Възможности за клинична употреба на левофлоксацин

Антибактериалните лекарства от групата на флуорохинолоните заемат едно от водещите места при лечението на различни бактериални инфекции, включително и в амбулаторни условия. Въпреки това, ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, толкова популярни в момента

Антибактериалните лекарства от групата на флуорохинолоните заемат едно от водещите места при лечението на различни бактериални инфекции, включително и в амбулаторни условия. Въпреки това ципрофлоксацин, офлоксацин, ломефлоксацин, пефлоксацин, които са толкова популярни в момента, са силно активни срещу грам-отрицателни патогени, умерени срещу нетипични патогени и имат малка активност срещу пневмококи и стрептококи, което значително ограничава употребата им, особено при респираторни инфекции.

През последното десетилетие се появиха нови лекарства от тази група - т.нар. нови флуорохинолони, които запазват висока активност срещу грам-отрицателни патогени, присъщи на техните предшественици, и са значително по-активни срещу грам-положителни и атипични микроорганизми. Едно от тези лекарства е левофлоксацин (таваник). По своята химична структура той е леворотаторният изомер на офлоксацин. Широка гама от антибактериално действие, висока безопасност, удобни фармакокинетични свойства позволяват широкото му използване при различни инфекции.

Механизъм на действие

Левофлоксацинът има бърз бактерициден ефект, тъй като прониква в микробната клетка и потиска, подобно на флуорохинолоните от първо поколение, ДНК гиразата (топоизомераза II) на бактериите, което нарушава образуването на бактериална ДНК. Ензимите на човешките клетки не са чувствителни към флуорохинолони, а последните не оказват токсичен ефект върху клетките на макроорганизма. За разлика от препаратите от предишното поколение новите флуорохинолони инхибират не само ДНК гиразата, но и втория ензим, отговорен за синтеза на ДНК, топоизомераза IV, изолирана от някои микроорганизми, предимно грам-положителни. Смята се, че именно ефектът върху този ензим обяснява високата антипневмококова и антистафилококова активност на нови флуорохинолони.

Левофлоксацин има клинично значим дозантибиотичен ефект, значително по-дълъг от ципрофлоксацин, а също и дълъг (2-3 часа) суб-инхибиторен ефект.

Под влияние на левофлоксацин се наблюдава повишаване на функцията на полиморфонуклеарните лимфоцити при здрави доброволци и пациенти, заразени с ХИВ. Показано е имуномодулиращото му действие върху сливичните лимфоцити при пациенти с хроничен тонзилит. Получените данни ни позволяват да говорим не само за антибактериалната активност, но и за синергичния противовъзпалителен и антиалергичен ефект на левофлоксацин.

Спектърът на антимикробната активност

Левофлоксацинът се характеризира с широк антимикробен спектър, включително грам-положителни и грам-отрицателни микроорганизми, включително вътреклетъчни патогени (Таблица 1).

При сравняване на ефективността на различни антибактериални лекарства срещу патогени на респираторни инфекции беше установено, че левофлоксацин по отношение на антимикробната активност превъзхожда останалите лекарства. Всички пневмококови щамове са били чувствителни към него, включително резистентни към пеницилин, със сравнително по-ниска чувствителност на пневмококи към лекарства за сравнение: офлоксацин - 92%, ципрофлоксацин - 82%, кларитромицин - 96%, азитромицин - 94%, амоксицилин / клавуланат - 96%, цефуроксим - 80%. Всички щамове на moraxella cataralis, хемофилен бацил и чувствителен към метицилин Staphylococcus aureus, 95% от пневмония klebsiella щамове също са чувствителни към левофлоксацин..

съпротивление

Възможността за широко разпространено клинично приложение на левофлоксацин и други нови флуорохинолони кара човек да мисли за опасността от развитие на резистентност към тях. Хромозомните мутации са основният механизъм, осигуряващ устойчивостта на микробите към флуорохинолони. В този случай има постепенно натрупване на мутации в един или два гена и поетапно намаляване на чувствителността. Развитието на клинично значима пневмококова резистентност към левофлоксацин се наблюдава след три мутации и следователно изглежда малко вероятно. Това се потвърждава и от експериментални данни: левофлоксацин причинява спонтанни мутации 100 пъти по-рядко от ципрофлоксацин, независимо от чувствителността на тестваните пневмококови щамове към пеницилин и макролиди. Широкото използване на лекарството през последните години в Съединените щати и Япония не доведе до увеличаване на резистентността към него. Според данните на K. Yamaguchi et al., 1999 г., чувствителността на бактериите към левофлоксацин за пет години, т.е. от началото на широкото му използване, не се е променила и надвишава 90% както за грам-отрицателни, така и за грам-положителни патогени.

По-големият риск от развитие на антибиотична резистентност не е свързан с пневмококи, а с грам-отрицателни бактерии. В същото време, според някои доклади, употребата на левофлоксацин в отделения за интензивно лечение не се придружава от значително повишаване на резистентността на грам-отрицателна чревна флора.

Фармакокинетика

Левофлоксацин се абсорбира добре в стомашно-чревния тракт. Бионаличността му е 99% или повече. Тъй като левофлоксацин почти не се метаболизира в черния дроб, това допринася за бързото постигане на неговата максимална концентрация в кръвта (значително по-висока от тази на ципрофлоксацин). И така, при назначаване на стандартна доза флуорохинолон на доброволци, стойностите на неговата максимална концентрация в кръвта при приемане на левофлоксацин са 2,48 µg / ml / 70 kg, ципрофлоксацин - 1,2 µg / ml / 70 kg.

След приемане на единична доза левофлоксацин (500 mg) максималната му концентрация в кръвта, равна на 5,1 ± 0,8 µg / ml, се достига след 1,3-1,6 часа, докато бактерицидната активност на кръвта срещу пневмококи остава до 6,3 часа независимо от тяхната чувствителност към пеницилини и цефалоспорини. За по-дълго време, до 24 часа, се запазва бактерицидният ефект на кръвта върху грам-отрицателните бактерии от семейство Enterobacteriacae.

Полуживотът на елиминацията на левофлоксацин е 6-7,3 часа. Около 87% от приетата доза се екскретира непроменена с урината през следващите 48 часа.

Левофлоксацин бързо прониква в тъканите, докато нивата на тъканните концентрации на лекарството са по-високи, отколкото в кръвта. Особено високи концентрации се установяват в тъканите и течностите на дихателните пътища: алвеоларни макрофаги, бронхиална лигавица, бронхиални секрети. Левофлоксацинът също достига високи концентрации в клетките.

Дългият полуживот, постигането на високи тъканни и вътреклетъчни концентрации, както и наличието на пост-антибиотичен ефект - всичко това ви позволява да предписвате левофлоксацин веднъж на ден.

Лекарствени взаимодействия

Бионаличността на левофлоксацин се намалява, докато го приемате с антиациди, сукралфат и препарати, съдържащи железни соли. Интервалът между приема на тези лекарства и левофлоксацин трябва да бъде най-малко 2 часа. Не са установени други клинично значими взаимодействия на левофлоксацин..

Клинична ефикасност

Има много публикации за резултатите от клиничните изпитвания за ефективността на левофлоксацин. Най-важните от тях са представени по-долу..

Многоцентрово, рандомизирано проучване на 590 пациенти сравнява ефикасността и безопасността на два режима на лечение: iv левофлоксацин и / или перорално в доза от 500 mg на ден и цефтриаксон iv 2,0 g на ден; и / или цефуроксим перорално 500 mg два пъти дневно в комбинация с еритромицин или доксициклин при пациенти с придобити в общността пневмония. Продължителността на терапията е 7-14 дни. Клиничната ефективност е била 96% в групата на левофлоксацин и 90% в групата, приемаща цефалоспорини. Изтриването на патогена е постигнато съответно при 98 и 85% от пациентите. Честотата на нежеланите лекарствени реакции в групата с левофлоксацин е 5,8%, а в сравнителната група 8,5%.

Друго голямо рандомизирано проучване сравнява ефективността на лечението на пациенти с тежка пневмония с левофлоксацин 1000 mg на ден и цефтриаксон 4 g на ден. Първите дни на левофлоксацин са предписани iv, след това перорално. Резултатите от лечението и в двете групи бяха сравними, но в цефтриаксоновата група имаше значително по-честа промяна на антибиотика в първите дни на лечението поради недостатъчен клиничен ефект.

Сравнени резултати са получени при сравняване на групи пациенти, лекувани с левофлоксацин и коамоксиклав.

Ефективността на монотерапията с левофлоксацин е проучена при повече от 1000 пациенти с пневмония, придобита в общността. Клиничната и бактериологичната ефикасност са съответно 94 и 96%..

Фармакоикономическите проучвания показват, че общите разходи за лечение на пациенти с левофлоксацин и комбинация от цефалоспорин и макролид са сравними или дори малко по-ниски в групата с левофлоксацин.

При пациенти с обостряне на хроничен бронхит, ефективността на лечението с левофлоксацин в доза 500 mg на ден се сравнява с перорален цефуроксим аксетил 500 mg два пъти дневно. Освен това, клиничната и бактериологичната ефикасност не се различава в зависимост от групите и възлиза на 77–97%.

По този начин в момента високата ефективност на левофлоксацин при респираторни инфекции на долните дихателни пътища може да се счита за доказана. Резултатите от проучванията позволяват включването на левофлоксацин като лекарство от първа линия или алтернатива в схемата на лечение при пациенти с придобити в общността пневмония и обостряния на хроничен бронхит (табл. 2).

През последните години левофлоксацинът все повече се използва при други инфекциозни заболявания. И така, имаше съобщения относно успешната му употреба при пациенти с остър синузит. Левофлоксацин в 100% от случаите е активен срещу най-често срещаните бактериални патогени на това заболяване; тя е сравнима по ефикасност с амоксицилин / клавуланат в големи дози и значително надвишава цефалоспорини, котримоксазол, макролиди и доксициклин.

Сред патогените на урологични инфекции се наблюдава повишаване на резистентността към широко използвани антибактериални лекарства. Така от 1992 г. до 1996 г. се отбелязва увеличение на резистентността на E. Coli и S. saprophyticus към котримоксазол с 8–16%, а на ампицилин - с 20%. Резистентността към ципрофлоксацин, нитрофурани и гентамицин нараства през същия период с 2%. Приложението на левофлоксацин при пациенти със сложни пикочни инфекции в доза 250 mg на ден е ефективно при 86,7% от пациентите.

Фармакокинетичните индекси с високо съдържание на левофлоксацин в тъканите бяха дадени по-горе. Това, заедно с антимикробния спектър на лекарството, послужи като основа за неговото използване за предотвратяване на инфекциозни усложнения с ендоскопски методи за лечение и диагностика, например с ретроградна холангиопанкреатография и за периоперативна профилактика в ортопедията.

Използването на левофлоксацин в тези ситуации изглежда обещаващо и изисква допълнително проучване..

безопасност

Левофлоксацин се счита за едно от най-безопасните антибактериални лекарства. Въпреки това, има редица ограничения за назначаването му..

При пациенти с нарушена чернодробна функция не е необходимо да се коригира дозата на лекарството, но нарушената бъбречна функция с понижение на креатининовия клирънс (по-малко от 50 ml / min) изисква намаляване на дозата на лекарството. Не се изисква допълнително приложение на левофлоксацин след хемодиализа или амбулаторна перитониална диализа.

Левофлоксацин не се прилага при бременни и кърмещи жени, при деца и юноши. Лекарството е противопоказано при пациенти, които имат анамнеза за нежелани реакции при лечение с флуорохинолони.

При пациенти в напреднала и старческа възраст, когато приемате левофлоксацин, няма повишен риск от развитие на нежелани странични реакции и не се налага коригиране на дозата.

Контролираните клинични проучвания показват, че нежеланите реакции с левофлоксацин са редки и в по-голямата си част не са сериозни. Съществува връзка между дозата на лекарството и честотата на развитие на ND: при дневна доза от 250 mg, честотата им не надвишава 4,0–4,3%, при доза от 500 mg / ден. - 5,3–26,9%, при доза от 1000 mg / ден. - 22–28,8%. Най-често наблюдаваните симптоми на стомашно-чревна диспепсия са гадене и диария (1,1-2,8%). При венозно приложение е възможно зачервяване на мястото на инжектиране, понякога се наблюдава развитие на флебит (1%).

дозиране

Левофлоксацин се предлага под две форми: за венозно приложение и перорално приложение. Използва се при 250-500 mg веднъж дневно, при тежки инфекции е възможно да се предписват 500 mg два пъти дневно. При пневмония, придобита от общността, продължителността на лечението е 10-14 дни, при обостряне на хроничен бронхит - 5-7 дни.

Таблица 1. Спектърът на антимикробната активност на левофлоксацин
 • S. pneumoniae
 • стрептокок
 • Стафилококите
 • Chlamydia
 • Mycoplasma
 • Legionella
 • H. parainfluenzae
 • М. catarrhalis
 • K. pneumoniae
 • Б. коклюш
 • Yersinia
 • салмонела
 • Citrobacter spp.
 • E. coli
 • Enterobacter spp., Acinetobacter spp.
 • P. mirabilis, vulgaris
 • Neisseria spp.
 • C. perfringens
 • B. urealyticus
 • ентерококи
 • Listeria
 • Peptococcus
 • Peptostreptococcus
 • S. spp.
 • S. marcescens
 • H. influenzae
 • P. aeruginosa
 • C. difficile
 • Pseudomonas spp.
 • Fusobacteria
 • гъби
 • Вируси
 • М. morgani

Левофлоксацин - инструкции за употреба, прегледи, аналози и лекарствени форми (250 mg, 500 mg и 750 mg таблетки Haileflox, инфузионен разтвор, капки за очи 0,5% антибиотик) за лечение на пневмония при възрастни, деца и бременност. структура

В тази статия можете да прочетете инструкциите за употреба на лекарството Левофлоксацин. Предоставя обратна връзка от посетителите на сайта - потребителите на това лекарство, както и мненията на медицински експерти относно употребата на антибиотика Левофлоксацин в практиката им. Голяма молба е да добавяте активно своите отзиви за лекарството: лекарството помогнало или не помогнало да се отървете от болестта, какви усложнения и странични ефекти са наблюдавани, вероятно не са обявени от производителя в анотацията. Аналози на левофлоксацин в присъствието на налични структурни аналози. Използвайте за лечение на пневмония, простатит, хламидия и други инфекции при възрастни, деца, както и по време на бременност и кърмене. Съставът и взаимодействието на лекарството с алкохол.

Левофлоксацин е синтетично антибактериално лекарство с широк спектър на действие от групата флуорохинолони, съдържащи левофлоксацин като активно вещество, леворотаторният изолоксацинов изомер. Левофлоксацинът блокира ДНК гиразата, нарушава прекопирането и кръстосаното свързване на ДНК разрушения, инхибира синтеза на ДНК, причинява дълбоки морфологични промени в цитоплазмата, клетъчната стена и мембраните.

Левофлоксацин е активен срещу повечето щамове на микроорганизми (аеробни грам-положителни и грам-отрицателни, както и анаеробни).

Други микроорганизми, които са чувствителни към антибиотика Левофлоксацин са Bartonella spp, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Legionella spp, Mycobacterium spp, Mycobacterium umpoclimis tuberma tuberoma, Mycobacterium tuberoma, Mycobacterium tuberoma, Mycobacterium tuberoma.

структура

Левофлоксацин хемихидрат + помощни вещества.

Фармакокинетика

Левофлоксацин се абсорбира бързо и почти напълно след перорално приложение. Храненето слабо влияе върху скоростта и пълнотата на усвояването. Прониква добре в органи и тъкани: белите дробове, лигавицата на бронхите, храчките, органите на пикочно-половата система, костната тъкан, цереброспиналната течност, простатната жлеза, полиморфонуклеарните левкоцити, алвеоларните макрофаги. В черния дроб малка част се окислява и / или деацетилира. Екскретира се главно чрез бъбреците чрез гломерулна филтрация и тубуларна секреция. След перорално приложение приблизително 87% от приетата доза се отделя непроменена с урината в рамките на 48 часа, по-малко от 4% с изпражнения в рамките на 72 часа.

Показания

Инфекциозни и възпалителни заболявания, причинени от чувствителни към лекарството микроорганизми:

 • инфекции на долните дихателни пътища (обостряне на хроничен бронхит, придобити в общността пневмония);
 • инфекции на УНГ органите (остър синузит);
 • инфекции на пикочните пътища и бъбреците (включително остър пиелонефрит);
 • генитални инфекции (включително бактериален простатит);
 • инфекции на кожата и меките тъкани (гнойна атерома, абсцес, циреи);
 • вътреабдоминални инфекции;
 • туберкулоза (комплексна терапия на лекарствено-резистентни форми).

Форми за освобождаване

250 mg, 500 mg и 750 mg филмирани таблетки (Haileflox).

5 mg / ml инфузионен разтвор.

Капки за очи 0,5%.

Инструкции за употреба и дозировка

Вътре, докато ядете или по време на почивка между храненията, без дъвчене, пиете много течности.

Дозите се определят от естеството и тежестта на инфекцията, както и чувствителността на предполагаемия патоген.,

Препоръчителна доза за възрастни с нормална бъбречна функция (CC> 50 ml / min):

При остър синузит - 500 mg 1 път на ден в продължение на 10-14 дни;

При обостряне на хроничен бронхит - от 250 до 500 mg 1 път на ден в продължение на 7-10 дни;

При пневмония, придобита от общността - 500 mg 1 или 2 пъти на ден в продължение на 7-14 дни;

При неусложнени инфекции на пикочните пътища и бъбреците - 250 mg 1 път на ден в продължение на 3 дни;

При сложни инфекции на пикочните пътища и бъбреците - 250 mg 1 път на ден в продължение на 7-10 дни;

С бактериален простатит - 500 mg 1 път на ден в продължение на 28 дни;

При инфекции на кожата и меките тъкани - 250 mg - 500 mg 1 или 2 пъти на ден в продължение на 7-14 дни;

Интраабдоминални инфекции - 250 mg 2 пъти на ден или 500 mg 1 път на ден - 7-14 дни (в комбинация с антибактериални лекарства, действащи върху анаеробната флора).

Туберкулоза - вътре в 500 mg 1-2 пъти дневно в продължение на до 3 месеца.

В случай на нарушена функция на черния дроб не е необходим специален подбор на дозите, тъй като левофлоксацин се метаболизира само леко в черния дроб и се екскретира главно от бъбреците.

Ако сте пропуснали приема на лекарството, трябва да вземете хапчето възможно най-скоро, докато не наближи времето за следващата доза. След това продължете да приемате левофлоксацин според схемата.

Продължителността на терапията зависи от вида на заболяването. Във всички случаи лечението трябва да продължи от 48 до 72 часа след изчезването на симптомите на заболяването.

Страничен ефект

 • сърбеж и зачервяване на кожата;
 • общи реакции на свръхчувствителност (анафилактични и анафилактоидни реакции) със симптоми като уртикария, стесняване на бронхите и евентуално силно задушаване;
 • подуване на кожата и лигавиците (например в лицето и фаринкса);
 • внезапен спад на кръвното налягане и шок;
 • свръхчувствителност към слънчева и ултравиолетова радиация;
 • алергичен пневмонит;
 • васкулит;
 • токсична епидермална некролиза (синдром на Лайъл);
 • мултиформена ексудативна еритема;
 • гадене, повръщане;
 • диария;
 • загуба на апетит;
 • стомашни болки;
 • псевдомембранозен колит;
 • намаляване на концентрацията на глюкоза в кръвта, което е от особено значение за пациенти със захарен диабет (възможни признаци на хипогликемия: повишен апетит, нервност, изпотяване, треперене);
 • обостряне на порфирия при пациенти, които вече страдат от това заболяване;
 • главоболие;
 • замаяност и / или изтръпване;
 • сънливост;
 • нарушения на съня;
 • тревожност;
 • тръпка;
 • психотични реакции като халюцинации и депресия;
 • крампи
 • объркване на съзнанието;
 • зрителни и слухови увреждания;
 • нарушение на вкусовата чувствителност и миризма;
 • намаляване на тактилната чувствителност;
 • повишена сърдечна честота;
 • ставни и мускулни болки;
 • разкъсване на сухожилието (например, Ахилесово сухожилие);
 • нарушена бъбречна функция до остра бъбречна недостатъчност;
 • интерстициален нефрит;
 • увеличение на броя на еозинофилите;
 • намаляване на броя на белите кръвни клетки;
 • неутропения, тромбоцитопения, която може да бъде придружена от повишено кървене;
 • агранулоцитоза;
 • панцитопения;
 • треска.

Противопоказания

 • свръхчувствителност към левофлоксацин или към други хинолони;
 • бъбречна недостатъчност (с креатининов клирънс под 20 ml / min. - поради невъзможността за дозиране на тази лекарствена форма);
 • епилепсия;
 • лезии на сухожилията с предишно лечение с хинолони;
 • деца и юноши (до 18 години);
 • бременност и кърмене.

Бременност и кърмене

Противопоказан при бременност и кърмене.

Употреба при деца

Левофлоксацин не може да се използва за лечение на деца и юноши (под 18 години) поради вероятността от увреждане на ставния хрущял.

специални инструкции

При тежка пневмония, причинена от пневмококи, левофлоксацин може да не даде оптимален терапевтичен ефект. Болничните инфекции, причинени от определени патогени (P. aeruginosa), може да изискват комбинирано лечение.

По време на лечението с Левофлоксацин може да възникне пристъп на припадък при пациенти с предишно мозъчно увреждане поради, например, инсулт или тежка травма.

Въпреки факта, че фотосенсибилизацията е много рядка с левофлоксацин, за да го избегнат, пациентите не се препоръчват да се подлагат на силна слънчева светлина или изкуствено ултравиолетово лъчение без особена нужда.

При съмнение за псевдомембранозен колит трябва незабавно да се оттегли левофлоксацин и да се започне подходящо лечение. В такива случаи не трябва да се използват лекарства, които инхибират чревната подвижност..

Употребата на алкохол и алкохолни напитки при лечението на Левофлоксацин е забранена.

Рядко наблюдаван при употребата на лекарството Левофлоксацин тендонит (основно възпаление на ахилесовото сухожилие) може да доведе до разкъсване на сухожилията. Пациентите в напреднала възраст са по-склонни към тендонит. Лечението с глюкокортикостероиди по всяка вероятност увеличава риска от разкъсване на сухожилията. Ако подозирате тендонит, трябва незабавно да спрете лечението с Левофлоксацин и да започнете подходящо лечение на засегнатото сухожилие.

Пациентите с дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа (наследствено метаболитно нарушение) могат да отговорят на флуорохинолони чрез унищожаване на червените кръвни клетки (хемолиза). В тази връзка лечението на такива пациенти с левофлоксацин трябва да се провежда с голямо внимание..

Влияние върху способността за управление на превозни средства и механизмите за управление

Страничните ефекти на Левофлоксацин, като замаяност или изтръпване, сънливост и зрителни смущения, могат да влошат реактивността и концентрацията. Това може да представлява определен риск в ситуации, когато тези способности са от особено значение (например при шофиране, обслужване на машини и механизми и извършване на работа в нестабилна позиция).

Взаимодействие с лекарства

Има съобщения за забележимо понижаване на прага на конвулсивна готовност с едновременната употреба на хинолони и вещества, които от своя страна могат да намалят мозъчния праг на конвулсивна готовност. Това важи еднакво за едновременната употреба на хинолони и теофилин..

Ефектът на лекарството Левофлоксацин е значително отслабен при едновременна употреба със сукралфат. Същото се случва с едновременната употреба на магнезий или алуминий, съдържащи антиациди, както и железни соли. Левофлоксацин трябва да се приема най-малко 2 часа преди или 2 часа след приема на тези средства. Не е открито взаимодействие с калциев карбонат.

С едновременната употреба на антагонисти на витамин К е необходим контрол на системата за коагулация на кръвта.

Екскрецията (бъбречен клирънс) на левофлоксацин леко се забавя под действието на циметидин и пробеницид. Трябва да се отбележи, че това взаимодействие практически няма клинично значение. Въпреки това, при едновременната употреба на лекарства като пробеницид и циметидин, които блокират определен път на екскреция (тубуларна секреция), лечението с левофлоксацин трябва да се провежда с повишено внимание. Това се отнася предимно за пациенти с ограничена бъбречна функция..

Левофлоксацин леко увеличава полуживота на циклоспорин.

Приемът на глюкокортикостероиди увеличава риска от разкъсване на сухожилията.

Аналози на лекарството Левофлоксацин

Структурни аналози на активното вещество:

 • Наляво;
 • Ivacin;
 • Льобел;
 • Леволет R;
 • Levotek;
 • Levoflox;
 • Levofloxabol;
 • Левофлоксацин STADA;
 • Левофлоксацин Тева;
 • Левофлоксацин хемихидрат;
 • Левофлоксацин хемихидрат;
 • Leobag;
 • Leflobact;
 • Lefoccin;
 • Maklevo;
 • OD Levox;
 • Oftaquix;
 • Remedi
 • Signicef;
 • Таваник;
 • Tanflomede;
 • Flexid;
 • Floratsid;
 • Hayleflox;
 • Ekolevid;
 • Eleflox.

Левофлоксацин (500 mg)

Инструкция за употреба

 • Руски
 • қазақша

Търговско наименование

Международно непатентовано име

Доза от

Таблетки с покритие, 500 mg

структура

Една таблетка съдържа

активно вещество - левофлоксацин хемихидрат, 514,5 mg

(по отношение на левофлоксацин 500,0 mg),

помощни вещества: микрокристална целулоза, нишесте натриев гликолат, колоиден силициев диоксид (аерозил), калциев стеарат, стеаринова киселина, натриев алгинат,

състав на черупката: хипромелоза, титанов диоксид (E 171), полисорбат 80 (tween-80), жълто хинолиново багрило, течен парафин.

описание

Таблетки с покритие, жълти, с двойно изпъкнала повърхност.

Фармакотерапевтична група

Антибактериални средства за системна употреба.

Антимикробните средства са хинолонови производни. Флуорохинолоните. Левофлоксацин.

ATX код J01MA12

Фармакологични свойства

Фармакокинетика

След перорално приложение левофлоксацин бързо и почти напълно се абсорбира от стомашно-чревния тракт. Бионаличността е 95-100%. Храненето слабо влияе върху скоростта и пълнотата на усвояването. Максималната плазмена концентрация се достига след 1,6 ± 1,0 часа с единична доза от 500 mg. Свързване с протеини 30-40%. Екскретира се сравнително бавно (елиминационният полуживот е 6-8 часа). Екскрецията се осъществява предимно от бъбреците чрез гломерулна филтрация и тубуларна секреция..

Прониква добре в органи и тъкани. В черния дроб малка част се окислява и / или деацетилира. По-малко от 5% от левофлоксацин се екскретира като продукти на биотрансформация..

В непроменена форма 75% - 90% се отделя с урината и дори след като една доза се открие с урината в рамките на 20-24 часа, в изпражненията се откриват 4% от вътрешната доза.

Фармакодинамика

Левофлоксацинът е антибактериално средство с широк спектър на бактерицидно действие от групата на флуорохинолоните, леворотаторният изолоксацинов изомер. Механизмът на действие на Левофлоксацин е да потиска активността на бактериалната ДНК гираза и топоизомераза IV, нарушава суперкопирането и кръстосаното свързване на ДНК разкъсвания, инхибира синтеза на ДНК, причинява дълбоки морфологични промени в цитоплазмата, клетъчната стена.

Левофлоксацинът е активен срещу повечето щамове на микроорганизмите

- аеробни грам-положителни микроорганизми: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (метицилин-чувствителен), Staphylococcus heemoliticus (метицилин-чувствителен), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (включително устойчив на пеницилин, стрептоцинцов стрептоцинцов пироцилко) Staphylococcus heemoliticus (метицилин-устойчив);

- аеробни грам-отрицателни микроорганизми: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (чувствителен към ампицилин и устойчив), Heamophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Legionella pneumophila, Moraxella catarrusella mult mult Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, вид Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, други Enterobacter spp, Bordetella pertussis, Citrobacter spp, Acinetobacter spp, Morganella morganii и Providencia spp.;

- анаеробни микроорганизми: Clostridium perfringes, Bacteroides fragilis, Peptostreptococci; други Bacteroides spp., Clostridium difficile;

- вътреклетъчни микроорганизми: Chlamidia pneumoniae, Chlamidia psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis.

Показания за употреба

обостряне на хроничен бронхит

инфекции на кожата и меките тъкани

хроничен бактериален (гонореен, хламидиален) простатит

Дозировка и приложение

Възрастни: таблетки от 500 mg се приемат 1-2 пъти на ден. Дозите и продължителността на лечението се определят от естеството и тежестта на инфекцията, както и чувствителността на предполагаемия патоген. Таблетките трябва да се приемат без дъвчене, пиене на много течности, приемани с храна или между храненията. Трябва стриктно да се спазват инструкциите за употреба.

За пациенти с нормална бъбречна функция или умерено намалена бъбречна функция, креатининов клирънс (CC)> 50 ml / min, може да се препоръча следният режим на дозиране:

- остър синузит - 500 mg веднъж дневно в продължение на 10-14 дни;

- обостряне на хроничен бронхит - 500 mg веднъж дневно в продължение на 7-10 дни;

- придобити в общността пневмония - 500 mg 1-2 пъти на ден в продължение на 7-14 дни;

- инфекции на кожата и меките тъкани - 500 mg веднъж дневно в продължение на 7-10 дни;

- хроничен бактериален (гонорея, хламидиален) простатит - 500 mg веднъж дневно в продължение на 28 дни.

Максималната единична доза е 500 mg, а максималната дневна доза е 1000 mg.

Левофлоксацин - инструкции за употреба, аналози, цена и отзиви

Сайтът предоставя справочна информация само за информационни цели. Диагностиката и лечението на заболявания трябва да се извършват под наблюдението на специалист. Всички лекарства имат противопоказания. Необходима е консултация със специалист!

Лекарството Левофлоксацин е антибиотик с широк спектър на действие. Това означава, че лекарството има пагубен ефект върху широк спектър от патогенни и условно патогенни микроорганизми, които са причинители на инфекциозни и възпалителни процеси. Тъй като всяка инфекциозна и възпалителна патология се причинява от определени видове микроби и е локализирана в специфични органи или системи, антибиотиците, които са вредни за тази група микроорганизми, са най-ефективни при лечението на болестите, които причиняват именно в същите органи.

И така, антибиотикът Левофлоксацин е ефективен за лечение на инфекциозни и възпалителни заболявания на УНГ органи (например синузит, отит), дихателните пътища (например бронхит или пневмония), пикочните органи (например пиелонефрит), гениталиите (например, простатит, хламидия) или меки тъкани (например абсцеси, циреи).

Освободете формуляра

Към днешна дата антибиотикът Левофлоксацин се предлага в следните лекарствени форми:
1. Таблетки 250 mg и 500 mg.
2. Очни капки 0,5%.
3. Инфузионен разтвор 0,5%.

Таблетките левофлоксацин, в зависимост от съдържанието на антибиотика, често се наричат ​​"Левофлоксацин 250" и "Левофлоксацин 500", където числата 250 и 500 указват количеството на самия антибактериален компонент. Те са боядисани в жълто, имат кръгла двойно изпъкнала форма. В част от таблета могат да бъдат ясно разграничени два слоя. 250 mg и 500 mg таблетки се предлагат в опаковки от 5 или 10 броя..

Капките за очи са хомогенен разтвор, прозрачен, почти не боядисан. Предлага се в 5 ml или 10 ml бутилки, оборудвани със специална дизайнерска капачка под формата на капкомер.

Инфузионният разтвор се предлага в бутилки от 100 ml. Един милилитър разтвор съдържа 5 mg антибиотик. Пълна бутилка инфузионен разтвор (100 ml) съдържа 500 mg антибиотик, предназначен за интравенозно приложение.

Левофлоксацин - група

Според вида на действието Левофлоксацин принадлежи към бактерицидни лекарства. Това означава, че антибиотик убива патогените, като действа върху тях на всеки етап. Но бактериостатичните антибиотици могат да спрат само възпроизвеждането на бактерии, тоест те могат да действат изключително върху делящите се клетки. Именно поради бактерицидния тип действие Левофлоксацин е много мощен антибиотик, който унищожава растящите и почиващите и разделящите клетки.

Според механизма на действие Левофлоксацин принадлежи към групата на системните хинолони или флуорохинолони. Групата на антибактериалните агенти, принадлежащи към системните хинолони, се използва много широко, тъй като има висока ефективност и широк спектър на действие. Системните хинолони, в допълнение към Левофлоксацин, включват такива добре известни лекарства като Ципрофлоксацин, Ломефлоксацин и др. Всички флуорохинолони нарушават синтеза на генетичния материал на микроорганизмите, предотвратявайки размножаването им и по този начин водят до тяхната смърт.

Левофлоксацин - производител

Дози и състав

Таблетките, капки за очи и инфузионен разтвор на Левофлоксацин съдържат химичното вещество със същото име, левофлоксацин, като активен компонент. Таблетките съдържат 250 mg или 500 mg левофлоксацин. А капки за очи и инфузионен разтвор съдържат 5 mg левофлоксацин в 1 ml, тоест концентрацията на активното вещество е 0,5%.

Капки за очи и инфузионен разтвор като помощни компоненти съдържат следните вещества:

 • натриев хлор;
 • динатриев едетат дихидрат;
 • дейонизирана вода.

Таблетките левофлоксацин 250 mg и 500 mg като помощни компоненти съдържат следните вещества:
 • микрокристална целулоза;
 • хипромелоза;
 • primellose;
 • калциев стеарат;
 • макрогол;
 • титанов диоксид;
 • железен оксид жълт.

Обхват на действие и терапевтични ефекти

Левофлоксацинът е антибиотик с бактерициден тип действие. Лекарството блокира работата на ензимите, които са необходими за синтеза на ДНК на микроорганизми, без които те не са способни да се размножават. В резултат на блокирането на синтеза на ДНК в клетъчната стена на бактериите се появяват промени, които са несъвместими с нормалното функциониране и функциониране на микробните клетки. Такъв механизъм на действие върху бактериите е бактерициден, тъй като микроорганизмите умират, а не само губят способността си да се размножават..

Левофлоксацин унищожава патогенните бактерии, които причиняват възпаление в различни органи. В резултат причината за възпалението се елиминира и в резултат на употребата на антибиотика настъпва възстановяване. Левофлоксацин е в състояние да лекува възпаление във всеки орган, причинен от чувствителни към него микроорганизми. Тоест, ако циститът, пиелонефритът или бронхитът са причинени от вредни за Левофлоксацин бактерии, тогава всички тези възпаления в различни органи могат да бъдат лекувани с антибиотик.

Левофлоксацин има пагубен ефект върху широк спектър от грам-положителни, грам-отрицателни и анаеробни микроби, списък на които е представен в таблицата:

Грам-положителни бактерииГрам-отрицателни бактерииАнаеробни бактериипротозоа
Corynebacterium diphtheriaeActinobacillus actinomycetemcomitansBacteroides fragilisMycobacterium spp.
Enterococcus faecalisAcinetobacter spp.Bifidobacterium spp.Bartonella spp.
Staphylococcus spp.Бордетела коклюшClostridium perfringensLegionella spp.
Streptococcus pyogenic, агалактоза и пневмония, групи C, GEnterobacter spp.Fusobacterium spp.Chlamydia pneumoniae, psittaci, trachomatis
Вируси от групата на стрептококитеCitrobacter freundii, диверсPeptostreptococcusMycoplasma pneumoniae
Eikenella кородираPropionibacterium spp.Rickettsia spp.
Ешерихия колиVeillonella spp.Ureaplasma urealyticum
Gardnerella vaginalis
Хемофилус дукреи, грип, параинфлуенца
Хеликобактер пилори
Klebsiella spp.
Moraxella catarrhalis
Morganella morganii
Neisseria meningitidis
Pasteurella spp.
Proteus mirabilis, vulgaris
Providencia spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.

Показания за употреба

Показания за употреба на капки за очиПоказания за употреба на таблеткиПоказания за употреба на инфузионен разтвор
Повърхностни очни инфекции с бактериален произходСинузитСепсис (отравяне на кръвта)
Otitis mediaантракс
Обостряне на хроничен бронхитДруги туберкулоза, устойчива на антибиотици
ПневмонияПростатитът е сложен
Инфекции на пикочните пътища (пиелонефрит, цистит и др.)Сложна пневмония с отделяне на голям брой бактерии в кръвта
Генитални инфекции, включително хламидияИнфекции на жлъчните пътища
Остър или хроничен бактериален простатитпаникулит
атеромаимпетиго
абсцесипиодермите
Кипва
Коремна инфекция

Левофлоксацин - инструкции за употреба

Левофлоксацин таблетки (500 и 250)

Таблетките се приемат веднъж или два пъти на ден преди хранене. Можете да приемате хапчета между храненията. Таблетката трябва да се поглъща цяла, да не се дъвче, а да се измие с чаша чиста вода. Ако е необходимо, таблетката Левофлоксацин може да се счупи наполовина по протежение на разделителната лента.

Продължителността на лечението с Левофлоксацин таблетки и дозировката зависят от тежестта на инфекцията и нейния характер. Така че, за лечение на различни заболявания се препоръчват следните курсове и дозировки на лекарството:

 • Синузит - приемайте 500 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 10 до 14 дни.
 • Обостряне на хроничен бронхит - приемайте 250 mg (1 таблетка) или 500 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 7 до 10 дни.
 • Пневмония - приемайте 500 mg (1 таблетка) 2 пъти на ден в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Инфекции на кожата и меките тъкани (циреи, абсцеси, пиодермия и др.) - приемайте 500 mg (1 таблетка) 2 пъти на ден в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Сложни инфекции на пикочните пътища (пиелонефрит, уретрит, цистит и др.) - приемайте 500 mg (1 таблетка) 2 пъти на ден в продължение на 3 дни.
 • Инфекции на пикочните пътища неусложнени - приемайте 250 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 7 до 10 дни.
 • Простатит - приемайте 500 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 4 седмици.
 • Вътреабдоминална инфекция - приемайте 500 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 10 до 14 дни.
 • Сепсис - приемайте 500 mg (1 таблетка) 2 пъти на ден в продължение на 10 до 14 дни.

Инфузионен разтвор на левофлоксацин

Инфузионният разтвор се прилага веднъж или два пъти през деня. Левофлоксацин трябва да се прилага само на капки и 100 мл от разтвора се капват не по-бързо от 1 час. Разтворът може да бъде заменен с таблетки в абсолютно същата дневна доза..

Левофлоксацин може да се комбинира със следните инфузионни разтвори:
1. физиологичен разтвор.
2,5% разтвор на декстроза.
3. 2.5% разтвор на Рингер с декстроза.
4. разтвори за парентерално хранене.

Никога не смесвайте левофлоксацин с разтвори на хепарин или натриев бикарбонат..

Продължителността на интравенозната употреба на антибиотици не трябва да надвишава 2 седмици. Препоръчва се да се прилага Левофлоксацин през цялото време, докато човек е болен, плюс още два дни след нормализиране на температурата.

Дозировките и продължителността на използване на инфузионния разтвор на Левофлоксацин за лечение на различни патологии са както следва:

 • Остър синузит - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно в продължение на 10 до 14 дни.
 • Обостряне на хроничен бронхит - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно в продължение на 7 до 10 дни.
 • Възпаление на белите дробове - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) 1 до 2 пъти на ден в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Простатит - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно в продължение на 2 седмици. След това преминават към приемане на таблетки от 500 mg веднъж дневно в продължение на още 2 седмици.
 • Остър пиелонефрит - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно в продължение на 3 до 10 дни.
 • Инфекции на жлъчните пътища - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно.
 • Кожни инфекции - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) 2 пъти на ден в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Антракс - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно. След стабилизиране на човешкото състояние, прехвърлете на прием на таблетки Левофлоксацин. Приемайте таблетки от 500 mg веднъж дневно в продължение на 8 седмици.
 • Сепсис - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) 1 до 2 пъти на ден в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Коремна инфекция - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно в продължение на 1 до 2 седмици.
 • Туберкулоза - инжектирайте 500 mg (1 бутилка от 100 ml) 1 до 2 пъти на ден в продължение на 3 месеца.

С нормализирането на човешкото състояние е възможно да се премине към приемане на таблетки в същата доза от интравенозното приложение на разтвор на левофлоксацин. Пийте антибиотик под формата на хапчета за остатъка от курса на лечение.

Таблетки и разтвор

Следните характеристики и препоръки за употребата на Левофлоксацин се прилагат за таблетки и инфузионен разтвор.

Прием Левофлоксацин не трябва да се спира предварително и да се пропусне следващата доза. Ето защо, когато прескачате друго хапче или инфузия, трябва незабавно да го вземете и след това да продължите употребата на Левофлоксацин в препоръчания режим.

Хората, страдащи от сериозно нарушена бъбречна функция, при които КС е по-малко от 50 ml / min, трябва да приемат лекарството по определена схема по време на целия курс на лечение. Левофлоксацин се приема, в зависимост от качеството на качеството, по следните схеми:
1. QC над 20 ml / min и под 50 ml / min - първата доза е 250 или 500 mg, след това приемайте половината от основната, тоест 125 mg или 250 mg на всеки 24 часа.
2. QC над 10 ml / min и под 19 ml / min - първата доза е 250 mg или 500 mg, след това приемайте половината от основната, тоест 125 mg или 250 mg веднъж на 48 часа.

Пациентите с чернодробно заболяване, както и възрастните хора, могат да приемат Левофлоксацин както обикновено. Тоест не се налага коригиране на дозата в зависимост от възрастта.

Антибиотикът се препоръчва да се използва през целия период на заболяването, плюс още два дни след нормализиране на температурата или възстановяване, потвърдено от резултатите от теста.

Тежката пневмония може да изисква използването на няколко антибиотици, тъй като Levofloxacin не винаги има желания ефект. Пациенти, които са имали лезии на мозъчни структури в миналото (например травма или инсулт и др.), Са в състояние да дадат спазми, докато приемат Левофлоксацин.

По време на целия курс на левофлоксацин избягвайте излагането на пряка слънчева светлина и не посещавайте солариума.

В редки случаи Левофлоксацин може да доведе до възпаление на сухожилията - тендонит, което е изпълнено с разкъсване. Ако подозирате тендонит, трябва да спрете употребата на лекарството и спешно да започнете терапия на възпалено сухожилие.

Левофлоксацин може да доведе до хемолиза на червените кръвни клетки при хора, страдащи от наследствен дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа. Следователно, антибиотик трябва да се използва внимателно при тази категория пациенти, като постоянно се следи за билирубин и хемоглобин.

Антибиотик влияе отрицателно върху скоростта на психомоторните реакции, както и върху концентрацията. Следователно, на фона на лечението с Левофлоксацин, всички дейности, които изискват добра концентрация на вниманието и висока скорост на реакция, включително шофиране на автомобил или обслужване на различни механизми, трябва да бъдат изоставени..

свръх доза

Взаимодействие с други лекарства

Комбинираната употреба на Левофлоксацин с Фенбуфен, нестероидни противовъзпалителни средства (напр. Аспирин, Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид и др.) И теофилин повишава готовността на ЦНС за гърчове.

Ефективността на Левофлоксацин намалява при едновременна употреба със Сукралфат, антиациди (например Алмагел, Рений, Фосфалугел и др.) И железни соли. За неутрализиране на ефекта на изброените лекарства върху Левофлоксацин приемът им трябва да бъде разпределен в продължение на 2 часа.

Комбинираната употреба на левофлоксацин и глюкокортикоиди (например, хидрокортизон, преднизон, метилпреднизолон, дексаметазон, бетаметазон и др.) Води до повишен риск от разкъсване на сухожилието..

Употребата на алкохолни напитки заедно с Левофлоксацин води до увеличаване на страничните ефекти на централната нервна система (замаяност, сънливост, замъглено зрение, загуба на концентрация и слаба реакция).

Капки за очи Левофлоксацин

Капките се използват изключително локално за лечение на възпаление на външните мембрани на окото. В този случай спазвайте следния режим на антибиотици:
1. През първите два дни правете 1-2 капки в очите на всеки два часа, през целия период на будност. Можете да заравяте очите си до 8 пъти на ден.
2. От третия до петия ден поставяйте в очите по 1 до 2 капки 4 пъти на ден.

Капки левофлоксацин, прилагани за 5 дни.

Левофлоксацин за деца

Приложение за лечение на уреаплазма

Уреаплазма засяга гениталиите и пикочните пътища при мъже и жени, причинявайки инфекциозни и възпалителни процеси в тях. Лечението на уреаплазмозата изисква известни усилия. Левофлоксацин е вреден за уреаплазмата, следователно, той успешно се използва за лечение на инфекции, причинени от този микроорганизъм.

Така че, за лечение на уреаплазмоза, неусложнена от други патологии, е достатъчно да приемате Левофлоксацин в таблетки от 250 mg веднъж дневно в продължение на 3 дни. Ако инфекциозният процес се е завлякъл, тогава антибиотикът се приема в 250 mg (1 таблетка) веднъж дневно в продължение на 7-10 дни.
Повече за уреаплазма

Лечение на простатит

Левофлоксацин е в състояние ефективно да лекува простатит, причинен от различни патогенни бактерии. Простатитът може да се лекува с Левофлоксацин в таблетки или като инфузионен разтвор..

При тежък простатит е по-добре да започнете терапия с инфузия на антибиотик от 500 mg (1 бутилка от 100 ml) веднъж дневно. Интравенозното приложение на левофлоксацин продължава 7 до 10 дни. След това трябва да преминете към прием на антибиотик в таблетки, които пият 500 mg (1 единица) веднъж на ден. Таблетките трябва да се приемат за още 18 до 21 дни. Общият курс на лечение с Левофлоксацин трябва да бъде 28 дни. Следователно, след няколко дни прилагане на антибиотика венозно, оставащото време до 28 дни е необходимо да се пият таблетки.

Простатитът може да се лекува само с таблетки Левофлоксацин. В този случай мъжът трябва да приема лекарството 500 mg (1 таблетка) веднъж на ден, в продължение на 4 седмици.
Повече за простатита

Левофлоксацин и алкохол

Противопоказания

Относителни противопоказания за употребата на Левофлоксацин в таблетки и разтвор са тежко бъбречно увреждане и дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа. в такива случаи лекарството трябва да се приема под стриктно медицинско наблюдение на човешкото състояние.

Капки за очи Левофлоксацин е противопоказан в следните случаи:

 • чувствителност или алергия към някакви лекарства от групата на хинолоните;
 • бременност;
 • кърмене;
 • под 1 година.

Странични ефекти

Страничните ефекти на Левофлоксацин са доста многобройни и се развиват от страна на различни органи и системи. Всички странични ефекти на антибиотика се разделят по честотата на развитие:
1. Често - наблюдава се при 1 - 10 души от 100.
2. Понякога - се наблюдава по-малко от 1 човек от 100.
3. Рядко - наблюдава се при по-малко от 1 на 1000 души.
4. Много рядко - наблюдава се при по-малко от 1 на 1000 души.

Всички нежелани реакции на таблетки и инфузионен разтвор, в зависимост от честотата на появата, са отразени в таблицата:

Чести странични ефектиПонякога странични ефектиРедки странични ефектиМного редки странични ефекти
диарияСърбежАнафилактични реакцииПодуване на лицето и гърлото
гаденеЗачервяване на кожатакопривна трескашок
Повишена активност на чернодробните ензими (AsAT, AlAT)Загуба на апетитБронхоспазъм, до тежко задушаванеРязък спад на кръвното налягане
Храносмилателни нарушения (оригване, киселини и др.)Диария с малко кръвСвръхчувствителност към слънчева светлина и ултравиолетова
повръщанеОбостряне на порфирияПневмония
Стомашни болкибезпокойствоваскулит
главоболиеШейк на тялотоМехури по кожата
виене на святПарестезия на ръцете (усещане за "гъши неравности")Токсична епидермална некролиза
скованостХалюцинацииЕкссудативна еритемна мултиформа
сънливостдепресияПонижена концентрация на глюкоза в кръвта
Нарушения на сънявъзбужданеЗрително увреждане
Повишени еозинофили в кръвтаСпазмитеНарушение на вкуса
Намаляване на общия брой на белите кръвни клеткиОбъркано съзнаниеНамалена дискриминация на миризми
Обща слабостСърдечен пулсНамаляване на тактилната чувствителност (усещане за допир)
Спад на наляганетоСъдов колапс
тендинитРазкъсване на сухожилието
Мускулна болкаМускулна слабост
Болки в ставитеРабдомиолизата
Повишени концентрации на билирубин и креатинин в кръвтаНарушена бъбречна функция
Намален брой неутрофили в кръвтаИнтерстициален нефрит
Намален брой на тромбоцититеХемолитична анемия
Повишаване на кървенетоНамаляване на количеството на всички кръвни клетки
Намаляване на броя на неутрофилите, еозинофилите и базофилите
Образуването на резистентни инфекции
Треска

В допълнение към тези странични ефекти, Левофлоксацин, подобно на всеки друг антибиотик, може да доведе до развитие на дисбиоза, както и до увеличено възпроизвеждане на гъбички. Затова се препоръчва на фона на антибиотичната терапия да се приемат лекарства, съдържащи бактерии от нормална чревна микрофлора, както и противогъбични средства.

Левофлоксацин капки за очи може да причини следните нежелани реакции:

 • парене в окото;
 • намаляване на зрителната острота;
 • образуването на лигавични нишки в очите;
 • блефарит;
 • конюнктивална химиоза;
 • пролиферация на папили върху конюнктивата;
 • подуване на клепача;
 • дискомфорт в окото;
 • сърбеж в окото;
 • болка в окото;
 • зачервяване на конюнктивата;
 • развитие на фоликули върху конюнктивата;
 • еритема на клепачите;
 • дразнене на очите;
 • контактен дерматит;
 • фотофобия;
 • главоболие;
 • хрема
 • алергични реакции.

Левофлоксацин - синоними

Антибиотикът Левофлоксацин има синонимни лекарства. Левофлоксацин е синоним на лекарства, които също съдържат антибиотика левофлоксацин като активна съставка..

Левофлоксацин капки за очи имат следните синоними:

 • Oftaquix - капки за очи;
 • Signicef ​​- капки за очите;
 • L-Optik Romfarm - капки за очи.

Инфузионните таблетки и разтвор на левофлоксацин имат следните синоними на вътрешния фармацевтичен пазар:

 • Vitalecin - таблетки;
 • Glevo - хапчета;
 • Ивацин - инфузионен разтвор;
 • Lebel - таблетки;
 • Levolet R - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Левостар - таблетки;
 • Levotek - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Левофлокс - таблетки;
 • Левофлоксабол - инфузионен разтвор;
 • Левофлорипин - таблетки;
 • Leobeg - инфузионен разтвор;
 • Лефлобакт - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Лефоксин - таблетки;
 • Лефлокс - инфузионен разтвор;
 • Loxof - таблетки;
 • Maklevo - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Remedia - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Таваник - таблетки и инфузионен разтвор;
 • Tanflomed - таблетки;
 • Флексид - таблетки;
 • Флорацид - таблетки;
 • Hayleflox - таблетки;
 • Ekolevid - таблетки;
 • Eleflox - таблетки и инфузионен разтвор.

Аналози

Аналозите на левофлоксацин са лекарства, които съдържат друг антибиотик със сходен спектър на антибактериална активност като активния компонент. За удобство в таблицата са показани аналози на капки за очи, таблетки и инфузионен разтвор:

Аналози за капки за очиАналози на таблетки и инфузионен разтвор
BetaciprolAbactal - таблетки и разтвор за венозно приложение
VigamoxAvelox - таблетки и инфузионен разтвор
VitabaktБазиген инфузионен разтвор
DanzilТаблетки Гатиспан
DecamethoxinГеофлокс - таблетки и инфузионен разтвор
ZimarЗаноцин - таблетки и инфузионен разтвор
LofoxХапчета Zarquin
NormaxZoflox - таблетки и инфузионен разтвор
OkatsinIfifpro - таблетки и инфузионен разтвор
OkomistinQuintor - таблетки и инфузионен разтвор
ОфлоксацинXenaquin хапчета
OftadekLoxon-400 таблетки
OphthalmolТаблетки Ломацин
UnifloxТаблетки ломефлоксацин
PhloxalТаблетки Lomflox
CiloxaneХапчета Lofox
TsiproletМоксимакс таблетки
CiprolonТаблетки с нолицин
CypromedNorbactin таблетки
CiprofloxacinТаблетки Норилет
Ципрофлоксацин буфусТаблетки Нормакс
Ципрофлоксацин АкошНорфацин таблетки
OftociproNorfloxacin таблетки
MoxifourОфло - таблетки и инфузионен разтвор
Офлокс таблетки
Офлоксаболов разтвор за инфузия
Офлоксацин - таблетки и инфузионен разтвор
Офлоксин - таблетки и инфузионен разтвор
Офломак таблетки
Таблетки Офлоцид и Офлоцид форте
Пефлоксабол - разтвор и прах за инфузия
Пефлоксацин - таблетки и инфузионен разтвор
Таблетки Plevilox
Procipro - таблетки и инфузионен разтвор
Хапчета Sparbact
Хапчета Спарфло
Tarivid - таблетки и инфузионен разтвор
Тариферидни таблетки
Тарицинови таблетки
Факти хапчета
Таблетки Цепрова
Ciplox - таблетки и инфузионен разтвор
Таблетки Ципраз
Таблетки Ciprex
Ципринол - таблетки, разтвор и концентрат за инфузия
Ципробай - таблетки и инфузионен разтвор
Ципробид - таблетки и инфузионен разтвор
Cyprodox таблетки
Инфузионен разтвор на Ципролакер
Cyprolet - таблетки и инфузионен разтвор
Инфузионен разтвор на ципронат
Ципропан таблетки
Инфузионен разтвор на ципрофлоксабол
Ципрофлоксацин - таблетки и инфузионен разтвор
Цифлоксинал таблетки
Цифран - таблетки и разтвор за инфузии
Tsifratsid разтвор за инфузия
Таблетки Ecocifol
Unicpef - таблетки и инфузионен разтвор

Отзиви

В повечето случаи отзивите за левофлоксацин са положителни, в резултат на употребата на лекарството се наблюдава добър терапевтичен ефект. Най-често хората са използвали Левофлоксацин за лечение на бронхит, синузит, синузит, както и гинекологични инфекции и простатит. Във всички случаи Левофлоксацин бързо премахва болезнените симптоми на заболяването и води до възстановяване.

Отрицателните отзиви за Левофлоксацин се дължат главно на страничните му ефекти. Така че хората отбелязват появата на силна слабост, объркване, болка в мускулите и ставите, което значително влошава качеството на живот. Тежестта на страничните ефекти варира от незначителна до тежка, когато човек е принуден да бъде в леглото. Въпреки това, въпреки силната тежест на страничните ефекти, хората, приемащи лекарството, отбелязват значително подобрение по отношение на инфекциозно заболяване. Но комбинация от висока ефикасност и изразени странични ефекти доведе до факта, че общата оценка на левофлоксацин е отрицателна, тъй като минусите надвишават плюсовете.

Левофлоксацин и Моксифлоксацин

Левофлоксацин принадлежи към флуорохинолоните от III поколение, а Моксифлоксацин - към IV поколение. Това означава, че спектърът на действие на Моксифлоксацин е дори по-широк от този на Левофлоксацин. Ето защо, за лечение на тежки инфекции, които не реагират на терапия с други антибиотици, е по-добре да изберете Moxifloxacin. Но за лечение на умерени инфекции, които преди това не са били лекувани с антибиотици, е по-добре да се използва Левофлоксацин. С други думи, Moxifloxacin трябва да се счита за резервно лекарство, което трябва да се използва само когато други антибиотици са били неефективни. Моксифлоксацин не трябва да се използва веднага след откриването на болестта, тъй като честата употреба на антибиотика ще доведе до развитието на резистентни бактерии.

Моксифлоксацин е лекарството по избор за лечение на тежки инфекции, причинени от няколко микроорганизма наведнъж, например в гинекологичната практика, хирургията и др. В този случай назначаването на лекарството избягва необходимостта да се даде на пациента няколко антибиотици наведнъж, общият спектър на действие на които би бил съпоставим с този само на Moxifloxacin.

Цена в Русия и Украйна

Левофлоксацинът, произведен от различни фармацевтични компании, има сравнима цена. Тъй като това антибактериално средство е много популярно, за съжаление, често се намират фалшификати. За да закупите качествено лекарство, винаги попитайте вашия фармацевт за сертификат за съответствие. По-добре е да закупите Левофлоксацин в аптеката, който има такъв сертификат за съответствие.

Най-скъпите лекарства с левофлоксацин са Tavanic и Levofloxacin-Teva, но тези лекарства имат най-ниската тежест на страничните ефекти, което се осигурява от висока степен на пречистване на всички компоненти.

Прогнозната цена на Levofloxacin в аптеките в Русия и Украйна за лесна употреба е показана в таблицата:

Освободете формата на левофлоксацинЦена в Русия, рублиЦена в Украйна, гривна
Таблетки от 500 mg, 5 броя278 - 455 рубли47 - 53 гривни
Таблетки от 500 mg, 10 броя515 - 593 рубли60 - 124 гривна
500 mg таблетки, 14 единици615 - 683 рубли110 - 152 гривни
250 mg таблетки, 10 броя294 - 475 рубли32 - 60 гривна
Таблетки 250 mg, 5 броя270 - 305 рубли54 - 61 гривна
Инфузионен разтвор 500 mg, 100 ml175 - 995 рубли40 - 46 гривна
Капки за очи 5%, 1 мл25 - 36 рубли5 - 8 гривна
Капки за очи 5%, 5 ml106 - 128 рубли21 - 27 гривна

Автор: Пашков М.К. Координатор на съдържанието на проекта.

Важно Е Да Се Знае За Диария

Сърдечните киселини са познати на почти всички - периодично възникващи парещи болки в горната част на корема, понякога достигащи до гърлото. Причинява киселини, като хвърля съдържанието на стомаха в хранопровода, дразни тъканта, причинява болезнени усещания, от които пациентът понякога се огъва наполовина.

Дебатът по въпроса и ползите от слънчогледовото масло не спира. Някои бързат да се уверят, че рафинираното масло е много нездравословно. Други отказват да купуват нерафинирана, защото често тя има горчив вкус и пени в тиган.