники и появата на нови методи на лечение направи възможно промяната на подхода към лечението на метастатичен рак на черния дроб, въпреки че проблемът с увеличаването на продължителността на живота с тази патология остава изключително належащ.

Най-добрите дългосрочни резултати от хирургично лечение се наблюдават при пациенти с рак на дебелото черво. За съжаление само около 10% от метастатичния рак на черния дроб е оперируем към момента на поставяне на диагнозата. В други случаи операциите не са показани поради огромен тумор, близост на неоплазмата до големи съдове, голям брой огнища в черния дроб, наличие на метастази на извънпеченочна локализация или сериозно състояние на пациента.

През последните години списъкът на показанията за операция за метастатичен рак на черния дроб се разширява. Понякога онколозите препоръчват резекция при наличие на метастази не само в черния дроб, но и в белите дробове. Операцията се извършва на два етапа: първо се отстранява фокусът в черния дроб, след това в белия дроб. Все още няма статистически данни за промените в продължителността на живота по време на такива интервенции..

Противотуморна терапия

При неоперабилен метастатичен рак на черния дроб е показана химиотерапия. Пациентите се предписват 5-флуорурацил (понякога в комбинация с калциев фолинат), оксалиплатин. Средната продължителност на живота след лечение с наркотици варира от 15 до 22 месеца.

В някои случаи химиотерапията може да намали растежа на тумора и да направи операция за метастатичен рак на черния дроб, който се считаше за неоперабилен преди лечението. Резекция е възможна при приблизително 15% от пациентите. Продължителността на живота е същата като при първоначално оперируемите тумори. Във всички случаи след отстраняването на метастатичен рак на черния дроб в дългосрочен план е възможно появата на нови вторични огнища в различни органи. При оперативни чернодробни метастази се извършва втора резекция. При метастатично увреждане на други органи се предписва химиотерапия..

Минимално инвазивни методи

Наред с класическите хирургични интервенции и химиотерапия, с метастатичен рак на черния дроб, се използват емболизация на чернодробната артерия и портална вена, радио аблация, криодеструкция и въвеждане на етилов алкохол в неоплазмата. В резултат на емболизацията се нарушава храненето на тумора, настъпват некротични промени в тъканите. Едновременното въвеждане на химиотерапевтични средства през катетър ви позволява да създадете много висока концентрация на лекарства в туморната тъкан, което допълнително повишава ефективността на техниката. Хемоемболизацията може да се използва като независим метод за лечение на метастатичен рак на черния дроб или да се използва на етапа на подготовка на пациента за резекция на органи.

Целта на радиочестотната аблация, криодеструкцията и въвеждането на етилов алкохол е също унищожаването на туморната тъкан. Експертите отбелязват обещанието на тези методи, но не отчитат статистически данни за промените в оцеляването след употребата им, така че все още е трудно да се оценят дългосрочните резултати.

прогноза

Резекция на единична метастаза с размер до 5 см може да увеличи средната петгодишна преживяемост на пациенти с колоректален рак до 30-40%. При множество лезии прогнозата след хирургично лечение на метастатичен рак на черния дроб е по-неблагоприятна, но с отстраняването на всички огнища се постига средна тригодишна преживяемост от 30%. Смъртността в следоперативния период е 3-6%. При първичните злокачествени тумори на други места, с изключение на колоректалния рак (рак на белия дроб, рак на гърдата и др.), Прогнозата след резекция на чернодробни метастази е по-малко оптимистична..

Степента на смъртност на пациенти с метастатичен рак на черния дроб, използващи минимално инвазивни методи, е около 0,8%. В напреднали случаи, когато не е възможно хирургично лечение, химиотерапия, емболизация, радиоаблация или криодеструкция поради сериозното състояние на пациента, се предписват симптоматични средства за смекчаване проявите на заболяването. Продължителността на живота при метастатичен рак на черния дроб в такива случаи обикновено не надвишава няколко седмици или месеци..

Важно Е Да Се Знае За Диария

Усещането за „мъгла в главата“ вероятно е познато на всички. Ако се появи по време на настинка, ние я приемаме за даденост. По какви други причини могат да се появят разсеяност и апатия??

Най-честите случаи на оплаквания от изтръпване в долната част на корема се наблюдават по време на бременност.