Тумор на далака

а) Определение:
• Обемни доброкачествени или злокачествени тумори (тумор) на далака

1. Обща характеристика:
• Основните диагностични признаци:
o Солитарни или множество, твърди или кистозни образувания на далака
• Ключови точки:
o Класификация на базата на патологична анатомия и хистология на туморите; резултатите от радиационните изследвания частично съвпадат
o Доброкачествени тумори:
- Хемангиом, хамартома, лимфангиом, ангиом на крайбрежните клетки
o Хемангиом на далака:
- Първична доброкачествена неоплазма на далака № 1 (до 14%)
- По правило малки, безсимптомни, открити случайно
- Множество хемангиоми се наблюдават при дифузна хемангиоматоза на далака или специфични синдроми (синдром на Klippel-Trenone-Weber и синдром на Beckwith-Wiedemann)
o Хамартома на далака:
- Той е рядък; случайно диагностициран с аутопсия или радиационни изследвания; няма възрастово / полово предразположение
- Образувано от анормална комбинация от нормални елементи на далака тъкан
- Асоциирани синдроми: туберкулезна склероза и синдром на Wiskott-Aldrich
o Лимфангиом на далака:
- Той е рядък; най-често се развива при деца; размерите са променливи
- Единична или многокамерна; обикновено се локализира субкапсуларно
- Солитарен или множествен (например със системна лимфангиоматоза)
o Ангиома на далака на крайбрежната клетка:
- Редки първичен съдов тумор; обикновено се считат за доброкачествени, въпреки че са описани злокачествени ангиоми на "крайбрежните клетки"
- Единично или множествено число; обикновено се проявява чрез спленомегалия, хиперспленизъм
o Злокачествени тумори:
- Лимфом, левкемия, миелопролиферативно разстройство
- метастази
- Редки първични злокачествени тумори на далака: ангиосаркома, лейомиосарком, злокачествен фиброзен хистиоцитом
o Далак лимфом:
- №1 рак на далака: болест на Ходжкин и неходжкинов лимфом
- Далакът се счита за възлов орган при болестта на Ходжкин и за екстранодален орган при неходжкинов лимфом.
- Проявява се с развитието на фокални (> 1 см) неоплазми или дифузни лезии (в типични случаи)
- Първичен лимфом на далака: в типични случаи, неходжкинов лимфом (В-клетъчна природа)
o Метастази в далака:
- Сравнително рядко е; се случва множествена (60%), единична (31%), възлова и дифузна (9%)
- Обичайният път е хематогенен (слезката артерия):
Ретрограден (по-рядък): по протежение на слезката вена и лимфните съдове
Незабавна пролиферация (рядко) на тумор на стомаха, бъбреците, панкреаса, дебелото черво
- Типични локализации на първични тумори, метастазиращи в далака: млечна жлеза (21%), бели дробове (18%), яйчници (8%), стомах (7%), меланом (6%), простатна жлеза (6%)
- "Кистозни" метастази в далака: меланом; аденокарцином на гърдата, яйчници и ендометриум
За ангиосаркома на далака:
- Много рядък злокачествен тумор на далака; наблюдава се при пациенти, изложени преди това на торотраст
- Прогнозата е неблагоприятна, туморът дава обширни метастази рано

2. Ултразвук с тумор на далака:
• Ултразвук в черно и бяло:
o Доброкачествени тумори
o Хемангиом на далака:
- Като правило ясно очертан хиперехоен тумор
- Ехогенността е променлива (от твърда до кистозна, включително смесена); ± калцификация със сложна структура
- Понякога той достига големи размери, засяга целия далак и придобива нетипични характеристики: хетерогенна ехо текстура, области на некроза и кръвоизлив.
o Хамартома на далака:
- В типични случаи ясно очертана хомогенна хиперехоична неоплазма
- Ехогенността и васкуларизацията варират в зависимост от хистологичния подтип; може да съдържа кистичен компонент или калцификати
o Лимфангиом на далака:
- В зависимост от броя на туморите, техния размер и наличието на камери, размерът на далака остава нормален или увеличен
- Ясно ограничена хипоехоична формация - вътрешни дялове и интракамерален детрит; ± калциране на стените
- Когато цветната доплерография е аваскуларна, с изключение на зоната по протежение на стената на кистата
o Ангиома на далака на крайбрежната клетка:
- Ехогенността и васкуларизацията са променливи; единично или множествено число; увеличение на далака
o Злокачествени тумори
o Далак лимфом:
- Ултразвуковата картина се определя от един от три макроскопски типа; дифузна / инфилтративна, милиарна / нодуларна, фокусна хиперехохична
- Ехо картина на „размити граници“
- Анехогенна / смесена ехогенност, малки или големи възли; хиперехоичните тумори са редки ((вляво). Хемангиомът под формата на ясно разграничена хомогенна хиперехоична формация се определя на надлъжен ултразвуков участък в черно и бяло в долната част на далака..
(Вдясно) С ултразвукова доплерография върху съответния ултразвуков прорез в периферията на неоплазмата се определя слаб кръвен поток. (Отляво) С CT на аксиалната томограма през долната част на далака в портално-венозна фаза се определя ясно разграничена неоплазма с по-нисък коефициент на затихване в сравнение със заобикалящия паренхим на далака.
(Вдясно) С КТ на аксиална томограма на същото ниво, на третата минута от изследването се наблюдава забавяне на контраста в тъканта на неоплазмата, която вече е почти същата плътност като паренхима на далака. Туморът се оказа хемангиом, въпреки че същата картина може да се наблюдава и при хамартома. (Вляво) На напречен ултразвуков участък на коремната кухина се определя голям хемангиом с размити контури, покълващ почти целия далак. Обърнете внимание, че туморът е изоехогенен в сравнение с далака; характерна особеност е изместването на кръвоносните съдове от тумор.
(Вдясно) При същия пациент цветната васкуларизация на неоплазмената тъкан се определя чрез цветна доплерография на напречен ултразвуков участък. Обърнете внимание на дислокацията на околните паренхимни съдове.

3. CT сканиране за тумор на далака:
• Доброкачествени тумори:
За хемангиома:
- Хомогенни твърди или кистозни обемни образувания с намалена плътност
- С подобряване на контраста концентричен пояс с равномерно забавяне на пълненето; класическата картина на "периферен възлов контраст", характерна за хемангиом на черния дроб, се среща по-рядко с тумор на далака
За Хамартома:
- Равна (в типични случаи) или намалена плътност; променлив ранен контраст; на забавени секции има равномерен контраст
За лимфангиома:
- Неоплазма (неоплазма) с нисък коефициент на затихване: с ясни контури; в типични случаи - субкапсулна; без усилване на контраста; ± калциране на стените
• Злокачествени тумори:
За лимфома:
- Солитарен, мултифокален или дифузен; намалена плътност, минимално усилване на контраста
За метастази:
- Множество твърди (обикновено) или кистозни, с ниска плътност, централен или периферен контраст
За ангиосаркома:
- Солитарни или множество, неравномерни контури, хетерогенна плътност; променлив контраст; ± калцификация
- Обикновено има чернодробни метастази или отдалечени метастази

4. ЯМР за тумор на далака:
• Доброкачествени тумори:
o Хемангиом: T1 ↓, T2 ↑; контраст: равномерен или хетерогенен центропетален
o Хамартома: T1 iso; Т2 хетеро; контраст: подобно на КТ
o Лимфангиом: T1 ↓ или ↑ (в зависимост от съдържанието: протеин / кръв), T2 ↑↑; не контрастира
• Злокачествени тумори:
За лимфома:
- ЯМР е неинформативен поради равенството в режимите Т1 и Т2 на времето за релаксация и протонната плътност на далака / лимфома
За метастази:
- T1-VI: изоинтензивен или хипоинтензивен, T2-VI: хиперинтензивен
- Т1 с усилване на контраста: контрастът зависи от вида на първичния тумор

5. Промени в сцинтиграфията. домашен любимец / КТ с тумор на далака:
o Avidity 18 F-флуородеоксиглюкозата може да бъде информативен знак, който помага да се разграничат доброкачествените и злокачествените солидни тумори на далака
- При пациенти с диагностициран злокачествен тумор, стандартизирана честота на улавяне (стандартна стойност на поглъщане-SUV)> 2,3 ни позволява да диференцираме доброкачествени и злокачествени тумори с чувствителност / специфичност 100%
- Ако пациентът няма диагностициран злокачествен тумор, висока отрицателна прогностична стойност
- С грануломатозни процеси могат да се наблюдават фалшиво-положителни резултати.

6. Биопсия на тумор на далака под контрола на радиационните изследвания:
• Биопсията на далака все повече се използва в медицинската практика:
o Усложненията от интервенцията включват кървене (водещо до хипотензивен шок), пневмоторакс или увреждане на дебелото черво
• Използвана ултразвукова или компютърна томография; предимството на цветната ултразвукова доплерография е възможността да се наблюдават съдове в реално време
• Финоиглена аспирационна биопсия на далака: степента на усложнение е по-ниска, но степента на успех също е по-ниска.
• Биопсия на далак с дебела игла: по-висок процент на успех (> 88%), по-висок процент на усложнения (съобщени до 12%)

7. Препоръки за визуализация:
• Най-добрият метод за визуализация:
o Първична диагноза - ултразвук, допълнително изясняване - CT / MRI
• Препоръки относно методологията на изследване:
o Оптималната позиция на пациента е на гърба или на дясната страна, изследването се провежда през междуреберния акустичен прозорец

(Отляво) На напречния ехографски участък на коремната кухина се определя размит лимфангиом на далака, съдържащ кистичния компонент.
(Вдясно) Ултразвуковата доплерография при подходящо ултразвуково сканиране показва, че лимфангиомът на далака има периферна васкулатура и централна аваскуларна кистична зона. (Вляво) По време на ултразвук в черно и бяло се визуализира голямо, размито цистично и твърдо образуване на хетерогенна ехогенност, което замества далака. Определят се зони на калцификация, които хвърлят сянка. Хистологично изследване диагностицира ангиосаркома. В такива случаи е необходим чернодробен тест, тъй като по време на откриването повечето ангиосаркоми на далака (> 70%) вече са метастазирали в черния дроб.
(Вдясно) С ултразвук в черно и бяло жена на 45 години има кистозна лезия в предната част на далака. Обърнете внимание на наличието на твърди компоненти в туморната тъкан. За изясняване на диагнозата са извършени ЯМР и ПЕТ / КТ. (Отляво) При ЯМР с усилване на контраста твърди компоненти се визуализират на аксиалната томограма по предната медиална повърхност на кистозната маса. На този етап (диагностично търсене) туморът може да бъде или доброкачествен, или злокачествен..
(Вдясно) При един и същ пациент с комбиниран PET / CT, аксиалната томограма показва висока авидност на твърди компоненти (максимална стандартизирана скорост на улавяне> 11). Наблюдаваните промени пораждат съмнение за наличието на злокачествен тумор (най-вероятно лимфом или метастази), за уточняване на диагнозата е необходима тъканна проба.

в) Диференциална диагноза на тумор на далака:

1. Инфаркт на далака:
• Клиновидна ясно разграничена аваскуларна хиперехоична / хипоехоична зона (в зависимост от времето на сърдечен удар)

2. Инфекция / абсцес на далака:
• Пиогенен абсцес: единични или множество, малки или големи, хипоехогенни маси ± дебели неравномерни стени
• Гъбични микроабсцеси; микобактериални (туберкулоза, Mycobacterium avium kompleks) грануломи: множество хипоехогенни аваскуларни образувания

3. Киста на далака:
• Анехогенни / хипоехогенни с ясни контури, ефект на задно акустично усилване, ± ръб на периферна калцификация, аваскуларен

4. Хематом на далака:
• субкапсуларни или интраспленични; хипер / хипоехогенно (в зависимост от етапа на сегрегация) натрупване / образуване на течност

5. Хепатолиенална саркоидоза:
• Увреждането на далака е рядко; спленомегалия; множество хипоехогенни възли (или изо- / хипер-)

(Отляво) Посочено е плътно хипоехогенно образуване на далак, съответстващо на солитарен лимфоматозен фокус. Обърнете внимание на замъглените ръбове, което е характерно за тази патология. Лимфомът може да се прояви като дифузна лезия, поява на солитарен фокусен фокус или мултифокални неоплазми.
(Вдясно) При пациент с мултифокална лимфоматозна лезия на далака се определят множество хипоехогенни новообразувания върху надлъжен ултразвуков участък на коремната кухина. (Вляво) На напречен ехографски участък на коремната кухина се определя солитна хипоехогенна метастаза в далака. Моделът на метастазите е променлив, могат да изглеждат като прицелна, равномерно изо- / хипо- / хиперахогенна или хетерогенна формация. Може да бъде трудно да се разграничат метастазите от такива образувания като липома; диагнозата се улеснява от историята на заболяването.
(Вдясно) Показани са мултифокални хипоехогенни новообразувания на далака с различни размери, някои от тях имат размити контури, които са метастази на меланом. Моля, обърнете внимание: метастазите на меланома също могат да приемат формата на кистозна маса. (Вляво) При цветна ултразвукова доплерография се визуализират множество хипоехогенни грануломи, които нямат собствена васкулатура. Обърнете внимание на нормалната васкуларизация на паренхима на далака. Ултразвукът, грануломите на далака (туберкулоза, Mycobacterium avium комплекс, саркоидоза) изглеждат като множество малки ясно дефинирани хипоехогенни образувания, често симулиращи лимфом или метастази.
(Вдясно) При същия пациент с КТ с усилване на контраста не се наблюдава контраст с грануломи с намалена плътност. Освен това се наблюдава фокална калцификация, наблюдавана при грануломатозни процеси..

г) Клинични характеристики:

1. Прояви на тумор на далака:
• Най-честите симптоми / оплаквания:
o Клиничната картина, в зависимост от размера и вида на тумора, варира от асимптоматична случайна находка до напреднали симптоми.
o Болка в горния ляв квадрант, осезаемо образуване на обем, спленомегалия, загуба на тегло

2. Курсът и прогнозата:
• Усложнения: кръвоизливи, руптура
• Прогноза: добра (доброкачествени тумори); неблагоприятно (злокачествено)

3. Лечение на тумор на далака:
• Спленектомия в зависимост от вида на тумора (може да се извърши и за диагностични цели, когато не е възможна биопсия под контрола на радиационно изследване)

г) Диагностична бележка:
1. Трябва да се отбележи:
• Първичните злокачествени тумори на далака са редки; най-трудната диагностична задача обикновено е неспецифична неоплазма на далака при пациент с екстралиенален злокачествен тумор (т.е. диагностика на метастази)
2. Съвети за интерпретация на изображения:
• Снимки на различни заболявания на далака до голяма степен съвпадат; надеждното им разграничаване въз основа на резултатите от радиационните изследвания не винаги е възможно, в такива случаи се изисква хистологично изследване

е) Списък на използваната литература:
1. Gaetke-Udager K et al: Мултимодално изобразяване на слезните лезии и ролята на несъдовата, образна насочена интервенция. Обработка на корема. 39 (3): 570-87, 2014
2. Thipphavong S et al: Ненеопластични, доброкачествени и злокачествени заболявания на далака: констатации на изображения в напречно сечение и редки болестни образувания. AJR Am J Roentgenol. 203 (2) 315-22, 2014 г.
3. Kamaya A et al: Множество лезии на далака: диференциална диагноза на кистозни и солидни лезии. Semin ултразвук CT MR. 27 (5) 389-403, 2006 г.
4. Bachmann C et al: Цветни доплерови сонографски находки при фокални лезии на далака. EurJ Radiol. 56 (3) 386-90, 2005 г.

Редактор: Искандер Милевски. Дата на публикуване: 11/12/2019

Рак на далака - причини, симптоми, първи признаци на тумор при човек, метастази

Ракът на далака е рядко, но опасно онкологично заболяване, характеризиращо се с появата на нови образувания в паренхима на органа. Появява се поради нетипичен растеж на клетките, поради което самият орган се увеличава по размер. Тялото става податливо на всеки микроорганизъм, който причинява болестта. Липсата на ясна картина в ранните етапи не дава пълна увереност в диагнозата на заболяването. Възможно е да се открие само на етапи 2, 3 или 4, което предотвратява излекуването без хирургическа намеса. Хирургическата интервенция е трудна поради вероятността от неконтролирано кървене.

За рака на далака

Ракът на далака е опасно патологично състояние, което се характеризира с образуването на злокачествени новообразувания в тъканите на този орган (например саркоми, антисаркоми, фибросаркоми и др.). Това заболяване е рядко срещано в медицинската практика. Много учени приписват този факт на факта, че далакът е именно органът, който е способен да произвежда вещества, които влияят неблагоприятно на раковите клетки. Заболяването няма ограничения по отношение на пола и възрастта.

От всички форми на рак именно ракът на далака се счита за един от най-неблагоприятните. На въпроса - колко хора живеят с тази диагноза, няма категоричен отговор. Всичко зависи от това колко рано се разкрива прогресията на заболяването, от ефективността на терапията, както и от състоянието на тялото на пациента като цяло.

класификация

Като се вземат предвид тъканите, от които възелът произхожда, те разграничават:

 1. Съдови тумори на далака. Образува се от клетъчни елементи на съдовете на далака. Най-често срещаната първична легнална неоплазия. Често са единични, имат малки размери (до 20 мм). Има доброкачествени (хемангиом, лимфангиом, хемангиоперицитом, хемангиоендотелиом) и злокачествени (хемангиосаркома, лимфангиосарком, злокачествен хемангиоперицитом, хемангиендотелиален саркома).
 2. Лимфоидна неоплазия на далака. Произход от клетки на лимфоидна тъкан. Обикновено се комбинира с увреждане на други лимфни органи. Те се откриват при злокачествени лимфопролиферативни процеси (лимфогрануломатоза, неходжкинови лимфоми, миелом) и доброкачествени лимфоидни заболявания (псевдолимфом на Касълман, локализирана реактивна лимфоидна хиперплазия, възпалителен псевдотумор).
 3. Нелимфоидни неоплазми на далака. Те се формират от други тъкани на далака - мастна, съединителна, гладка мускулатура, по-рядко - от ембрионални клетки. Представена от доброкачествена неоплазия (липома, ангиолипома, миелолипома) и злокачествени тумори (саркома на Капоши, лейомиосарком, фибросаркома, злокачествен фиброзен хистиоцитом, злокачествен тератом).

Етапи

Ракът може да бъде първичен, когато органът първоначално е засегнат от тумора, или вторичен, при който метастазите в далака са причина за заболяването.

Ракът има 4 етапа:

 1. В първия етап туморът не се простира извън органа и не метастазира;
 2. На втория етап може да започне развитието на незначителна спленомегалия (увеличен далак), което води до първата болка;
 3. На третия етап неоплазмата започва да се разпространява чрез лимфния поток, притока на кръв към най-близките органи и лимфни възли;
 4. Четвъртият етап протича с множество метастази в съседни и отдалечени органи.

Етапът може да бъде идентифициран само след преминаване на пълен изпит. След него лекарят предписва подходящ вид терапия за пациента.

Причини за тумори на далака

Фокалната неоплазия, открита в легналния паренхим, е най-вероятно от полиетиологичен произход. Причините за първичната туморна трансформация на тъканите на далака не са окончателно установени. При вторични новообразувания процесът се провокира от системно увреждане на лимфоидната тъкан или метастатично разпространение на клетките. Не са установени убедителни доказателства за наследствения характер на патологията. Според експерти в областта на онкологията и гастроентерологията, възможните етиофактори на първичните и вторичните далакови новообразувания са:

 • Излагане на вредни фактори. Патологичната пролиферация на леналните тъкани може да бъде усилена от йонизиращо лъчение, инфекциозни агенти, главно вируси (включително патогени на вътрематочни инфекции - рубеола, цитомегалия, херпес), полициклични ароматни въглеводороди, никотин. При някои пациенти заболяването се свързва с исхемия и директно увреждане на паренхима с наранявания, сърдечни пристъпи на далака.
 • Наличието на извънледникови тумори. Вторичната туморна промяна в леналната пулпа е характерна за злокачествените лимфопролиферативни процеси - лимфогрануломатоза, лимфоми, ретикулосаркома, лимфоцитна левкемия. В спорадични случаи увреждането на далака е единствената проява на тези онкологични заболявания. Метастазите са редки, главно с меланоми, карцином на белия дроб, рак на яйчниците, хорионепителиом.

Симптоми и ранни признаци в ранните етапи

Ракът на далака на първите етапи изобщо не се проявява, което значително усложнява диагнозата. Често се случва да се разкрие случайно, по време на рутинен преглед или по време на преглед по друга причина. Понякога човек, който е болен от такова заболяване, има някои симптоми на първия или втория етап, но те не са специфични и му се приписват за обикновена преумора или настинка.

Неспецифичните симптоми включват следното:

 • анемия;
 • слабост в цялото тяло, която човек наблюдава постоянно, а не само в определени часове на деня или след физическо натоварване;
 • умора;
 • апатично настроение;
 • хипертермия. Но заслужава да се отбележи, че телесната температура не се повишава над 38 градуса;
 • загуба на тегло, което е придружено от увисване на определени места на кожата, крехки нокътни плочи, косопад. В някои случаи в процеса участват костни структури на тялото..

Специфични симптоми на рак на далака се появяват, когато патологичният процес преминава към третия или четвъртия етап. Пациентът има:

 • тежка температура, провокирана от прогресирането на синдрома на интоксикация, поради увреждане на организма от метастази;
 • кахексия;
 • вътрешните органи се увеличават по размер (набъбват);
 • тромбофения;
 • левкопения;
 • кожата променя цвета си - става бледа;
 • силна болка в левия хипохондриум, която не може да бъде спряна с конвенционални болкоуспокояващи.

Ако не се проведе подходящо лечение, веднага щом се появят тези симптоми, тогава е възможно дори разкъсване на далака. В този случай прогнозата е изключително разочароваща - пациентите оцеляват в изолирани случаи.

Симптоми на напреднал рак на далака

Ракът на далака има подобен темп с лимфосаркома и ангиосаркома, така че патологията прогресира бързо. Ако не беше възможно да се открие наличието на рак в ранен стадий на неговото развитие, болестта започва да прогресира и пациентът развива такива сериозни и опасни състояния като:

 • Рязка загуба на телесно тегло, изтощение до анорексия.
 • Повишаване на телесната температура поради интоксикация на организма. Този симптом е придружен от болки в мускулите и костите, както и втрисане..
 • Подуване и увеличаване на размера на други вътрешни органи.
 • Болка с постоянен характер в левия хипохондриум.
 • Унищожаване на костната тъкан. Склонност към фрактури, нарушаване целостта на зъбите.

В допълнение, при рак на далака на етап 4 се наблюдава дихателна недостатъчност. Според лабораторни изследвания се откриват тромбоцитопения и левкопения, което се обяснява с дисфункционално разстройство на органа.

Симптомите на рака на далака при жените са подобни на симптомите на приложение. Появяват се пациенти: гадене след хранене; тежест в левия хипохондриум; алергия към плодове и зеленчуци; постоянен запек или диария. Наблюдават се и резки промени в настроението, появяват се акне или прекомерна сухота на кожата, забелязват се колебания в теглото.

Далак метастази

Много метастази в началния етап не причиняват клинични прояви, докато появата на тежки симптоми показва, че процесът е преминал в напреднал стадий.

Когато далакът е повреден от метастатичен рак, основният признак за наличието на вторични образувания е интоксикация на организма. Този процес показва значително отслабване на имунната система, нарушена функционалност на засегнатия орган.

С увеличаването на дъщерната формация пациентът развива следните симптоми:

 • Силна болка, която с времето става непоносима.
 • Загуба на апетит, диспептични разстройства, водещи до рязко отслабване до анорексия, изтощение.
 • Влошаване на общото състояние, висока температура, слабост, умора, развитие на хипертермичен синдром.

Горните клинични прояви се усилват до последния етап на злокачествения процес. Прогресиращият метастатичен рак е опасно разкъсване на далака. Това състояние причинява шок при пациента, остра болка, загуба на съзнание, изисква незабавна хирургическа намеса.

Какви видове рак причиняват метастази??

В 50% от случаите метастатичният рак в този орган се развива с меланом, който засяга кожата. Разпространението на клетъчните структури се случва на третия или четвъртия етап на патологичния процес. Понякога вторичните образувания в далака образуват рак на ректума, устната кухина, очната ябълка или лигавицата на вулвата.

На второ място след меланом е млечната жлеза. Най-малко дъщерните новообразувания се появяват при злокачествени лезии на белите дробове, стомаха, простатата, яйчниците, дебелото черво, бъбреците или черния дроб.

Диагностика

При палпация на корема може да се отбележи уголемяване на органа по размер или палпация на закръглената граница на тумора. При общ кръвен тест се наблюдава проява на панцитопения - анемия, левкопения, тромбоцитопения. При биохимичен имунологичен анализ резултатите показват интоксикация на организма и недостатъчност на хематопоетичната и имунната система.

 • Ултразвук на коремната кухина. Указва рак на далака, местоположението и големината на тумора, степента на компресия на съседните структури.
 • ЯМР и КТ с контраст са методи, които сканират засегнатия орган на слоеве. Това дава възможност да се оценят всички физически характеристики на рака, инфилтрация в други органи и особености на кръвоснабдяването на неоплазмата..
 • Рентгенова снимка на белите дробове. Необходимо за изключване или потвърждаване на метастази в органите на гръдната кухина.
 • Ракова биопсия С помощта на специално устройство тънка игла се вкарва в тумора с последващо вземане на проби от материала. Атипичната тъкан се изпраща за хистологично и цитологично изследване, за да се установи вида на клетките, естеството на растежа, стадия на злокачествения процес.
 • Лумбална пункция. Извършва се за определяне на хематопоетичната функция и покълването, за да се оцени възможността за възобновяване на нормалното количество незаменими оформени елементи.

Какво е опасен рак на далака за човешкия живот?

Далакът е разположен в горната лява част на коремната кухина, под гърдите. Той е защитен от 9-то и 11-то ребро. Размерът не надвишава юмрука, има формата на боб. Този мек, гъбен орган принадлежи към лимфната система, той осигурява имунната функция на организма. Филтрира кръвта, премахвайки нежеланите материали от нея, като бактерии, вируси.

Органът се състои от два вида тъкан - бяла и червена пулпа, всяка от които изпълнява различни функции. Бялата тъкан произвежда бели кръвни клетки, наречени лимфоцити. Те играят важна роля в защитата на организма от инфекции. Червено - филтрира кръвта, контролира производството и нивото на червените кръвни клетки. Той унищожава повредени, стари или ненормални червени кръвни клетки. Натрупва левкоцити и тромбоцити, които определят качеството на процеса на коагулация на кръвта и осигуряват заздравяване на рани.

Опасността от рак на далака е, че не е било възможно да се открие болестта дълго време - клиничната картина е доста „замъглена“, а първите симптоми се обясняват с умора, излишен труд, престой в стресова среда. Пациентът се изследва, когато туморът достигне втория или третия етап на своето развитие, което изключва възможността за решаване на здравословен проблем само чрез консервативни методи..

Друг отрицателен аспект на рака на този лимфоиден орган е лошата коагулация на кръвта. Този факт усложнява планирането на лечението, тъй като извършването на резекция или друг вид операция е много опасно: съществува риск от развитие на силно контролирано кървене.

Онкологичният тумор на злокачествен курс нанася голям удар върху имунната система на човека, в резултат на това устойчивостта на организма към атаки на патогени намалява значително.

лечение

Запазване на далака е възможно само ако ракът е открит в началния етап на своето развитие. Очакващите тактики далеч не винаги се използват, тъй като в този случай тя не е ефективна. Най-често срещаните лечения са:

Трансплантация на стволови клетки

Този метод е най-модерният, обаче, поради високата цена на процедурата, той се провежда рядко. Целта на метода е разработването от организма на нови лимфоцити, които повишават устойчивостта на организма към негативните ефекти на тумора. Трансплантацията на стволови клетки може да се извърши както чрез донора, така и от самия пациент, ако е възможно да се вземе материал преди химиотерапия и лъчение.

химиотерапия

Този метод се състои във въвеждане на лекарства в тялото на пациента, насочени към инхибиране на растежа на тумора и спиране на деленето на атипични клетки в засегнатите тъкани на далака. Лекарствата, използвани на практика, имат кумулативен ефект, поради което в получената злокачествена неоплазма техните активни вещества трябва да бъдат концентрирани в оптималното количество, за да се получи очакваният терапевтичен резултат.

Курсът на химиотерапия се избира индивидуално, като се отчита телесното тегло, стадий на онкологичния процес и други допълващи фактори. Методът причинява загуба на коса по главата и кожата на човек.

Лъчетерапия

Лечението се основава на използването на високо активни лъчи, насочени изключително към туморната област. Въздействието става както дистанционно, така и чрез контакт с помощта на специални капсули и / или катетеризация на новообразувания. Методът е приложим за малки размери..

операция

Частичното отстраняване на далака става само при наличие на доброкачествени тумори. Ако раковите клетки се открият в тъканите на орган, той се отстранява напълно - спленектомия. Операцията се провежда лапароскопски. Как протича спленектомия:

 1. Пункция през реброто се прави в предната коремна стена с помощта на специална Veress игла, през която преминава лапароскопът. Използвайки инструмент, специалист следи процеса чрез компютърен монитор.
 2. За по-удобна операция въглеродният диоксид се изпомпва в коремната кухина, което увеличава обема на корема..
 3. Лекарят изрязва още 2-3 разреза, в които се вкарват инструментите.
 4. Пациентът е обърнат на своя страна.
 5. Слезно-колоничният лигамент се пресича, съдовият крак на органа, след това слезката-бъбречен и след това слезката-диафрагмален лигамент.
 6. Пациентът е обърнат на корем.
 7. Специалистът зашива разрезите на предната коремна стена. Отстраненият далак или част от него се изпращат в лабораторията за хистология.

Операцията продължава до 1 час. Тогава пациентът е под лекарско наблюдение в продължение на 3 дни. Ако далакът бъде напълно отстранен, човекът става инвалид.

Възможни усложнения

Всяка операция може да доведе до усложнения. Хирургическата интервенция за отстраняване на тумора не е лесна операция, така че след него могат да възникнат усложнения с различна тежест, но те може да не са.

 • Често след отстраняване на далака инфекцията с бактерии се появява в лека форма. Поради факта, че функцията на далака се сключва в борбата срещу тези бактерии.
 • Следователно, след отстраняване на органа, трябва да наблюдавате обкръжението си, да приемате профилактични лекарства в периода на заболяване, да правите годишна ваксинация срещу вируси, за да сведете до минимум възможността от инфекция в организма.
 • Отстраняването на органа в някои случаи може да доведе до промяна в състава на кръвта, която ще продължи до края на живота. Увеличаването на тромбоцитите в кръвта може да доведе до тромбоза на кръвоносните съдове, включително мозъка и белодробната артерия.
 • Също така, липсата на далак може да промени функциите на черния дроб, жлъчката и стомашно-чревния тракт.
 • Левкоцитозата също е често постоперативно усложнение. Той се открива чрез общ кръвен тест, във връзка с увеличаване на белите кръвни клетки в него. Това заболяване изисква прием на лекарства със специална диета. Хернията може да се появи на мястото на шева..

прогноза

Прогнозата за рак на далака, открита на първия етап, се счита за най-благоприятна, ако е възможна операция за съхраняване на органи. В този случай оцеляват до 95% от пациентите..

 • Първият и вторият етап. Ако няма лечение, карциномът преминава доста бързо във втория етап на онкологичния процес, започват метастази и ситуацията често се превръща в плачевни последици. В този случай, дори при успешна терапия, продължителността на живота на пациента ще бъде от 9 месеца до 3 години.
 • Трети етап. 75% от хората се справят с болестта, но за съжаление през следващата година 30% от тях очакват рецидив на патологията и в резултат на това смърт.
 • Четвъртият стадий на рак на далака. Положителните резултати от лечението се проявяват само в 15% от случаите, но въпреки това 100% от оцелелите скоро ще имат вторичен злокачествен процес и по-нататъшна смърт. Прогнозата при тази ситуация е ограничена до 6-12 месеца живот.

Предотвратяване

Лекарите свързват хроничния хепатит С инфекции с далака и други форми на неходжкинов лимфом. По този начин, предприемането на мерки за предотвратяване на хепатит С може да помогне на хората да намалят риска от това заболяване..

Хепатит С се намира в кръвта, така че е важно:

 • Внимавайте при татуиране или пиърсинг и се уверете, че оборудването е стерилно.
 • Използвайте презервативи, ако правите секс с някой, който не е бил тестван за хепатит С и други болести, предавани по полов път..
 • Спазвайте указанията за безопасност при използването и изхвърлянето на игли в здравна среда..

Инфекцията с ХИВ и HTLV-1 също може да увеличи риска от развитие на неходжкинов лимфом и рак на далака. Следвайки препоръките за по-безопасен секс и същите превантивни мерки, които се използват срещу хепатит С, можете ефективно да се противопоставите на тези вируси..

Употребата на голям брой храни с високо съдържание на мазнини и в резултат на това нарастване на наднорменото тегло са свързани с висок риск от развитие на неходжкинов лимфом.

Правилното хранене и поддържането на тегло с ниско съдържание на мазнини са правилните методи за самообслужване, които могат да намалят риска от много други сериозни и хронични заболявания..

Ракът на далака е описан от учените като „индолентен“, което означава, че обикновено той се развива бавно. Въпреки това, в приблизително 30% от случаите, хората развиват по-агресивна форма на заболяването.

Рак на далака

Злокачествените тумори на далака са много редки. Те могат да бъдат първични (когато неоплазмата първоначално се развива в далака) и метастатични (когато туморните клетки от други органи се разпространяват в далака).

Причини за развитие и рискови групи

Злокачествените тумори се развиват в резултат на мутации, които се появяват в клетките. Тези мутации засягат гените, които регулират клетъчната репродукция, апоптозата (програмирана клетъчна смърт) и възстановяването на увредената ДНК. Защо такива мутации са възникнали във всеки отделен случай е трудно да се каже.

Някои състояния увеличават вероятността от развитие на рак - те се наричат ​​рискови фактори. Ако говорим за най-често срещаната форма на рак на далака - лимфом, тогава рисковите фактори ще бъдат следните:

 • Възраст. С течение на годините в клетките на човешкото тяло се натрупват мутации и се увеличава вероятността от развитие на различни видове рак.
 • Етаж. Мъжете се разболяват по-често.
 • Фамилна анамнеза: ако лимфомът е диагностициран при близки роднини.
 • Нарушения на имунната система: отслабен имунитет, автоимунни заболявания.
 • Въздействието върху организма на определени вредни вещества.
 • Някои изследвания откриват връзка между хроничния хепатит С и В-клетъчния неходжкинов лимфом..

Класификация, етапи

"Рак на далака" не е напълно правилен термин. Строго погледнато, ракът се отнася до тумори, които идват от епителната тъкан. В далака злокачествените новообразувания се развиват от други видове тъкани. Техните класификации се променят във времето и варират при различните автори. В момента лекарите често се ръководят от класификацията на L. Morgenstern, разработена през 1985 г. В съответствие с него всички злокачествени тумори на органа са разделени на три големи групи: съдови, лимфоидни и нелимфоидни:

Примери за съдови тумори
 • лимфангиомиома;
 • лимфангиосаркома;
 • хемангиоендотелен сарком;
 • злокачествен хемангиоперицитом.
Примери за лимфоидни тумори
 • Болест на Ходжкин;
 • неходжкинов лимфом;
 • плазмоцитом.
Примери за нелимфоидни тумори
 • злокачествен фиброзен хистиоцитом;
 • фибросарком;
 • леиомиосаркомна;
 • Саркома на Капоши;
 • злокачествен тератом.

Най-често лимфомите се появяват в далака. В този случай увреждането на първичните органи е рядко явление. Известно е, че при неходжкинов лимфом далакът участва в 50–80% от случаите, често това се случва с ходжкиновите.

От съдовите злокачествени тумори в далака най-често се среща ангиосаркома. Независимо от това, това е много рядко заболяване - открива се при 1-3 души от десет милиона. Ангиосаркома идва от тъканта на съдовата стена, е силно агресивен, бързо дава метастази.

Симптоми на рак на далака

Диагностицирането на рака на далака по симптоми е много трудно. Проявите на заболяването са неспецифични, те могат да се появят при много патологии, включително други видове рак. При лимфомите 25% от пациентите нямат никакви оплаквания и туморът се диагностицира случайно.

 • коремна болка, обикновено в горната лява част;
 • слабост, повишена умора;
 • загуба на тегло без видима причина;
 • повишаване на телесната температура;
 • изпотяване през нощта;
 • увеличение на подкожните лимфни възли: в аксиларните и ингвиналните области, на шията;
 • повишено кървене, което се проявява под формата на синини по кожата;
 • намален апетит;
 • чести инфекции.

Метастази за рак на далака

Първичните тумори на далака са много рядко явление. Най-често тя участва в процеса втори път. Метастазите в далака от солидни (солидни) тумори като рак на гърдата, стомаха, червата или белия дроб са още по-редки. В научната литература са описани много малко такива случаи..

Диагностични методи

При злокачествените новообразувания често се отбелязва увеличен далак. Може да се открие по време на ултразвуково, компютърно, магнитен резонанс. Ако обаче далакът е уголемен, това не означава, че човекът има рак. Това може да бъде доброкачествена неоплазма.

Ако се открие увеличен далак, лекарят може да предпише подробен кръвен тест, изследване на червения костен мозък. Най-точният метод за диагностициране на злокачествен тумор е биопсия. Материал за хистологичен и цитологичен анализ може да се получи чрез пункция (с помощта на канюла) или чрез отстраняване на далака.

Лечение на рак на далака

Подходите за лечение зависят от вида и стадия на рака. Например, при лимфоми, ако няма симптоми, достатъчно е да идвате на прегледите на лекар на всеки шест месеца за кръвни изследвания. Ако например се открият метастази на солиден тумор в далака, е необходимо активно лечение. По-долу ще разгледаме основните принципи за лечение на лимфомите като най-често срещаните тумори на далака..

хирургия

Основният вид лечение на лимфома на далака е отстраняване на органи, спленектомия. Според статистиката повечето пациенти, подложени на такава операция, не се нуждаят от други видове лечение през следващите пет години..

химиотерапия

В някои случаи се използват лекарства за химиотерапия - лекарства, които унищожават туморните клетки. Някои от тях се прилагат интравенозно, други се приемат под формата на хапчета. Видът, дозировката и схемата на прилагане на лекарства за химиотерапия се избират в зависимост от вида и стадия на тумора.

Проучванията показват, че ритуксимаб, лекарство от групата на моноклонални антитела, може да бъде ефективна алтернатива на спленектомия за лимфоми. Той помага за облекчаване на симптомите и избягване на сложна операция..

Лъчетерапия

В някои случаи лъчетерапията се използва за борба с лимфомите. Използвайте рентгеново лъчение, протонна терапия.

Лъчевата терапия се използва като независим вид лечение за борба с тумора в ранните етапи. В по-късните етапи и с агресивни новообразувания се комбинира с химиотерапия. В допълнение, радиацията помага в борбата със симптомите, причинени от метастази..

Трансплантация на стволови клетки

Трансплантацията на стволови клетки (трансплантация на червен костен мозък) е показана в случаите, когато туморът не може да се лекува с химиотерапия и лъчева терапия. Предписват се високи дози химиотерапия или радиация за потискане на собствения им червен костен мозък, след това стволови клетки от червен костен мозък се инжектират в кръвта на пациента - собствена или донорска.

Усложнения

Злокачественият тумор може да се разпространи в мозъка, гръбначния мозък и да причини неврологични усложнения. Компресията на нерва води до болка. Фокусите в лимфните възли, които са вътре в гърдите, могат да доведат до кашлица, задух, болка в гръдната кост.

Далакът не е жизненоважен орган, следователно след отстраняването му човек може да живее, както преди, без да изпитва никакви симптоми, свързани с неговото отсъствие. Имунната защита обаче се намалява до известна степен и пациентът става по-уязвим от инфекции..

Рак рецидив

Всеки злокачествен тумор след успешно лечение може да се повтори. Ето защо е важно редовно да посещавате лекар и да се подлагате на прегледи. Това ще помогне да се идентифицира рецидив във времето и да се започне лечение..

Прогноза за оцеляване

Прогнозата зависи от вида, стадия, степента на агресивност на тумора. По-специално, при лимфом от клетки на маргиналната зона на далака, фактори като възрастта на пациента, левкоцитоза, лимфоцитоза, левкопения, тромбоцитопения, анемия, увреждане на червения костен мозък и други органи, използването на химиотерапия и моноклонални антитела влияят на прогнозата.

В един от изследователите пациентите бяха разделени на рискови групи и изчислиха прогнозите си за петгодишна преживяемост (% от пациентите, оцелели за 5 години от момента на диагнозата на заболяването):

 • нисък риск - 88%;
 • среден риск - 73%;
 • висок риск - 50%.

Предотвратяване

В момента е известно, че има връзка между развитието на злокачествени новообразувания на далака и такива инфекции като хепатит С, HIV инфекция, инфекция, причинена от вируса на Т-клетъчния лимфом. Препоръчва се да се спазват препоръките, които помагат за предотвратяване на инфекция:

 • Използвайте презервативи.
 • Ако решите да получите пиърсинг или татуировка, изберете надежден салон.
 • Не инжектирайте с използвани игли.

Голямо количество мазнини в диетата и наднорменото тегло са още два рискови фактора за развитие на неходжкинов лимфом. Поддържайте здравословна диета и поддържайте здравословно тегло..

Тумори на далака: какви са, как се проявяват?

Далакът има свои собствени функции в организма. Подобно на други органи, той е предразположен към развитие на определени заболявания. Клетките на нейните тъкани са в състояние да мутират под въздействието на редица отрицателни фактори, което води до образуването на тумори.

Какво е тумор на далака

Неоплазмите, засягащи тъканта на далака, могат да бъдат както доброкачествени, така и злокачествени. В първия случай те се образуват в резултат на неконтролирано клетъчно деление.

Но раковите заболявания съдържат променени клетки, които проникват в лимфата и кръвообращението, разпространявайки се по цялото тяло, което причинява развитието на метастази.

Специалистите разграничават първичните тумори и вторичните, които започват да се образуват на фона на ракови лезии на други органи.

Всички новообразувания се различават по структура, форма, размер. Но най-често диаметърът на туморите не надвишава 18 cm.

Заболяването се диагностицира главно при мъже в средна и напреднала възраст. Туморите на далака могат да бъдат открити и при млади хора..

класификация

Туморите, които засягат тъканта на далака, могат да бъдат доброкачествени или злокачествени. В зависимост от наличието или отсъствието на ракови клетки в състава, специалистът предписва курс на терапия.

доброкачествен

Такива формации имат по-благоприятна прогноза. Симптомите може да не се появяват дълго време, но с нарастването на тумора се появяват дискомфорт и болка. Специалистите разграничават няколко вида новообразувания.

хемангиоми

Той е локализиран на повърхността на органа, в резултат на което няма трудности при диагностицирането с ултразвук.

Хемангиомът започва да се образува от кръвоносните съдове и представлява техните множество плексуси.

Lymphangioma

Те се наричат ​​вродени тумори, тъй като лимфангиомът започва да се образува още в периода на вътрематочно развитие.

Характеризира се с бавен растеж, дълго време не показва симптоми. Образува се от лимфните възли.

липом

Образованието се състои от мастна тъкан. Той е в състояние да се образува не само на повърхността на тялото, но и да засегне вътрешните органи.

Липома на далака е вид доброкачествени маси, има бавен растеж. Това е малка капсула, пълна с мастна тъкан.

В редки случаи се установяват съдови неоплазми като хемангиоендотелиома и хемангиоперицитом. Те се образуват по стените на органа.

злокачествен

Съставът на туморите включва мутирали клетки, които под влияние на определени фактори започват бързо да се разделят. Заболяването е придружено от тежки симптоми само на 2 етапа..

Reticulosarcoma

Инсталира се изключително рядко. В ранните етапи се открива само на случаен принцип. Той се формира от ретикуларни клетки, поради което е получил името си.

фибросарком

Често се диагностицира и принадлежи към най-често срещаните злокачествени новообразувания на далака и други органи..

Неоплазмата се формира от клетки на съединителна тъкан, засегнати от патологичния процес..

гиосарком

Той има агресивен ход и е придружен от метастатични лезии вече на 2 етапа от своето развитие. Лечението е трудно, тъй като ангиосаркома е устойчива на ефектите на голям брой химиотерапевтични лекарства.

Туморът се развива от ендотелни клетки, бързо се увеличава по размер..

Хамартома

Характеризира се с тумороподобни промени в далака. Расте бързо, способен е да метастазира в съседни и отдалечени органи..

Отличителна черта на хамартома е плетената структура.

Защо се появяват тумори на далака?

Точните причини за образуването на новообразувания върху тъканите на далака от специалисти не са установени. Но въз основа на изследванията и статистиката учените са установили редица фактори, които влияят върху състоянието на органа и увеличават риска от развитие на тумори от различни видове.

Важна роля на първо място играе наследствеността. При много пациенти с диагностициран доброкачествен или злокачествен далак следващият род е страдал от подобни заболявания..

Отрицателните ефекти върху организма имат вещества, които са част от алкохолни напитки и тютюнев дим. Така експертите смятат, че лошите навици могат да станат провокатор на разпространението на патологичния процес.

Доброкачествените тумори се образуват най-често в резултат на нарушения в развитието на тъканите на органите и на съседните съдове. Причината за това може да бъде неблагоприятни фактори, които влияят върху тялото на жената по време на бременност.

Смята се също, че лошата екология, вдишването на вредни вещества, инфекциозни и възпалителни заболявания, при които патологичният процес засяга далака, може да провокира развитието на новообразувания от различно естество.

Клинична картина

Симптомите зависят от естеството на хода на заболяването. При липса на ракови клетки в тумора симптомите не се появяват дълго време, те растат бавно.

В случай на развитие на злокачествена формация, клиничната картина се произнася само на етапи 2, 3 и 4, когато туморът достигне значителен размер и започне да оказва натиск върху съседните органи.

Пациентите се оплакват преди всичко от усещане за пълнота в горната част на корема и дискомфорт в хипохондриума от лявата страна. Налице е асиметрия на корема, поради увеличаване на неоплазмата.

Сред често срещаните признаци се отбелязват болезнени усещания, интензитетът на които зависи от степента на развитие на заболяването, влошаване на апетита, загуба на тегло, постоянна слабост и повишена умора. Също така, пациентите имат подуване на долните крайници, появяват се дизурични разстройства и индикаторите за кръвно налягане се увеличават.

При наличие на раково образувание се наблюдава интоксикация на организма с продукти на разпад на тумора. Подобно състояние е придружено от гадене, бледност на кожата.

С увеличаването на развитието на образованието болезнените усещания стават по-изразени, отстъпват на долната част на гърба, поради повишен натиск върху съседните структури.

Диагностика

В ранните стадии на развитие на неоплазмата, независимо от вида им, клиничната картина практически липсва, което затруднява диагностиката.

В някои случаи установяването на заболяване става на случаен принцип по време на ултразвуково сканиране за друго заболяване или при рутинен преглед..

За да идентифицира особеностите на патологията, специалистът предписва редица не само инструментални, но и лабораторни методи за изследване.

Ултразвуковото изследване на вътрешните органи ви позволява да анализирате структурата на паренхима, да прецените размера на далака.

В някои случаи се предписва ултразвук. Процедурата е насочена към определяне на нарушения в кръвообращението в организма, оценка на скоростта на притока на кръв във вените и артериите.

Този диагностичен метод се провежда с помощта на специално контрастно средство. Той оцветява засегнатите тъканни области на снимките, което позволява на специалиста да определи степента на разпространение на патологичния процес.

КТ на коремните органи е един от най-информативните и точни методи на изследване и ви позволява да определите наличието на новообразувания от различни видове, дори и с малки размери.

Процедурата се провежда и чрез предварително въвеждане на контрастно вещество. Целиакографията се използва за оценка на състоянието на вените, артериите на коремните органи.

Потвърждение за наличието на новообразувание възниква, когато се установи аваскуларно място в областта на далака или ако се установи значително изместване на вените..

Тъканните участъци на засегнатия орган се вземат с цел по-нататъшно хистологично изследване.

Лабораторно изследване на биопата ви позволява да изясните естеството на патологията и да разграничите злокачественото от доброкачественото.

На пациента се предписва и кръвен тест, за да се определи наличието на туморни маркери и възпалителния процес. Като допълнителен начин за откриване на метастатични лезии може да се предпише ЯМР. След получаване и проучване на всички диагностични резултати се установява точна диагноза и се определя методът на лечение.

Методи за лечение

В случай на установяване на образование в далака чрез ултразвук, независимо от естеството на курса, единственото лечение е операцията. В някои случаи се използват други методи на експозиция..

Хирургическа интервенция

Резекция на неоплазмата се извършва по два начина, в зависимост от размера на неоплазмата. Също така, при избора на метод на ексцизия, специалистът взема предвид структурата на неоплазмата, нейното местоположение.

При установяване на доброкачествено образование се извършват операции за съхраняване на органи. В този случай хирургът премахва само тумора. Но в случай на развитие на рак е трудно да се запази органът.

Резекция на органи

Премахването се извършва както със скалпел, така и със специални ултразвукови ножици. Използват се различни методи за достъп, като ендоскопски, лапароскопски или отворен.

В зависимост от размера на неоплазмата, специалист може да резецира целия орган или само част от него заедно със засегнатите тъкани.

изваждане на далака

Техниката може да се използва за установяване на доброкачествени тумори с големи размери или ракови тумори заедно с органа. Най-често използваният лапароскоп.

Използването на модерно оборудване може да намали травмите на тъканите и да съкрати периода на рехабилитация..

химиотерапия

В случай на откриване на злокачествена формация, придружена от метастатични лезии, засягащи съседни и отделени органи, се предписва химиотерапия.

Техниката е насочена към унищожаване на патологично променени клетки, намаляване на размера на образуването и намаляване на риска от усложнения.

Атипичните клетки се лекуват с химиотерапевтични лекарства. Продължителността на лечението и броят на курсовете се определят от лекуващия лекар въз основа на характеристиките на хода и стадия на заболяването.

Лъчетерапия

Засегнатите тъкани са засегнати от йонизиращо лъчение. Процедурата може да се извърши както външно, така и вътрешно..

Недостатъците на лъчевата терапия са висок риск от странични ефекти и вероятността от излагане на здрави тъкани. Техниката се използва преди или след операцията.

Усложнения и последствия

Доброкачествените новообразувания, въпреки липсата на ракови клетки в състава, представляват опасност за организма. Това се дължи на високия риск от тяхната трансформация в злокачествени тумори..

При липса на терапия в случай на откриване на рак на далака, с течение на времето патологично променените клетки проникват в кръвта, лимфата и се разпространяват в тялото. В резултат на това възниква бъбречна, сърдечна, белодробна недостатъчност..

При човек с установено злокачествено образуване на далака се откриват метастатични лезии в различни органи. Често страдат белите дробове, черния дроб, мозъка, костната тъкан.

На фона на продължаващите промени започват да се развиват асцит, хеморагичен плеврит, кахексия, появява се вътрешно кървене. Заболяването в някои случаи е придружено от разкъсване на далака. Резултатът е фатален.

прогноза

С развитието на доброкачествен тумор прогнозата често е благоприятна. В случай на своевременно отстраняване, пациентът може да се върне към нормалния си живот..

Ако се открие злокачествено образувание, прогнозата зависи от етапа на развитие на патологията. В началните етапи е много по-лесно да се отървете напълно от тумора и да постигнете положителни резултати със сложно лечение.

Но в случаите на ненавременна диагноза на заболяването, когато туморът е неоперабилен, продължителността на живота е не повече от една година и половина. Това се дължи на бързото разпространение на метастатичните лезии и нарушената работа на много органи.

Предотвратяване

Точните причини за образуването на различни видове върху тъканите на далака не са установени, което не позволява разработването на специални превантивни мерки.

Но експертите препоръчват да следвате общите правила, които значително ще намалят риска от развитие на болестта:

 1. Елиминирайте въздействието на вредните вещества върху организма.
 2. Хранете се правилно и балансирано. В диетата трябва да има зеленчуци и плодове. Необходимо е да се откажат вредните продукти, съдържащи голямо количество канцерогени и химикали.
 3. Спортувай.
 4. Спрете да пушите и пиете алкохол.
 5. Подлагайте се на профилактични прегледи годишно. Това ще установи наличието на тумор в ранен стадий на неговото развитие.
 6. Своевременно лекувайте инфекциозни и възпалителни заболявания на вътрешните органи.
 7. Поддържайте имунитета. За това се препоръчва приемането на мултивитаминни комплекси през есенния и пролетния период.

Важно е също така, когато се появят първите признаци на наличие на новообразувания, засягащи далака, незабавно да се консултирате със специалист. Пациентите трябва да помнят, че само навременното лечение ще подобри прогнозата и ще премахне появата на усложнения..

Туморите, които се образуват върху тъканите на далака, могат да бъдат или доброкачествени, или злокачествени. Но независимо от наличието на ракови клетки, те изискват отстраняване.

Операцията се извършва по различни методи в съответствие с размера на неоплазмата, възрастта на пациента и други особености на хода на заболяването. Прогнозата за лезии на далака може да бъде благоприятна, но при наличие на доброкачествен тумор или при липса на метастатични лезии.

Рак на далака: как изглежда? снимка


Сред туморите на далака, растящи от неговите клетки, се различават злокачествени и доброкачествени образувания.

 • Първият вариант включва различни видове саркоми и плазмацитоми, а сред туморите от втория тип по-често се откриват лимфангиоми и хемангиоми.
 • Подобно общо разделение на видовете рак и доброкачествени тумори показва в по-голяма степен техния произход и всяко външно образуване на този орган (например киста) винаги заслужава внимателно и медицинско обслужване..

За да се определи вида на тумора на далака, винаги се извършва цялостно изследване на пациента. И ние ще ви предоставим информация за тези мерки и онези тревожни симптоми, които трябва да ви накарат да отидете на лекар, за да определите диагнозата и да предпишете правилното лечение..

Причини за развитие на тумори

 1. Алкохолът, тютюнопушенето, излагането на неблагоприятни фактори на околната среда може да доведе до генна мутация, която в бъдеще ще доведе до развитие на тумор на далака.
 2. Причините за доброкачествените тумори на далака са доста разнообразни..
 3. Например, кисти могат да се образуват поради нарушения на плода, които се появяват под въздействието на външни неблагоприятни фактори (прием на определени лекарства, алкохол, тютюнопушене или влиянието на неблагоприятни причини за околната среда).
 4. В някои случаи растежът на доброкачествена формация може да бъде причинен от различни заболявания на органа (инфаркт, абсцес), травматични ефекти (по време на операция или травма), проникване на ехинокок или ларвни форми на свинския тения в тъканта на далака.
 5. Причините за рак на далака все още не са добре разбрани..

Приема се, че както в случаите с развитието на ракови процеси в други органи и тъкани, техният растеж се провокира от появата на спонтанни или причинени от други фактори мутации на нормалните органи на клетките.

Ракът на далака се открива изключително рядко и затова диагнозата им винаги отнема по-дълъг период от време.

класификация

Цялостната система за класификация на туморните процеси на далака с право може да се счита за схемата, предложена през 1985 г. от Morgenstern (L. Morgenstern):

 • тумороподобни нарушения - хамартрома (или спленом), непаразитна киста;
 • доброкачествени новообразувания - хемангиом, лифангиом, хемангиоендотелиом, хемангиоперицитом;
 • съдови злокачествени заболявания - лимфангиосарком, хемангиосарком, хемангиоперицитом, хемангиоендотелиален саркома;
 • лимфоидни образувания - болест на Ходжкин (Ходжкин), плазмоцитом, неходжкинов лимфом, възпалителен псевдотумор, тумор на Кастелман, локализирана реактивна лимфоидна хиперплазия;
 • нелимфоидни образувания - злокачествен фиброзен хистиоцитом, саркома на Капоши, ангиолипома, липома, миелолипома, лейомиосарком, злокачествен тератом.

В тази статия ние описваме неоплазмите, с които хирурзите трябва да се справят най-често..

Хамартомите (или спленомите) са възлови лезии, състоящи се само от елементи на червената пулпа. Според наблюденията на специалисти те се откриват по-често при възрастни хора и могат да бъдат открити както при мъже, така и при жени.

При изследване под микроскоп се определя отсъствието на дендритни клетки и фоликули, наличието на огнища на екстрамедуларна хематопоеза и слабо развитите фиброзни трабекули..

При визуално изследване мястото на тумора изглежда като ясно определен възел с по-тъмен нюанс от заобикалящата тъкан.

Съдовите новообразувания на органа според специалистите са най-честите първични тумори на този орган.

По-често се откриват единични образувания с размер по-малък от 2 см, които „често се откриват случайно по време на инструментални изследвания на тялото по време на рутинни прегледи или по време на диагностика за други заболявания.

Много по-рядко такива образувания са големи или множествени (тоест засягат всички тъкани на далака). Пациентите със съдови тумори често страдат от анемия, коагулопатия при консумация и тромбоцитопения.

В тъканите на далака могат да се образуват такива съдови неоплазми:

 • капилярен, мултинодуларен, кавернозен хемангиом;
 • гиосарком;
 • "Крайбрежен" ангиом;
 • инфантилен хемангиоендотелиом;
 • хемангиоперицитом;
 • дифузна синусоидална хемангиматоза.

В клиничната практика на хирурзите най-често се среща кавернозен хемангиом. Това е червено-лилав възел, който в своя участък показва гъбава структура. При изследване на тъкан за биопсия се визуализират синусоидални съдови кухини с различни форми и размери, облицовани със слой от ендотелни клетки, общуващи помежду си.

Сред всички съдови онкологични процеси на далака, най-специфичен е "крайбрежният" ангиом. Неговата „оригиналност“ се проявява в размери, вариращи от няколко милиметра до почти пълна подмяна на органа с променени клетки.

Хистологичният анализ на тъканите на такава формация разкрива анастомозиращи съдови канали, които по вид наподобяват синусите на далака.

Размерите им могат да бъдат различни, а стените на каналите са облицовани с ендотелни клетки, които понякога образуват папили и се характеризират с фагоцитоза на кръвни клетки.

Нодуларните хемангиоми почти винаги са представени от един възел и продължават с положителна прогноза. При изследване на тъканта за биопсия се разкриват малки грануломи, състоящи се от съдови възли с изтрита лобуларна структура. Те са заобиколени от хиалинова капсула с гладки мускулни клетки или хистиоцити..

Хемангиоендотелиомите се характеризират с повишена клетъчност. Те са по-агресивни от обикновените хемангиоми..

Лимфомите растат от клетките на лимфоидната тъкан. Такива тумори често приличат на възел и протичането им се характеризира с периодично и забавено генерализиране на туморния процес, придружено от промени в периферната кръв.

При лимфоцитна левкемия, която се характеризира с мутация на клетките на костния мозък, се наблюдава системен характер на увреждането на организма със задължителното участие на далака в онкологичния процес. В резултат на това пациентът развива аномалии в състава на кръвта и се появяват левкемични инфилтрати с характерно отсъствие на основния фокус.

Най-високата злокачествена неоплазма на далака е ангиосаркома. Сред злокачествените съдови образувания на този орган в клиничната практика той се среща по-често.

При визуално изследване ангиосаркома е ясен хеморагичен възел или има дифузно разпространение върху тъканите на органа и води до неговото разрушаване.

Описани са случаи, когато такъв тумор се образува в органа на пациента няколко години след запушване на ранена далак и оставяне на марлен тампон в тялото на пациента.

При изследване на тъканите на ангиосаркома под микроскоп се откриват кръгли, вретеновидни и полигонални клетки, които образуват съдови прорези и канали. А имунохистохимичният анализ разкрива маркери на хистиоцити и ендотелни клетки. Характерна особеност на точно такъв съдов злокачествен онкологичен процес е наличието на хиалинови интрацитоплазмени гранули.

Симптоми

Лицата, страдащи от тумор на далака, се оплакват от тежест и спукване на болка в левия хипохондриум.

Най-често пациентите с тумори на далака се оплакват от появата на чувство на спукване или дискомфорт в горната част на корема в левия хипохондриум или асиметричен корем. По-късно те развиват следните симптоми:

Експертите отбелязват, че при доброкачествените новообразувания на далака симптомите се развиват и растат бавно и неусетно. Често пациентите не могат да си спомнят точната дата на появата на определен знак. И този често наблюдаван факт се обяснява с бавния растеж на образованието..

Диагностика

 • Често основната диагноза на такива новообразувания е трудна поради неспецифичността и оскъдността на симптомите на такива онкологични процеси..
 • Ултразвуковото и дуплексното сканиране обикновено се предписват на пациента за откриване на тумори на далака, но в много случаи това също не е достатъчно за точна диагноза поради лоша визуализация на някои новообразувания.
 • Ето защо най-предпочитаните варианти са изследвания като КТ или ЯМР. Те ви позволяват да получите данни за следните параметри, важни за по-нататъшното разработване на план за лечение:
 • локализация и размер на патологичния фокус;
 • предполагаеми морфологични характеристики на тумора (паразитизъм, злокачествено заболяване и др.);
 • участие в туморния процес на съседни тъкани и органи;
 • функции на кръвообращението на органите.

Най-предпочитано е да се извърши компютърна томография с въвеждането на неионно контрастно вещество (Visipack, Omnipack, Ultravist) във вена.

В началото на такова изследване се правят поредица от изображения преди въвеждането на контраст и след това се извършват интравенозно приложение на лекарството и друга серия сканирания през различни интервали от време..

Именно тези визуализации помагат на лекарите да различават нормалните тъкани от области, които са претърпели разпад поради туморния процес. В допълнение, изображенията предоставят възможност за изследване на съдовата система на органа и съдовете в съседство с него, като тази информация помага да се разграничи кистата от новообразувания.

 1. Въз основа на горната информация можем да заключим, че диагнозата на туморите на далака винаги трябва да бъде изчерпателна.
 2. Именно неговата сложност и високият процент на грешни диагнози (75-80% дори при използване на КТ и ЯМР) позволяват да се вземат предвид всички възможни данни, за да се определи правилно наличието или липсата на туморен процес.
 3. Често само по време на хирургическата интервенция, по време на която е възможно да се вземе биопсичен образец за спешен хистологичен анализ, е възможно да се постави окончателна диагноза.

лечение

Когато съставя план за лечение, лекарят определя тактиката на управление на пациента, избирайки една от възможните опции:

 • динамично наблюдение на туморния процес;
 • операция.

Изборът се определя от предполагаемата морфологична структура на неоплазмата, размера и локализацията на онкологичния процес, връзката с околните тъкани, качеството на кръвния поток в органа и признаците на сложен ход. А размерът на туморния фокус може да се превърне в ориентир за избора на техниката на интервенция.

По правило по-рано в онкологичната практика се провежда първоначалното наблюдение на тумора и много ракови процеси се оценяват като доброкачествени. Сега в повечето случаи със съмнителен тип образование на пациента се предписва хирургично лечение. Той може да се състои от следните видове интервенции:

 • перкутанно отстраняване на кистозни образувания - извършва се с помощта на пункция (пункция);
 • органоспестяваща хирургия за отстраняване на далака (спленектомия), последвана от автотрансплантация на далакови тъкани в резекцията на органа или органа - интервенциите се извършват с помощта на класически или лапароскопски достъп;
 • органно-спленектомия - извършва се класически или лапароскопски.

При кисти се извършват перкутанни пункции с катетър, дрениращ кухини с течност. Такива хирургични процедури могат да се извършват с локална анестезия и да се превърнат в отлична алтернатива на по-инвазивните техники, когато кистата е не повече от 4-5 см в диаметър..

Резекция в онкологичните процеси се извършва само за доброкачествени новообразувания. Обикновено се извършва нетипична резекция на органи, тъй като именно такъв метод е най-предпочитан от гледна точка на запазването на повече тъкани на далака.

Цитопения: прогноза и колко живеят?

 • По време на такава операция хирургът отстранява неоплазмата, без да отчита сегментарната структура на далака и използва съвременни хирургични техники (използвайки ултразвукови ножици, биополярна лигатура, аргонова усилена плазма и др.)..
 • ) и локални средства за спиране на кървенето (например PerClot хемостатична система).
 • Следните клинични случаи са показания за спленектомия:
 • паразитни и непаразитни кисти;
 • доброкачествени образувания: ендотелиоми, лимфангиоми, хемангиоми;
 • злокачествени тумори: лимфосаркоми, фибросаркоми и др.;
 • неходжкинов лимфом.

Най-предпочитано е далакът да бъде отстранен лапароскопски, тъй като тази минимално инвазивна техника е изцяло алтернатива на класическата хирургия.

Може да се извърши с достатъчно техническо оборудване на клиниката и съответното умение на хирург, който притежава достатъчно ръчни умения за провеждане на такива операции.

Основните предимства на тази хирургична техника са намаляването на травмите на тъканите, рискът от усложнения по време и след интервенцията, броят дни, необходими за възстановяване от хирургично лечение.

Идентифицирането на доброкачествени или злокачествени тумори на далака винаги изисква внимателно внимание от лекарите и пациентите, тъй като липсата на характерни симптоми и трудности при диагностицирането на тези заболявания могат да причинят погрешна или "закъсняла" диагноза. За борба с болестта най-често на пациента се предписва хирургично отстраняване на част от органа или на целия далак. Прогнозите за такива образувания са винаги индивидуални и зависят от много фактори: вида на тумора, навременността на неговото откриване, правилността на лечението и свързаните с него заболявания.

Кой лекар да се свържете

Туморите на далака обикновено подлежат на хирургично лечение. Обемът му зависи от вида на образованието и тежестта на патологичния процес.

Ако се появи необяснима тежест, болка в левия хипохондрий, консултирайте се с лекар. След първоначалния преглед пациентът се насочва към хематолог, а след това към хирург.

Рак на далака: симптоми и прояви с тумор на далака, метастази в далака с рак

Злокачествените тумори на далака са много редки. Те могат да бъдат първични (когато неоплазмата първоначално се развива в далака) и метастатични (когато туморните клетки от други органи се разпространяват в далака).

Причини за развитие и рискови групи

Злокачествените тумори се развиват в резултат на мутации, които се появяват в клетките. Тези мутации засягат гените, които регулират клетъчната репродукция, апоптозата (програмирана клетъчна смърт) и възстановяването на увредената ДНК. Защо такива мутации са възникнали във всеки отделен случай е трудно да се каже.

Някои състояния увеличават вероятността от развитие на рак - те се наричат ​​рискови фактори. Ако говорим за най-често срещаната форма на рак на далака - лимфом, тогава рисковите фактори ще бъдат следните:

 • Възраст. С течение на годините в клетките на човешкото тяло се натрупват мутации и се увеличава вероятността от развитие на различни видове рак.
 • Етаж. Мъжете се разболяват по-често.
 • Фамилна анамнеза: ако лимфомът е диагностициран при близки роднини.
 • Нарушения на имунната система: отслабен имунитет, автоимунни заболявания.
 • Въздействието върху организма на определени вредни вещества.
 • Някои изследвания откриват връзка между хроничния хепатит С и В-клетъчния неходжкинов лимфом..

Класификация, етапи

"Рак на далака" не е напълно правилен термин. Строго погледнато, ракът се отнася до тумори, които идват от епителната тъкан. В далака злокачествените новообразувания се развиват от други видове тъкани..

Техните класификации се променят във времето и варират при различните автори. Понастоящем лекарите често се ръководят от класификацията на L. Morgenstern, разработена през 1985 г..

В съответствие с него всички злокачествени тумори на органа са разделени на три големи групи: съдови, лимфоидни и нелимфоидни:

Примери за съдови тумори
 • лимфангиомиома;
 • лимфангиосаркома;
 • хемангиоендотелен сарком;
 • злокачествен хемангиоперицитом.
Примери за лимфоидни тумори
 • Болест на Ходжкин;
 • неходжкинов лимфом;
 • плазмоцитом.
Примери за нелимфоидни тумори
 • злокачествен фиброзен хистиоцитом;
 • фибросарком;
 • леиомиосаркомна;
 • Саркома на Капоши;
 • злокачествен тератом.

Най-често лимфомите се появяват в далака. В този случай увреждането на първичните органи е рядко явление. Известно е, че при неходжкинов лимфом далакът участва в 50–80% от случаите, често това се случва с ходжкиновите.

От съдовите злокачествени тумори в далака най-често се среща ангиосаркома. Независимо от това, това е много рядко заболяване - открива се при 1-3 души от десет милиона. Ангиосаркома идва от тъканта на съдовата стена, е силно агресивен, бързо дава метастази.

Симптоми на рак на далака

Диагностицирането на рака на далака по симптоми е много трудно. Проявите на заболяването са неспецифични, те могат да се появят при много патологии, включително други видове рак. При лимфомите 25% от пациентите нямат никакви оплаквания и туморът се диагностицира случайно.

 • коремна болка, обикновено в горната лява част;
 • слабост, повишена умора;
 • загуба на тегло без видима причина;
 • повишаване на телесната температура;
 • изпотяване през нощта;
 • увеличение на подкожните лимфни възли: в аксиларните и ингвиналните области, на шията;
 • повишено кървене, което се проявява под формата на синини по кожата;
 • намален апетит;
 • чести инфекции.

Важно е да се обърне внимание на всички необичайни симптоми. Ако те продължават няколко дни, трябва да видите лекар. Той помага своевременно да се диагностицира рак и други заболявания..

Метастази за рак на далака

Първичните тумори на далака са много рядко явление. Най-често тя участва в процеса втори път. Метастазите в далака от солидни (солидни) тумори като рак на гърдата, стомаха, червата или белия дроб са още по-редки. В научната литература са описани много малко такива случаи..

Диагностични методи

При злокачествените новообразувания често се отбелязва увеличен далак. Може да се открие по време на ултразвуково, компютърно, магнитен резонанс. Ако обаче далакът е уголемен, това не означава, че човекът има рак. Това може да бъде доброкачествена неоплазма.

Ако се открие увеличен далак, лекарят може да предпише подробен кръвен тест, изследване на червения костен мозък. Най-точният метод за диагностициране на злокачествен тумор е биопсия. Материал за хистологичен и цитологичен анализ може да се получи чрез пункция (с помощта на канюла) или чрез отстраняване на далака.

Възможно ли е да се диагностицира рак на далака в ранните етапи, преди появата на първите симптоми? Няма специални скринингови тестове. Няма проучвания, които да се препоръчват редовно на всички хора. Повишено внимание към тяхното здраве трябва да се обърне на хора, които имат някои рискови фактори: вирусен хепатит В и С, състояния на имунодефицит, автоимунни патологии, лечение с имуносупресори. Ако се смутите от симптомите, изброени в тази статия - трябва да посетите лекар и да бъдете проверени.

Лечение на рак на далака

Подходите за лечение зависят от вида и стадия на рака. Например, при лимфоми, ако няма симптоми, достатъчно е да ходите на прегледи на лекар на всеки шест месеца и да вземете кръвни изследвания.

Ако например се открият метастази на солиден тумор в далака, е необходимо активно лечение. По-долу ще разгледаме основните принципи за лечение на лимфомите като най-често срещаните тумори на далака..

хирургия

Основният вид лечение на лимфома на далака е отстраняване на органи, спленектомия. Според статистиката повечето пациенти, подложени на такава операция, не се нуждаят от други видове лечение през следващите пет години..

химиотерапия

В някои случаи се използват лекарства за химиотерапия - лекарства, които унищожават туморните клетки. Някои от тях се прилагат интравенозно, други се приемат под формата на хапчета. Видът, дозировката и схемата на прилагане на лекарства за химиотерапия се избират в зависимост от вида и стадия на тумора.

Проучванията показват, че ритуксимаб, лекарство от групата на моноклонални антитела, може да бъде ефективна алтернатива на спленектомия за лимфоми. Той помага за облекчаване на симптомите и избягване на сложна операция..

Лъчетерапия

В някои случаи лъчетерапията се използва за борба с лимфомите. Използвайте рентгеново лъчение, протонна терапия.

Лъчевата терапия се използва като независим вид лечение за борба с тумора в ранните етапи. В по-късните етапи и с агресивни новообразувания се комбинира с химиотерапия. В допълнение, радиацията помага в борбата със симптомите, причинени от метастази..

Трансплантация на стволови клетки

Трансплантацията на стволови клетки (трансплантация на червен костен мозък) е показана в случаите, когато туморът не може да се лекува с химиотерапия и лъчева терапия. Предписват се високи дози химиотерапия или радиация за потискане на собствения им червен костен мозък, след това стволови клетки от червен костен мозък се инжектират в кръвта на пациента - собствена или донорска.

Усложнения

Злокачественият тумор може да се разпространи в мозъка, гръбначния мозък и да причини неврологични усложнения. Компресията на нерва води до болка. Фокусите в лимфните възли, които са вътре в гърдите, могат да доведат до кашлица, задух, болка в гръдната кост.

Далакът не е жизненоважен орган, следователно след отстраняването му човек може да живее, както преди, без да изпитва никакви симптоми, свързани с неговото отсъствие. Имунната защита обаче се намалява до известна степен и пациентът става по-уязвим от инфекции..

Рак рецидив

Всеки злокачествен тумор след успешно лечение може да се повтори. Ето защо е важно редовно да посещавате лекар и да се подлагате на прегледи. Това ще помогне да се идентифицира рецидив във времето и да се започне лечение..

Прогноза за оцеляване

Прогнозата зависи от вида, стадия, степента на агресивност на тумора. По-специално, при лимфом от клетки на маргиналната зона на далака, фактори като възрастта на пациента, левкоцитоза, лимфоцитоза, левкопения, тромбоцитопения, анемия, увреждане на червения костен мозък и други органи, използването на химиотерапия и моноклонални антитела влияят на прогнозата.

В един от изследователите пациентите бяха разделени на рискови групи и изчислиха прогнозите си за петгодишна преживяемост (% от пациентите, оцелели за 5 години от момента на диагнозата на заболяването):

 • нисък риск - 88%;
 • среден риск - 73%;
 • висок риск - 50%.

Предотвратяване

В момента е известно, че има връзка между развитието на злокачествени новообразувания на далака и такива инфекции като хепатит С, HIV инфекция, инфекция, причинена от вируса на Т-клетъчния лимфом. Препоръчва се да се спазват препоръките, които помагат за предотвратяване на инфекция:

 • Използвайте презервативи.
 • Ако решите да получите пиърсинг или татуировка, изберете надежден салон.
 • Не инжектирайте с използвани игли.

Голямо количество мазнини в диетата и наднорменото тегло са още два рискови фактора за развитие на неходжкинов лимфом. Поддържайте здравословна диета и поддържайте здравословно тегло..

Симптоми и прояви на рак на далака

Едно от най-редките онкологични новообразувания със злокачествено значение е ракът на далака, симптомите на който в повечето клинични случаи се обясняват с други заболявания.

Патологията засяга пациенти от различен пол и възраст. Туморният процес на този важен орган е най-опасен, тъй като именно лимфната система осигурява борбата срещу канцерогенните клетки.

Ранното откриване увеличава шанса за благоприятен резултат.

Какво е опасен рак на далака за човешкия живот?

Далакът е разположен в горната лява част на коремната кухина, под гърдите. Той е защитен от 9-то и 11-то ребро. Размерът не надвишава юмрука, има формата на боб. Този мек, гъбен орган принадлежи към лимфната система, той осигурява имунната функция на организма. Филтрира кръвта, премахвайки нежеланите материали от нея, като бактерии, вируси.

Органът се състои от два вида тъкан - бяла и червена пулпа, всяка от които изпълнява различни функции. Бялата тъкан произвежда бели кръвни клетки, наречени лимфоцити. Те играят важна роля в защитата на организма от инфекции..

Червено - филтрира кръвта, контролира производството и нивото на червените кръвни клетки. Той унищожава повредени, стари или ненормални червени кръвни клетки.

Натрупва левкоцити и тромбоцити, които определят качеството на процеса на коагулация на кръвта и осигуряват заздравяване на рани.

Опасността от рак на далака е, че не е било възможно да се открие болестта дълго време - клиничната картина е доста „замъглена“, а първите симптоми се обясняват с умора, излишен труд, престой в стресова среда. Пациентът се изследва, когато туморът достигне втория или третия етап на своето развитие, което изключва възможността за решаване на здравословен проблем само чрез консервативни методи..

Друг отрицателен аспект на рака на този лимфоиден орган е лошата коагулация на кръвта. Този факт усложнява планирането на лечението, тъй като извършването на резекция или друг вид операция е много опасно: съществува риск от развитие на силно контролирано кървене.

Онкологичният тумор на злокачествен курс нанася голям удар върху имунната система на човека, в резултат на това устойчивостта на организма към атаки на патогени намалява значително.

Причини за развитие на злокачествени тумори на далака

Образуването на злокачествен процес е предразположено от коремни наранявания (дори и да не са придружени от разкъсване на далака) и наличието на доброкачествена неоплазма (ако по-късно се превърне в рак). Също така, ракът на далака е метастаза на тумор на друг орган.

В допълнение към генетичната предразположеност към развитието на онкологичен тумор, има определени рискови фактори. Те предлагат:

 • систематично въздействие на организма на химикалите;
 • ефектът на радиация;
 • наличието на левкемия или лимфом в семейна анамнеза;
 • прехвърлена химиотерапия;
 • хронични заболявания, засягащи лимфоидната тъкан;
 • някои видове инфекции;
 • отслабена имунна система срещу ХИВ / СПИН.

Разгледаните фактори включват скорошна трансплантация на органи и наличието на дългогодишен туморен процес в организма. Рисковата група включва хора в напреднала възраст и спортисти, които по професия провеждат състезания с използване на сила. Ударите и механичното въздействие върху коремната кухина водят до развитие на рак на далака.

Още първите признаци на заболяване

Спленомегалията не се счита за отделно състояние, по-често действа като резултат от основно разстройство. Симптомите и проявите на рака на далака, които са неспецифични, предполагат:

 1. Синдром на болката. Неприятно усещане в горната лява част на корема, простиращо се до лявото рамо. Усещането се засилва при дълбоко вдишване.
 2. Чувство за пълнота без ядене или след изяждане на малка порция. Това се дължи на натиска на увеличен далак (явление се определя като спленомегалия) върху стомаха.
 3. Анемия (определя се по лабораторен метод, преди анализът да се визуализира по бледност на кожата, слабост и замаяност).
 4. умора.
 5. Висока податливост на инфекции, засягащи различни органи и системи.
 6. Вътрешно кървене.
 7. Липса на апетит.
 8. Масивен косопад.

В допълнение към горното, такъв симптом като загуба на кожата на тургор, образуването на изразени бръчки, покритието става увиснало, дехидратирано.

Признаци за напреднал стадий

Тъй като туморът има курс на ангиосаркома или лимфосаркома, преходът към по-тежък стадий настъпва доста бързо. Ако туморен процес не може да бъде открит дълго време и той напредва, пациентът претърпява развитие на тежки състояния, включително:

 • загуба на тегло, изчерпване на критичната степен;
 • треска поради мощна интоксикация на организма. Повишаването на телесната температура винаги е придружено от втрисане, болки в костите и мускулите;
 • подуване и разширяване на вътрешните органи;
 • постоянна болка, чиято локализация е левият хипохондриум;
 • разрушаване на костната тъкан. Предразположение към фрактури. Зъбите се рушат.

В допълнение към изброените симптоми има нарушение на дихателния цикъл. Лабораторният метод установява левкопения и тромбоцитопения. Тези явления се дължат на неспособността на далака да изпълнява напълно своите функции.

Кога да прегледате лекар?

Необходимо е да се свържете със специалист на етапа на развитие на постоянна болка или остра болка в левия хипохондриум.

Тревожен знак трябва да бъде почти пълна липса на апетит, повишена умора, безпричинно отслабване. Тежкият коремен оток също не може да бъде игнориран..

Ако в кръвта се открие примес на кръв едновременно с посочените признаци, трябва незабавно да се свържете с лекар!

Какви тестове и изпити ще са необходими?

Специалистът планира правилното лечение само след получаване на тези диагностични мерки. Основните методи на изследване включват:

 1. Лабораторен метод. Лекарят ще предпише подробен кръвен тест, за да оцени състава му.
 2. Анализ на костен мозък.
 3. ЯМР (за откриване на туморни метастази).
 4. Спирална компютърна томография.
 5. Ултразвуково сканиране.

Благодарение на диагностичната програма е възможно да се установи размерът на далака, обемът на неоплазмата, нейният стадий, наличието на метастази, нивото на кръвоснабдяване на органа.

Как се лекува ракът на далака днес?

Ако онкологията е била открита в началния етап на развитие, има шансове за спасяване на органа. Очакващите тактики не винаги са уместни.

Най-често срещаните методи на лечение до момента:

Тя включва въвеждането на комбинация от лекарства, които могат да спрат растежа и деленето на раковите клетки поради химичното свойство.

Медикаментите имат кумулативен ефект - веществата трябва да се концентрират в достатъчни количества, за да работи лечението.

Следователно химиотерапията се провежда на курс и нейният вид се избира от онколога, като се взема предвид етапа на процеса. Усложнение на метода е липсата на косми по тялото.

Методът се състои в използването на високоенергийни лъчи, които се изпращат директно към туморната тъкан. Облъчването се извършва външно (външно, повърхностно излагане) или вътрешен метод (въвеждането на специални капсули или катетеризация на мястото на локализация на тумора). След курс на такова лечение пациентите имат масивен косопад.

Спленектомията включва пълна ексцизия на органа, туморни метастази. За да се затвърди успехът на операцията, се предписва химиотерапия или лъчение. Операцията се извършва под обща анестезия и продължава няколко часа. Резултатът от отстраняването на далака за социалния статус на пациента е увреждане. Операцията, извършена навреме, ще удължи живота.

Трансплантация на стволови клетки

Насочени към производство на нови лимфоцити за устойчивост на тялото.

Тъй като химиотерапията стерилизира не само раковите клетки, но и стволовите клетки, нормалните кръвни клетки не могат да се актуализират напълно.

Пациентът се нуждае от трансплантация на стволови клетки: той идва както от донора, така и от самия него (до момента на лъчева или химиотерапия - това е важно).

Всеки от методите за лечение на рак се определя, като се вземат предвид стадията му, възрастта на човека и наличието на метастази. Никой онколог не може да гарантира успешен резултат от някой от методите 100%.

Прогноза и колко пациенти живеят

Онкологичните пациенти с неоперабилен рак на далака живеят по-малко от 1 година, ако туморът е бил в състояние да бъде изрязан или органът напълно премахнат, прогнозата е по-благоприятна. Когато се установи обширна пролиферация на метастази, продължителността на живота няма да надвишава два месеца.

Човек може да оцелее без далак, но способността му да се бори с инфекциите ще бъде сериозно намалена. Черният дроб е в състояние частично да компенсира загубата на далака и да поеме някои от функциите му..

Никой не е безопасен от развитието на онкологичния процес. Но хората с генетична предразположеност трябва да бъдат тествани особено редовно. Ако в тялото се образува тумор, това ще помогне да се открие рак на далака дори в ранен стадий, защото симптомите на патологията често са подвеждащи.

Ако специалист предлага хирургично лечение и отстраняване на органи, няма нужда да отказвате, защото по-нататъшното прогресиране на злокачествения тумор ще отнеме живот. Важно е да следвате всички препоръки на лекаря, без да се надявате независимо да разреши такъв сериозен проблем!

Важно Е Да Се Знае За Диария

При лечението на такова заболяване като гастрит често се използва традиционната медицина, които действат не по-лошо от лекарствата. Лайка с гастрит има противовъзпалителен и успокояващ ефект.

Зъбването при дете често е придружено от различни симптоми, които причиняват дискомфорт на бебето и притесняват родителите.